Del

Andreas Rasch-Cristensen

Ph.d, Forsknings- og Udviklingschef, VIAUC

Andreas Rasch-Christensen er ekspert inden for dagtilbuds- og skoleområdet og medlem af en række udvalg i børne- og socialministeriet samt Undervisningsministeriet. Han deltager primært i KULT-konferencen i sin egenskab af formand for Mastergruppen for en styrket læreplan, der er nedsat af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. I 2017 barslede gruppen med et forslag til revision af de stadig gældende Læreplaner i Dagtilbud. Forslaget ventes behandlet i Folketinget i foråret 2018.

 

 Oplæg: Dannelse i dagtilbud

Mens vi venter på det, vil han på konferencen præsentere grundlag og elementer i den nye pædagogiske læreplan med fokus på, hvad ’det nye’ består i.

Hvad er det for en tænkning, der ligger bag forslagene til ændringer? Hvordan kan man tale om dannelse i dagtilbud? Hvorfor foreslå arbejdsgruppen eksempelvis læreplanstemaet ’Kulturelle udtryk og værdier’ ændret til ’Kultur, æstetik og fællesskab’?

Yderligere berøres andre af de centrale tematikker i arbejdet med den nye læreplan, herunder forældresamarbejde, børn i udsatte positioner og børnefællesskaber. 


Udvalgte publikationer

Leg og læring er ikke modsætninger (m. Charlotte Ringmose). 28. april 2017. Politiken

Master for en styrket læreplan (sammen med arbejdsgruppe). 2017. Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling

Dagtilbud skal ikke være førskoler. 17. sep. 2016. Politiken

Når læringsfrygten tager overhånd. 4. aug. 2016. Dagbladet Information

Vi mangler talenter: vi mangler talenter i Danmark, så der skal tænkes nyt. 12 jul. 2016. Kristeligt Dagblad

Alle oplægsholdere

Mette Bock
Kultur- og Kirkeminister (LA)
Bennyé D. Austring
Cand. mag. og FoU-projektleder v. Professionshøjskolen Absalon
Lars Kjær Larsen
Lektor v. Pædagoguddannelsen hos UCL i Jelling, tilknyttet Videnscenter for Historie- og Kulturarvsforskning (HistorieLab).
Carolina Magdalene Maier
Cand. Scient. Soc.
Medlem af Folketingets Kulturudvalg (ALT).
Andreas Rasch-Cristensen
Ph.d, Forsknings- og Udviklingschef, VIA
Merete Cornet Sørensen
Lektor ved Professionshøjskolen Absalon
Ph.d. i Leg, Drama og Æstetiske Læreprocesser