Del

Merete Cornet Sørensen

Lektor v. Professionshøjskolen Absalon og Ph.d. i Leg, Drama og Æstetiske Læreprocesser

Merete C. Sørensen har gennem en årrække arbejdet med og forsket i æstetiske læreprocesser, senest også i børns møde med professionel kunst. Det er sket både i professionshøjskoleregi, i en række FoU-projekter for BUPL, Statens Kunstfond og HistorieLab samt som konsulentydelser for Slots- og Kulturstyrelsen Hun er desuden forfatter til en lang række publikationer om æstetiske læreprocesser, kunst og leg, relateret til børn i både dagtilbud og skole.

Oplæg: Når kunst møder pædagogik opstår æstetiske læreprocesser

I dette oplæg vil hun inddrage en række af konferencens centrale perspektiver, der alle er indgået som en del af KULT projektets teoretiske fundament i arbejdet med dagtilbud. Hun vil tale om 

  • teoretiske og forskningsmæssige begrundelser for inddragelse af æstetiske læreprocessers i pædagogiske arbejde,
  • værdien af dagtilbud børns møde med den professionelle kunst og kunstnere og
  • værdien af kulturelle partnerskaber mellem dagtilbud, kunstnere og kulturinstitutioner.

Seneste publikationer:

Sørensen, Merete & Lisbeth Haastrup (2017): Huskunstnerundersøgelsen. Statens Kunstfond.  

Sørensen, Merete (2016): Om læring, drama og æstetisk fordobling. I BUKS, Tidskriftet for børne- og Ungdomskultur Årg. 33, nr. 61.

Sørensen, Merete (2015): When the Competent Pedagogue or Teacher Sets an Example. I Kulturstyrelsen: Art and Culture Give Children a Life that Works  

Sørensen, Merete (2015): Æstetik og dagtilbudspædagogik. I Daniela Cecchin: Barndomspædagogik. Akademisk Forlag.

Sørensen, Merete (2015): Leg som lyst og læring. I Mogens Sørensen: Skole- og fritidspædagogik. Akademisk Forlag.              

Sørensen, Merete & Bennyé Austring (2015): Æstetik og skole- og fritidspædagogik. I Mogens Sørensen: Skole og fritidspædagogik. Akademisk Forlag.

Sørensen, Merete (2015): Drama, æstetisk læring og udvikling af dramatisk legekompetence. Ph.d.-afhandling. Århus Universitet. DPU.

 

 

Alle oplægsholdere

Mette Bock
Kultur- og Kirkeminister (LA)
Bennyé D. Austring
Cand. mag. og FoU-projektleder v. Professionshøjskolen Absalon
Lars Kjær Larsen
Lektor v. Pædagoguddannelsen hos UCL i Jelling, tilknyttet Videnscenter for Historie- og Kulturarvsforskning (HistorieLab).
Carolina Magdalene Maier
Cand. Scient. Soc.
Medlem af Folketingets Kulturudvalg (ALT).
Andreas Rasch-Cristensen
Ph.d, Forsknings- og Udviklingschef, VIA
Merete Cornet Sørensen
Lektor ved Professionshøjskolen Absalon
Ph.d. i Leg, Drama og Æstetiske Læreprocesser