Del

Kort om "KULT"

KULT-projektet (2016-18) er et nationalt udviklingsprojekt, der er initieret af Kulturministeriet i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse.

Initiativet er en del af Kulturministeriets strategier for børn og unge (2014). Hovedformålet er at optimere pædagogers kompetencer inden for kulturformidling med henblik på at skabe flere og bedre kunst- og kulturmøder i små børns hverdag. Samtidigt tilbyder initiativet inspiration til styrkelse af den nuværende pædagoguddannelses fokus på æstetiske læreprocesser, kunst og kultur.

KULT-projektet har via forundersøgelse, sparring, pilotprojekt og en lang udbredelsesfase skabt konceptet ”Sommerfuglemodellen” , som har vist sig frugtbart og let anvendeligt i pædagogens arbejde med aktivt involverende formidling af kunst, kultur og kulturarv til gavn og glæde for de 1 - 6-årige.

Projektet er realiseret med deltagelse af

  • over 850 børn i dagtilbud
  • over 110 pædagoger fra 9 kommuner: Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg, Vejle, Odense, Kalundborg, Holbæk og Roskilde
  • over 50 kunstnere og kunst- og kulturinstitutioner.

KULT-konsortiet består af partnerne PH Absalon (lead), UCN, UCL, Kulturprinsen og Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

KULT-projektet mål er 

  • at inspirere og kvalificere færdiguddannede pædagoger i dagtilbud til bedre at kunne fungere som kunst- og kulturformidlere over for de 1-6 årige 
  • at udvikle et pædagogisk formidlingskoncept, der er så tilpas effektivt og praksisorienteret, at det kan bruges af det pædagogiske personale over alt i landet og blive en fast del af daginstitutionens hverdag 
  • at etablere længerevarende lokale kulturnetværk mellem kunstnere, kulturudbydere, museer, dagtilbud og professionshøjskoler 
  • at beskrive et nyt valgmodul til Pædagoguddannelsen om kunst- og kulturformidling, div. efter- og videreuddannelsestiltag samt at skitsere et nyt nationalt videncenter for æstetiske læreprocesser og kulturformidling
  • at formidle resultatet af ovenstående på tema-konferencen "Småbørns møde med kunst og kultur" i Roskilde d. 17.5.2018.