Del

Mette Bock

Kultur- og Kirkeminister 

Åbning af KULT-konferencen

Kulturminister Mette Bock er uddannet både som mag.art. i filosofi og som cand.scient.pol. Hun har bl.a. en fortid som direktør i DR Programproduktion, direktør i Muskelsvindfonden og som administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør på JydskeVestkysten.

Hun åbner konferencen med et indblik i Kulturministeriets aktuelle startegier og tiltag på småbørnsområdet. KULT-projektet er oprindeligt udbudt som led i ministeriets strategier.

Alle oplægsholdere

Mette Bock
Kultur- og Kirkeminister (LA)
Bennyé D. Austring
Cand. mag. og FoU-projektleder v. Professionshøjskolen Absalon
Lars Kjær Larsen
Lektor v. Pædagoguddannelsen hos UCL i Jelling, tilknyttet Videnscenter for Historie- og Kulturarvsforskning (HistorieLab).
Carolina Magdalene Maier
Cand. Scient. Soc.
Medlem af Folketingets Kulturudvalg (ALT).
Andreas Rasch-Cristensen
Ph.d, Forsknings- og Udviklingschef, VIA
Merete Cornet Sørensen
Lektor ved Professionshøjskolen Absalon
Ph.d. i Leg, Drama og Æstetiske Læreprocesser