Del

Oplægsholdere

Connie Nissen

Connie Nissen er privatpraktiserende børneergoterapeut og foredragsholder med 27 års erfaring i arbejdet med sansemotorik, sanseintegration og børns evne til kropslig kontrol.

Indenfor de sidste år har Connie Nissen brugt sine erfaringer overfor børn, som er opvokset i dysfunktionelle familier, børn som oftest udvikler utilstrækkelig tilknytning og vanskelige relationer til andre. Connie Nissen er kendt som en uhøjtidelig og dygtig formidler, der formår at opbygge sine oplæg omkring hverdagsrelaterede eksempler og let håndgribelig praksis med mange eksempler på genkendelige vanskeligheder hos børn, uanset om der er tale om motorik, sansebearbejdning eller utilstrækkelige relationer og tilknytning. Og ikke mindst, mange forslag til, hvad den enkelte voksne kan gøre af forskel for disse børn.

Oplæg: Sensorisk bearbejdning præger skolebarnets relationer og læring.

Nogle børn har en adfærd og en opførsel, der er svær at forstå. De kan blive vrede, motorisk urolige eller helt passive og afvisende, uden at der umiddelbart er nogen årsag til dette.
Oplægget vil give deltagerne indsigt i og forståelse for vigtigheden af, at alle i det tværfaglige arbejde har fokus på børns fysiske og kropslige trivsel og kan se, hvordan vi alle kan gøre en positiv forskel for disse
børn. Når man møder børn med nedsat trivsel, er det relevant at inddrage viden om gode samspil, tætte relationer og om sanseintegration og sansemotorik.

Nogle børn har en adfærd og en opførsel, der er svær at forstå. De kan blive vrede, motorisk urolige eller helt passive og afvisende, uden at der umiddelbart er nogen årsag til dette.

Oplægget vil give en indsigt i og forståelse for vigtigheden af, at alle i det tværfaglige arbejde har fokus på børns fysiske og kropslige trivsel og kan se hvordan vi alle kan gøre en positiv forskel for disse børn.
Når man møder børn med nedsat trivsel, er det relevant at inddrage viden om gode samspil, tætte relationer og om sanseintegration og sansemotorik.

Kirsten Bundgaard

Kirsten Bundgaard er fysioterapeut og pædagogisk konsulent med speciale i ASF og ADHD. Kirsten har
arbejdet med børn, unge og voksne med neuropsykologiske udfordringer gennem 25 år og har lige
modtaget ’Autismeprisen 2017’ (Steen Langebæk prisen). Kirsten har foruden flere artikler udgivet bøgerne ”Funktionsforstyrrelser - krop og læring” og ”Når kroppen lærer”.

Oplæg: Sansernes betydning for motorikken hos børn med en neuropsykologisk udfordring

Vi er som mennesker hele tiden udsat for utrolig mange sanseindtryk, både fra vores krop og vores
omverden. Hjerne opfatter, bearbejder og tolker konstant disse indtryk, og det har stor betydning for vores måde at være i verden. De mange input, bearbejdningen og forståelsen af dem hjælper os til at kunne styre vores adfærd og reagere mere eller mindre hensigtsmæssigt.
Sanserne har også stor betydning for, hvordan vi styrer og bevæger vores krop. Jo bedre vi kan forstå og integrere vores sanseindtryk, jo bedre kan vi styre kroppen og vores bevægelser. Sanserne og motorikken hænger uløseligt sammen og påvirker hinanden gensidigt. Hvis man, som mange med en neuropsykologisk diagnose, har sansemæssige udfordringer, betyder det også næsten altid udfordringer i forhold til sansemotorikken og måden at bevæge sig på. Nogle af disse udfordringer kan afhjælpes ved træning af hele kroppen, hvorved sansemotorikken kan udvikles og forfines.

Jenny Weibull

Jenny Weibull er et anerkendt navn i Skandinavien med mange års erfaring i både praksis og undervisning. Hun er specialist i neuropsykiatri og børnehabilitering med erfaring i klinisk arbejde i samarbejde med børnelæge Björn Kadesjö. Jenny Weibull arbejder ud fra Professor Christopher Gillbergs ESSENCE (Early Symptomatic Syndrome  Eliciting Neurodevelopment Clinical Examination), som markerer at dette er symptomer, som kræver undersøgelse af flere forskellige faggrupper.    

Oplæg dag 1: Kundskab om bevægelser i klasserummet, om børn med stress, angst, autisme og ADHD

Fokus på bevægelse i skolen ift. det neuropsykiatriske felt, men med analyseblik for barnets bevægelse, når barnet har udfordringer inden for det neuropsykiatriske felt, f.eks. stress, smidighed, koordination, timing og præcisering, eller diagnoser inden for ADHD eller autismespektret.

Oplæg dag 2: Analyser og reflektioner om børn i det neuropsykiatriske felt, hvor smidighed, koordination og præcision ændres og bevægelsesmønstre mister tempo

Fokus på bevægelse i skolen ift. det neuropsykiatriske felt, men med analyseblik for barnets bevægelse, når barnet har udfordringer inden for det neuropsykiatriske felt, f.eks. stress, smidighed, koordination, timing og præcisering, eller diagnoser inden for ADHD eller autismespektret.