Del

Bennyé D. Austring,

Cand. mag. og FoU-projektleder v. Professionshøjskolen Absalon

Åbning af KULT-konferencen og redegørelsen for projektets resultater

Bennyé D. Austring er leder af det konsortium bestående af professionshøjskolerne Absalon, UCL og UCNsamt Kulturprinsen og Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling, der har realiseret KULT-projektet i 2016-18. Han er desuden konsulent for Slots- og Kulturstyrelsen og forfatter til en række skrifter om æstetiske læreprocesser, herunder (m. Merete Sørensen) grundbogen ”Æstetik og læring”.

Han vil sammen med nogle af projektets partnere fremlægge KULT-projektets resultater, metoder og erfaringer og lægge op til konferencens keynote speakers og parallelle sessions.

 

 

  Udvalgte publikationer:

  • Æstetik og pædagogik i et samfundsmæssigt perspektiv. I Nils Falk Hansen (red.): Æstetikken tilbage i pædagogikken. Dafolo 2017
  • Æstetik og socialpædagogik. I Holger Kjærgaard (red.): Social- og specialpædagogik. Akademisk Forlag 2017.
  • Narration assists children in figuring out the world - About oral narration of fiction. ResearchGate 2016.
  • Æstetik og skole- og fritidspædagogik (m. Merete Sørensen). I Mogens Sørensen (red.): Skole- og fritidspædagogik. Akademisk Forlag 2015
  • A Childhood Rich in Culture Gives a Socioeconomic Bonus. Kulturstyrelsen 2015
  • Towards a learning-oriented aesthetics concept (m. Merete Sørensen). National College of Education, Hanoi, 2015

Alle oplægsholdere

Mette Bock
Kultur- og Kirkeminister (LA)
Bennyé D. Austring
Cand. mag. og FoU-projektleder v. Professionshøjskolen Absalon
Lars Kjær Larsen
Lektor v. Pædagoguddannelsen hos UCL i Jelling, tilknyttet Videnscenter for Historie- og Kulturarvsforskning (HistorieLab).
Carolina Magdalene Maier
Cand. Scient. Soc.
Medlem af Folketingets Kulturudvalg (ALT).
Andreas Rasch-Cristensen
Ph.d, Forsknings- og Udviklingschef, VIA
Merete Cornet Sørensen
Lektor ved Professionshøjskolen Absalon
Ph.d. i Leg, Drama og Æstetiske Læreprocesser