Del

Tværprofessionel inspirationskonference 5. – 6. september på Professionshøjskolen Absalon Campus Roskilde

Alle børn bevæger sig i skolen

 

Konference for fysioterapeuter, ergoterapeuter, lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, læger og PPR psykologer med fokus på børns bevægelser

Lær at forstå børns bevægemønster - aflæs hvordan de har det og bliv bedre til at bruge deres glæde ved at bevæge sig som en ressource i folkeskolens læringsrum

Konferencen har fokus på alle børn i skolen, både de aktive børn i trivsel, men også på de urolige børn, de ængstelige børn og de stressede børn. Ser vi de ængstelige, sensitive eller stressede børns bevægemønstre?

Nogle børn har en adfærd og en opførsel, der er svær at forstå. De kan agere vredt, motorisk uroligt eller helt passivt og afvisende, uden at der umiddelbart er nogen årsag. Her er det vigtigt, at vi arbejder tværprofessionelt med et positivt perspektiv på at hjælpe de børn som har det svært. På denne konference får du redskaber og inspiration til, hvordan du kan forstå børns kropssprog og skabe de rette miljøer i klasserummet.

To dage med hvert sit fokusområde:

Dag 1 - Heldagsskolens udfordringer i et bevægelsesperspektiv

  • Heldagsskolens udfordringer i et bevægelsesperspektiv
  • Metoder og redskaber til identifikation af børns udfordringer og eksempler på ny praksis
  • Indsigt i og inspiration til hvordan du gør en positiv forskel – også ift. de passive, afvisende, motorisk urolige, ængstelige, stressede og sensitive børn
  • Faglige refleksioner om motoriske screeninger i skolen<sustrong></sustrong>

Dag 2 - Terapeutfaglige kundskaber, analyser og  reflektioner om børn i bevægelse

  • Skolebørn med udfordringer i relationer og læring, set i et sansebearbejdningsperspektiv
  • Skolebørn som er ængstelige og stressede, set i et neuropsykiatrisk perspektiv
  • Skolebørn som vender tilbage til skolen med bevægelsesudfordringer, efter et onkologisk behandlingsforløb 

Du har mulighed for at tilmelde dig hele konferencen (med rabat) eller konferencens dag 1 eller dag 2 enkeltvis.

MÅLGRUPPE:

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, læger og PPR psykologer med interesse for børn, krop, motorik og bevægelse.

På konferencen kan du møde

Connie Nissen
CONNIE NISSEN
Børneergoterapeut med fokus på sansemotorik, sanseintegration og børns evne til kropslig kontrol.
Kirsten Bundgaard
KIRSTEN BUNDGAARD
Fysioterapeut og pædagogisk konsulent med speciale i ASF og ADHD.
Helle Stegger
HELLE STEGGER
Specialfysioterapeut i pædiatri (no) og adjunkt i UCSJ
Jenny Weibull
JENNY WEIBULL
Fysioterapeut og specialist i neuropsykiatri og børnehabilitering med stor erfaring i klinisk arbejde.
Gitte Platz
GITTE PLATZ
Fysioterapeut, cand scient san, adjunkt på VIA University College og børne- fysioterapeut på FysioDanmark, Aarhus.
Rikke Egeberg
RIKKE EGEBERG
Pædagogisk konsulent hos CFU med fokus på de pædagogiske læringscentre og læringsrum.
Stine Pedersen
STINE PEDERSEN
Lærer med linjefag i dansk og historie.