Del

Carolina Magdalene Maier

Cand. Scient. Soc. medlem af Folketingets Kulturudvalg (ALT).

Carolina Magdalene Maier varetager ikke mindre end 7 af sit partis ordførerskaber, herunder undervisnings- og børne- og familieordførerskaberne. Hun præsenterer sig selv på Alternativets hjemmeside med denne indledning:

”Min vision er et samfund præget af mangfoldighed, hvor mennesker bidrager med det, de er bedst til, ud fra egne evner og virkelyst. Måden vores politiske system fungerer i dag understøtter ikke et sådant samfund. Der er brug for at tænke samfundet fundamentalt om, så mennesket sættes i centrum – frem for økonomisk vækst”.

Oplæg: Kreativitet som en væsentlig fremtidskompetence

I sit oplæg på KULT-konferencen tager hun tråden op fra sin deltagelse i FOCUS-samtalerne på Kulturmødet på Mors i august 2017, hvor politikere og publikum diskuterede, hvad der skal til, for at alle børn får åben adgang til kunst, kultur og bæredygtig dannelse. Hun vil også sætte det lange lys på og tale om, hvad der venter dagtilbudsbørnene på kulturområdet, når de kommer i skole. Alternativets seneste skolepolitiske udspil introducerer fire nye rammer for skolens fag, bl.a. den nye fagramme ’Kunst & Kultur’ fra 0.-9. klasse. Målet er overordnet set at gøre skolen tidssvarende, så den kan klæde eleverne på til den virkelighed, de møder i en fremtid, der er uforudsigelig og foranderlig.

Faget skal stimulere andre og mere kreative former for udvikling, dannelse og læring end den, eleven typisk vil få fra de boglige fag.

Udover at kunst og kultur er vigtig for at stimulere børn og unges medfødte kreativitet, kan undervisningen fungere som et centralt element i den brobygning, som kun bliver vigtigere i en tiltagende globaliseret verden ved at fremme kritik, refleksion, nye perspektiver, provokation og nytænkning.

Alle oplægsholdere

Mette Bock
Kultur- og Kirkeminister (LA)
Bennyé D. Austring
Cand. mag. og FoU-projektleder v. Professionshøjskolen Absalon
Lars Kjær Larsen
Lektor v. Pædagoguddannelsen hos UCL i Jelling, tilknyttet Videnscenter for Historie- og Kulturarvsforskning (HistorieLab).
Carolina Magdalene Maier
Cand. Scient. Soc.
Medlem af Folketingets Kulturudvalg (ALT).
Andreas Rasch-Cristensen
Ph.d, Forsknings- og Udviklingschef, VIA
Merete Cornet Sørensen
Lektor ved Professionshøjskolen Absalon
Ph.d. i Leg, Drama og Æstetiske Læreprocesser