Del

Arbejdsmarkedskonference

Professionshøjskolen Absalon's arbejdsmarkedskonference er en årlig konference, hvor alle vore aftagere inviteres til at komme og sætte deres præg på årets udvalgte uddannelsesrelaterede tematikker.

Arbejdsmarkedskonferencen søger at gøre op med den traditionelle konferenceform. Dette betyder i praksis, at envejskommunikation og passive orienteringer holdes på et minimum. I stedet består arrangementet i udstrakt grad af involverende aktiviteter, hvor du som interessent aktivt medvirker til at definere, analysere og reflektere over de forskellige muligheder og udfordringer, som gemmer sig bag de overordnede tematikker.

Professionshøjskolen Absalon har to hovedformål med dagen:

  1. At få omverdenens perspektiver på aktuelle tendenser, som har, eller kan forventes at få direkte eller afledt betydning for Professionshøjskolen Absalon's uddannelser og dimittender – herunder særligt i forbindelse med kompetencebehovene på arbejdsmarkedet.

  2. På sigt at komme til at virke som ”netværksmotor” og medvirke til netværksopbygning for derigennem at styrke videnudveksling mellem såvel private som offentlige aktører og Professionshøjskolen Absalon som uddannelses- og forskningsinstitution.

Udbytte fra konferencen samles systematisk op, og igennem Professionshøjskolen Absalon's kvalitetssystem bringes det videre i organisationen. Her udgør det en del af det videngrundlag, som den løbende kvalitetssikring- og uddannelsesudviklingsindsats bygger på.

Arbejdsmarkedskonferencen blev afholdt første gang i 2013.

Næste konference

4. oktober 2016
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Cxense Display