Del

Program

10.30

Ankomst

(kaffe/te, croissant mm.)

11.00

 

Velkomst 

v. uddannelseschef Margit Nygård Mikkelsen, Professionshøjskolen Absalon og KULT-projektleder Bennyé D. Austring, Professionshøjskolen Absalon

Videohilsen fra kulturminister Mette Bock

Frigivelse af KULT-projektets nye bog: "Det blev en sommerfugl!"

11.30

KULT-projektets resultater 

v. projektleder, Cand. Mag. Bennyé D. Austring og projektmedarbejdere fra UCL, UCN og Absalon - Download oplæg

12.00

Frokost

12.40

Keynotes

 • Æstetik som lyst og læring i børnehaven - Download oplæg
  v. Ph.d. Merete Sørensen, Professionshøjskolen Absalon
 • Kulturarvsformidling - fra børnehave til verdensarv - Download oplæg
  v. MA Lars Kjær Larsen, HistorieLab/UCL
 • Dannelse i dagtilbud
   v. Ph.d. Andreas Rasch-Christensen, Forsknings- og Udviklingschef v. VIAUC - Download oplæg
 • Kreativitet - en væsentlig fremtidskompetence - Download oplæg
  v. Cand. Scient. Soc. Carolina Magdalene Maier, medlem af Folketingets Kulturudvalg

14.10

Pause (transport)

14.15

Duoen Sille Grønberg & Palle Windfeldt leverer børnejazz for voksne!

14.45

Pause (transport)

14.50

Parallelle sessions  

Én session vælges ved konferencetilmelding - Læs mere her

 • Teater, musik og dans som pædagogisk redskab v. lektorerne Merete Sørensen og Thomas Thorsen, PHA, og pædagog Gry Bach Kristoffersen, Børnehuset Lyngbakken, Roskilde - Download oplæg
 • Børn med pensler – det autentiske møde med billedkunst v. lektor og billedkunstner Felicia Bech Lillelund og lektor Sandy Elbæk, UCN - Download oplæg
 • Animation og digitale medier i daginstitutionen v. Ulla Voss Gjesing, leder af Kulturprinsen i Viborg, og Rikke Møller, leder af Børnehuset Søndergaard, Viborg - Download oplæg
 • Bøger har brug for børn - har børn brug for bøger? v. forfatterne Inge Duelund Nielsen og Mette Hegnhøj samt lektor Hanne Kusk, UCN (her blev ikke benyttet ppt.)
 • Er de æstetiske læreprocesser lidt i vejen i Pædagoguddannelsen? v. uddannelseslederne Trine Ankerstjerne, PHA, og Henning Holt Christensen, UCN, og lektorerne Karen Stine Egelund og Bennyé D. Austring, PHA - Download oplæg
 • Tidsrejsen – kulturhistorie for de små v. lektorerne Lars Kjær Larsen og Mette Nørregaard Christensen, UCL/HistorieLab, museumsinspektør Lisbeth Aagaard Lykke, VejleMuseerne, leder Lone Hagensen og pædagog Minella Andersen, begge fra dagtilbuddet Grangård, Jelling, ”Årets Dagtilbud 2017” Download oplæg
 

15.40

Pause (transport)

15.45

Opsamling på dagen v. værkstedsleder Michael Hansen, Statens Museum for Kunst, og konsulent Pernille Welent Sørensen, Teatercentrum

16.00

Netværkscafé for interesserede

Oplæg v. Mette Nørregaard Christensen, HistorieLab, om hendes og Sally Thorhauges følgeforskningsprojekt knyttet til KULT - Download oplæg 

Link til forskningsrapport