Del

Parallelle sessions

14.50-15.40

Drama og musik

vPh.d. Merete Sørensen, PH Absalon Roskilde
Lektor og tidl. musikskoleleder, Thomas Thorsen, PH Absalon Vordingborg
Pædagog Gry Bach Kristoffersen, Lyngbakken, Roskilde

I Workshoppen vil vi diskutere betydningen af og give eksempler på, hvordan musik og drama kan anvendes som æstetiske læreprocesser i arbejdet med dagtilbudsbørn.

Der vil være fokus på, hvordan inddragelse af dramatiske og musikalske elementer kan skabe rammer for et lystfuldt og legende læringsmiljø, der på en og samme tid støtter op om den pædagogiske læreplan og børnenes trivsel og lyst til at lege og lære. I den forbindelse vil deltagerne blive præsenteret for centrale KULT-metoder, som anvendelse af hånddukker, dramatisering, rytme- og sanglege i institutionernes hverdag.

Til sidst vil vi diskutere, hvordan KULT-tænkningen kan bidrage til udvikling af både pædagoguddannelse og pædagogisk praksis, samt hvad der eventuelt vil kunne stå i vejen for implementeringen af en sådan praksis.

----

Seneste publikationer fra Thomas Thorsen:

Thorsen, T. (2017). Små Komponister - Figura-ensemblet. I M. Sørensen, & L. Haastrup, Undersøgelse af Huskunstnerordningen - caseanalyser (s. 48-58). København: Statens Kunstfond

Thorsen, T. (2010). Holdbaseret instrumentalundervisning – en idéhåndbog. København: Rytmisk Center og Dansk Oplysningsforbund.

 

Seneste publikationer fra Merete Sørensen:

Sørensen, Merete & Lisbeth Haastrup. (2017): Huskunstnerundersøgelsen. Statens Kunstfond. In Press. 

Sørensen, Merete (2016): Om læring, drama og æstetisk fordobling. BUSK , Tidskriftet for børne- og Ungdomskultur Årg. 33, Nr. 61.

Sørensen, Merete (2015): When the competent Pedagogue or Teacher Sets an Example i Kulturstyrelsens: Art and Culture Give Children a Life that Works  

Sørensen, Merete (2015) Æstetik og Dagtilbudspædagogik. I Cecchin, Barndomspædagogik. Akademisk Forlag.

Børn med pensler – det autentiske møde med billedkunst

Lektor i billedkunst Felicia Bech Lillelund, UCN Hjørring
Lektor Sandy Elbæk, UCN Aalborg

Med udgangspunkt i konkrete projekter fra KULT vil vi argumentere for, hvorfor arbejdet med børn og billedkunst er så vigtigt.

Vi vil også gerne diskutere, hvilken betydning ”det autentiske møde med billedkunst” kan have for børn i dagtilbud, og hvilken rolle man som pædagog eller kunstformidler kan indtage, så netop dette møde bliver intenst og inspirerende.

Og vi vil diskutere, hvad et godt læringsmiljø er, og hvad det kræver, hvis man ønsker at få børn til på baggrund af kunstoplevelser selv at undersøge, eksperimentere og tage penslen i egen hånd.

 

Publikationer af Felicia Bech Lillelund:

At gøre børn stemte til kunst og kultur, i Tidsskriftet 0 – 14, 2018

Tre kulturer i ét smæk, i UCN Perspektiv nummer 1: Æstetik og pædagogik, 2017

Sans et værk, Gyldendal 2017

 

Publikation af Sandy Elbæk:

Forord i og redaktion af tidskriftet UCN Perspektiv nummer 1: Æstetik og pædagogik, 2017

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser, i UCN Perspektiv nummer 1: Æstetik og pædagogik, 2017 (sammen med Anja Kirkeby)

Animation og digitale medier i dagtilbud

v. Ulla Voss Gjesing, centerchef ved Kulturprinsen – Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur, Viborg og børnehusleder Rikke Møller, Børnehuset Søndergaard, Viborg

På denne workshop vil du opleve, hvordan børn og pædagoger, med iPad som redskab, fordyber sig i det digitale medie med deres egne hverdagsfortællinger som udgangspunkt. Oplev, hvor lidt der skal til, for at børnene dykker ned i det digitale univers, hvor det er deres eget udtryk, deres egne oplevelser, deres egen fantasi og kreativitet, der kommer i spil.

Du får mulighed for at stille spørgsmål til Rikke Møller, hvis du er nysgerrig på, hvad pædagoger og forældre fik med sig!

-----

Om Ulla Voss Gjesing

Forløb og workshop er faciliteret af Ulla Voss Gjesing, der er uddannet som Bachelor of Science i Musikvidenskab og tidligere musikskole- og kulturskoleleder.

Som nuværende leder af Kulturprinsen har hun involveret i en lang række projekter, bl.a.

Art EQUAL – et Erasmus+/Strategisk partnerskabsprojekt, 2017-19

Ringe i vandet – udviklings- og kompetenceløftprojekt i Folkeskoleregi, 2017-19

Europæiske kulturbørn – et internationalt udviklings- og forskningsprojekt. 2015-17

Bøger har brug for børn - har børn brug for bøger?

v. Cand. Pæd., lektor Hanne Kusk, KULT-partner og ansat v. Pædagoguddannelsen hos UCN i Thisted,
 og forfatterne Inge Duelund Nielsen, Holbæk, og Mette Hegnhøj, Thisted. 

Med udgangspunkt i spørgsmålet Bøger har brug for børn - har børn brug for bøger? modererer lektor v. UCN i Thisted, Cand. Pæd. Hanne Kusk, dialogen mellem de to forfattere Inge Duelund Nielsen og Mette Hegnhøj med fokus på, hvordan bøger og forfattere kan indgå som inspiration, dialog, fortælleaktiviteter mv. i dagtilbud.

Dialogen relaterer sig til bl.a. til KULT-projektets ’Sommerfuglemodel’ for pædagogisk arbejde ud fra med kunstoplevelser.

Forfatterne, der begge er anerkendt for kvaliteten af deres bøger til målgruppen af børn og unge, beskriver selv deres udgangspunkt for dialogen således:

Bøger har brug for at blive fundet, for først i mødet med læseren bliver bogen rigtigt til.
Vi skriver de bøger vi har i os uden at vide, om de nogensinde bliver fundet.
Men vi skriver i håbet om at det vil ske.
Kom og mød vores bøger og lad dem blive rigtigt til.
Og hør om de møder, vores bøger har haft med børn


Om deltagerne i denne session:

Inge Duelund Nielsen debuterede som børnebogsforfatter i 2009 og har siden udgivet romaner, noveller og billedbøger. Fra de senere år kan nævnes: ”Æbleskud”, ”Ulige uger” og ”Selma samler sig selv” fra 2015, ”Drengen der ville være ond” fra 2016 og ”Mof og muren fra 2017”.

I 2017 var hun nomineret til Kulturministeriets Forfatterpris for højtlæsningsbogen ”Nannas nathistorier (2016)”, og i 2018 blev hun tildelt et stort arbejdslegat af Statens Kunstfond.

Hun har tidligere arbejdet med børneteater, undervist på Pædagoguddannelsen, gået på Forfatterskolen for Børnelitteratur og taget en Master i Børnelitteratur.

-----

Mette Hegnhøj er uddannet pædagog og har gået på Forfatterskolen for Børnelitteratur. Hun debuterede i 2010 som forfatter med børnebogen ”Møgungen”. Hendes roman ”Ella er mit navn vil du købe det?” fra 2014 blev belønnet med Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger og nomineret til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2015. Mettes seneste bog er ”En prik og en streg – Godnateventyr til at tegne på ryggen”. Jensen & Dalgaard, 2017.

Mette Hegnhøj er også debattør og freelanceskribent og med til at arrangere kulturarrangementer og workshopper for børn og unge.

 -----

Seneste publikationer af Hanne Kusk:

”Eksperimenter med æstetik og digitale medier i pædagoguddannelsen”. I antologien ”Æstetikken tilbage i pædagoguddannelsen” af Nils Falk Hansen (red.). Dafolo 2017

”Leg et sted”. Tidsskriftet 0-14, nr. 4 2017

”Drama, dissensus, remediering og en baskende sommerfugl”. I antologien ”Drama, teater og demokrati” af Stig A. Eriksson, Aud Berggraf Sæbø, Tor-Helge Allern (red.). Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke 2017

 

 

 

Er æstetiske læreprocesser lidt i vejen i pædagoguddannelsen?– eller bør de også her tillægges afgørende betydning for udvikling af de studerendes kompetencer?

v. Trine Ankerstjerne, uddannelsesleder v. Pædagoguddannelsen i Roskilde, Professionshøjskolen Absalon,
Henning Holt Christensen, studieleder ansat v. Pædagoguddannelsen i UCN, Hjørring, faglig leder af Center for Dagtilbud 0 -6 år og KULT-partner samt Karen S. Egelund, lektor v. PH Absalon
Moderator: Bennyé D. Austring, KULT-projektleder

Hvilken betydning har inddragelsen af kunstbaserede og æstetiske læreprocesser i undervisningen på pædagoguddannelsen?

Hvordan kan disse tænkes ind i en kompetencemålstyret uddannelse og hvad betyder anvendelsen af æstetiske læreprocesser for de studerendes motivation, læring og studieintensiteten?

Der vil være eksempler på, hvordan der kan arbejdes med æstetiske læreprocesser indenfor uddannelsens nuværende rammer og struktur samt mulighed for videndeling og drøftelser blandt deltagerne.

Om deltagerne i denne session:

Henning Holt Christensen, uddannet pædagog, daginstitutionsleder, underviser i pædagogik, MPA og studieleder på pædagoguddannelsen siden 2000. Har deltaget i og ledet flere udviklingsprojekter i UCN-regi.

Trine Ankerstjerne, uddannet pædagog, Cand. Pæd. Pæd., lektor i Pædagogik og i dag uddannelsesleder. Har arbejdet i pædagoguddannelsen siden 2000. Har publiceret flere artikler om bl.a. samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Karen Stine Egelund, adjunkt,grafisk designer, pædagog, cand. mag. i læring og forandringsprocesser med fokus på innovation. Kunstner, børnebogsforfatter og illustrator.

Moderator er

Bennyé D. Austring, Cand. Mag. i Dansk sprog, Nordisk Litteratur og Teatervidenskab. Forfatter til artiklen ”Æstetiske læreprocesser i et samfundsperspektiv” i N. F. Hansen (red.): Æstetikken tilbage i pædagogikken. Dafolo 2017.

 

 

 

 

Tidsrejsen – Kulturhistorie for de små

v. MA Lars Kjær Larsen og Cand. Scient Mette Nørregaard Christensen, begge lektorer v. Pædagoguddannelsen hos UCL i Jelling og tilknyttet Videnscenter for Historie- og Kulturarvsforskning (HistorieLab), Lisbeth Aagaard Lykke, museumsinspektør v. VejleMuseerne og en repræsentant for dagtilbuddet Granhøj i Jelling, "Åres Dagtilbud" 2017.

Oplægsholderne har sammen udviklet et nyt, spændende museumsforløb henvendt til små børn i dagtilbud, der bygger på KULT-projektets tænkning og metoder.

I sit oplæg vil de bl.a. besvare disse spørgsmål:

  • Hvad skal der til for at gøre børn nysgerrige på lokalhistorien og give dem mod på at høre historier fra fortiden?
  • Hvordan skabes god kulturformidling for børn i alderen 3-6 år?
  • Hvordan kan dagtilbud og museer sammen skabe en ramme, som optimerer børns møde med kulturhistorien?  

Kom og hør, hvad der sker, når pædagogerne bliver kulturarvsformidlere.                          

Lars Kjær Larsens og Mette Nørregaard Christensens seneste projekter:

2016-16: KULT

2016: PædMatMus

2015: Verdensarv i børnehøjde

2014-15: Pædmus

 

Seneste fælles publikation:

2017: Rend og hop på Jellingmonumenterne. Tidsskriftet Radar.