Del

Program

Dag 1: 5. september 2017
8:30Ankomst, registrering og morgenmad
9:00Velkomst
v/Helle Stegger
9:10

Sensorisk bearbejdning præger skolebarnets relationer og læring 
v/Connie Nissen

Se powerpoint

10:15PAUSE (10 min)
10:25Sensorisk bearbejdning præger skolebarnets relationer og læring (fortsat)
11:30Frokostpause (45 min) 
12:25Event med 8. klasse: Skoleelevers fremvisning af fag i bevægelse
12:50Kundskab om bevægelser i klasserummet, om børn med stress, angst, autisme og ADHD
v/ Jenny Weibull - > Whiteboard  >Motoriska svårigheter (DCD/SDDMF) Træningsskema
13:50PAUSE - kaffe/the, kage på tag-selv-buffet -  Opskrift på Ankerhuskage
14:00 Kundskab om bevægelser i klasserummet, om børn med stress, angst, autisme og ADHD (fortsat)

Parallelle WORKSHOPS / TALKSHOPS:

15:10 Workshop 1:
Praksiserfaringer med bevægelse i undervisningen

v/CFU konsulent Rikke Egeberg og skolelærer Stine Pedersen

Med udgangspunkt i konkrete undervisningsmaterialer og egne praksiseksempler fra undervisningen, vil vi undersøge og udfordre tænkningen om, hvad bevægelse i undervisningen kan og skal. Deltagerne vil på egen krop prøve forskellige øvelser og tilgange, og vi ser på, hvilken betydning de fysiske rammer har for den aktivitet, der foregår i undervisningen. - Se powerpoint


Links fra Hanne Nielsen:

 

15:10  Workshop 2:
Sansernes betydning for motorikken når man har en neuropsykologisk udfordring

v/Kirsten Bundgaard

Sanserne har stor betydning for, hvordan vi styrer og bevæger vores krop. Jo bedre vi kan forstå og integrere vores sanseindtryk, jo bedre kan vi styre kroppen og vores bevægelser. Sanserne og motorikken hænger uløseligt sammen og påvirker hinanden gensidigt. Hvis man, som mange med en neuropsykologisk diagnose, har sansemæssige udfordringer, betyder det også næsten altid udfordringer i forhold til sansemotorikken og måden at bevæge sig på. Nogle af disse udfordringer kan afhjælpes ved træning af hele kroppen, hvorved sansemotorikken kan udvikles og forfines.

Se powerpoint

15:10 

Talkshop 3: 
Hypermobilitet- Et vigtigt aspekt i folkeskolens motoriske screeninger. Faglig input og refleksion til indhold i en motorisk screening

v/Helle Stegger
I alle indskolingsklasser i Danmark foretages motoriske screeninger. Mange aspekter som f.eks. hypermobilitet kan påvirke kvaliteten i barnets bevægemønster og dermed resultatet af screeningen. Valg af øvelser, sygdomslære, evaluering, intervention, etik og evidens er alle vigtige aspekter i en motorisk screening, der indeholder alle perspektiver i forhold til sansemotorikken. Deltag i talkshoppen og vær med i dialogen omkring, hvordan vi fremmer kvalitet og udvikling i de motoriske screeninger.

16:15- 16:45Netværk m. vin og snack
(mød dine kollegaer)
Dag 2: 6. september 2017
8:30  Ankomst, registrering og morgenmad

9:00 Velkomst
v. Helle Stegger
9:10 Analyser og reflektioner om børn i det neuropsykiatriske felt, hvor smidighed,
koordination og præcision ændres og bevægelsesmønstre mister tempo
v/Jenny Weibull
10:15 -
PAUSE (10 min.)
10:25
Analyser og reflektioner om børn i det neuropsykiatriske felt, hvor smidighed,
koordination og præcision ændres og bevægelsesmønstre mister tempo (fortsat)
11:30
Frokostpause (45 min)
12:15

Faglig refleksion omkring skolebarnets relationer og læring, set i et sensorisk
bearbejdnings perspektiv
v/Connie Nissen

Se powerpoint

14:15
PAUSE - kaffe/the, kage på tag-selv- buffet
14:30

Bevægelsesudfordringer hos børn med onkologisk sygdom
v/Gitte Platz
Se powerpoint

 

15:30
Pause + netværk
15:45
Bevægelsesudfordringer hos børn med onkologisk sygdom (fortsat)
16:30 - 17:00
Netværk
m. vin og snack (mød dine kollegaer)