Del

Program

9.00Dørene åbner
Morgenkaffe og netværk.
9.30Velkommen og intro
Camilla Wang, rektor, Professionshøjskolen Absalon byder velkommen. Dagens ordstyrere Morten Hyllegaard og Astrid Læssø fra Udviklingsbureauet BETA præsenterer dagens program.
9.40Hvad snakker de om
Per Vers om ord, og det de betyder. Om velfærd, relationer, borgere – og en del ting der imellem.
10.00Det handler om mennesker
Vi ved det godt. Vi siger det alle sammen. Det handler om mennesker. Og det, der sker mellem dem. Men hvorfor er det så svært at få alle systemerne med på det? Debat med Camilla Wang, rektor, UC Sjælland, Per Bennetsen, administrerende direktør, Region Sjælland, Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening og Anni Ehlers, direktør i INSP!.
10.40Pause
11.00

Relationer i fokus
Vi sætter fokus på relationer. Vælg det tema, du har mest lyst til at diskutere.


Spor 1: Relationer og rehabilitering
Alle 98 kommuner arbejder med rehabilitering på ældreområdet. Det handler ofte primært om det fysiske funktionsniveau. Vi undersøger, hvilken rolle relationerne spiller i rehabiliteringen – og hvad arbejdet med relationer konkret betyder for borgere, medarbejdere og ledere på ældreområdet. 
Mød bl.a. Mette Olander - sundheds- og omsorgschef i Roskilde Kommune, Michael Teit Nielsen, underdirektør, Ældre Sagen, Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen og  Ane Kruse, uddannelsesleder for Ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon

 

Spor 2: Relationer og recovery - At høre til i sociale fællesskaber…
Stadig flere kommuner arbejder recovery-orienteret i socialpsykiatrien. Recovery er en proces, som finder sted i det liv, borgerne lever, og hvor både den enkelte selv og omgivelserne spiller en central rolle. Vi undersøger, hvor langt arbejdet med recovery er kommet – og hvilke konsekvenser det har for den møde vi organiserer, leder og styrer arbejdet i Socialpsykiatrien. 

Mød bl.a. Rikke Lindahl Hansen, Leder af Bostedet, St. Valbyvej 150, Roskilde Kommune, Kristina Bodenhoff, Daglig leder af ASPA, Askov Fonden, Louise Kolbjørn, stifter af SYMB i Kalundborg /Professionshøjskolen Absalon, Helle Øbo, adm. Direktør, Askov Fonden 

 
Spor 3: Et sted at høre til…
En lang række organisationer eksperimenterer med at skabe anderledes rammer for mennesker at mødes i. Vi undersøger, hvad de fysiske rammer betyder for det at skabe relationer mellem mennesker.
Mød bl.a. Anders Folmer Buhelt, direktør, Ungdommens Røde Kors, Trine Schaldemose, vicedirektør, Mødrehjælpen, Per Jensen fra Mænds Mødesteder, Stevns, Silla Marie Mørch Sievers, videns- og udviklingsmedarbejder, INSP!

12.10Frokost
Vi spiser frokost og opdyrker nye relationer undervejs. Frokosten udleveres i bokse til fire, så det handler om at finde tre andre, som man har lyst til at lære bedre at kende over frokosten.
13.10Holdninger på Spidsen
Vi lader fødderne tale og tester en række udsagn og påstande om velfærd, relationer, professioner og vigtige prioriteringer.
13.25Filosoffens hjørne
Sammen med forfatter og HR-udviklingschef Kim Leck Fischer giver vi en række populære begreber – som innovation, samskabelse og relatiovel velfærd – et kritisk eftersyn og sætter spot på, hvad de forskellige ord og begreber gør ved ledere, medarbejder og borgere og hvad de betyder for vores handlemuligheder i udviklingen af velfærden
13.40Hvis relationel velfærd er svaret, hvad er så spørgsmålet?
Vi diskuterer nogle af de valg, vi står overfor i udviklingen af professionerne og tegner konturerne af fremtidens tværprofessionelle velfærdsprofessioner. Det gør vi sammen med Daniel Schwartz Bojsen, direktør i Center for Sundhed og Social, Professionshøjskolen Absalon, Christian Harsløf, direktør for Social, Job og Sundhed, Roskilde Kommune og Kim Leck Fischer, HR-udviklingschef, Region Sjælland
14.20Pause
14.40

Lykken under lup
Vi løfter blikket og får et input til relationers betydning for det gode liv – og mennesker lykke og livstilfredshed. Hvorfor er nogle mennesker lykkeligere end andre, hvilken betydning har relationer og fællesskaber og hvordan måler man egentlig lykke? Det bliver vi klogere på i selskab med Meik Wiking, der er direktør for Institut for Lykkeforskning - en uafhængig tænketank, der forsker i trivsel, lykke og livskvalitet – og udråbt til at være ”verdens lykkeligste mand" af den anerkendte, engelske avis The Times

15.15
Tilbage til hverdagen
15.45
Vin og netværk
16.00
Tak for i dag