Del

Lars Kjær Larsen

MA, lektor v. Pædagoguddannelsen hos UCL i Jelling, tilknyttet Videnscenter forHistorie- og Kulturarvsforskning (HistorieLab).

Han har i 2016-18 fungeret som KULT-projektets regionale koordinator i Vejle og Odense.

I projektperioden har Lars Kjær Larsen sammen med VejleMuseerne og lokale pædagoger udviklet et nyt, spændende museumsforløb henvendt til små børn i dagtilbud, der bygger på KULT-projektets tænkning og metoder: "Tidsrejsen – Kulturhistorie for de små".


Seneste publikation:

Rend og hop på Jellingmonumenterne (sammen med Mette Nørregaard Christensen). Tidsskriftet Radar,2017.

Alle oplægsholdere

Mette Bock
Kultur- og Kirkeminister (LA)
Bennyé D. Austring
Cand. mag. og FoU-projektleder v. Professionshøjskolen Absalon
Lars Kjær Larsen
Lektor v. Pædagoguddannelsen hos UCL i Jelling, tilknyttet Videnscenter for Historie- og Kulturarvsforskning (HistorieLab).
Carolina Magdalene Maier
Cand. Scient. Soc.
Medlem af Folketingets Kulturudvalg (ALT).
Andreas Rasch-Cristensen
Ph.d, Forsknings- og Udviklingschef, VIA
Merete Cornet Sørensen
Lektor ved Professionshøjskolen Absalon
Ph.d. i Leg, Drama og Æstetiske Læreprocesser