Del

HF-praktik uge 46

Projekt- og praktikforløbet (HF-praktikken) er et tilbud i uge 46 til HF-elever på deres 3. semester i henhold til gymnasiereformen. 

HF-praktikken afvikles som et samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon og HF-institutionerne. Eleverne skal hen over 3 dage arbejde med en fagpakkerelevant case, som tager udgangspunkt i en eller flere af de uddannelser, som Absalon udbyder. På anden dagen besøger eleverne sammen med deres underviser det Absalon campus, som casen hører til. Her vil eleverne møde såvel undervisere og studerende fra Absalon.

Formålet med HF-praktikken er at introducere eleverne til undervisningsformen på en Professionshøjskole. Eleverne vil få et indblik i det overordnede fagområde og en forståelse af professionerne i casen. De vil desuden få indblik i den særlige sammensmeltning mellem teori og praksis, der kendetegner uddannelserne på en Professionshøjskole. På selve praktikdagen får eleverne således introduktion til og prøver at arbejde med relevante metoder til at løse faglige problemstillinger og til sidst levendegøres problemstillingerne på forskellig vis (fx i laboratorie eller i rollespil). Herudover vil eleverne få en indsigt i, hvordan det er at være studerende på en professionshøjskole.

HF-praktikken 2021

Vi håber på, at det i år bliver muligt at invitere eleverne inden for på Professionshøjskolen Absalon.

HF-praktikken afvikles på Absalons 7 campusser tirsdag den 16. november 2021. Enkelte praktikforløb afvikles også onsdag den 17. november 2021 (ved mange tilmeldinger).

Tilmelding

Der vil være åbent for tilmelding i perioden 11. juni - 9. august 2021

Cases

Her ser I de cases, der udbydes på Absalon. Enkelte cases udbydes på flere af vores campusser (lokationer står i parentes). 

Case 1: Ergoterapeut og fysioterapeut (Næstved)

Case 2 – Ernæring og Sundhed (Slagelse) 

Case 3 – Bioanalytiker og Sygeplejerske (Næstved)

Case 4 – Bioanalytiker og Diplomingeniør bioteknologi (Kalundborg) 

Case 5 – Sygeplejerske og Fysioterapeut (Roskilde)

Case 6 – Sygeplejerske (Holbæk, Slagelse og Nykøbing)

Case 7 – Pædagog og Lærer (Vordingborg)

Case 8 – Lærer og Socialrådgiver (Roskilde)

Case 9 – Socialrådgiver og Pædagog (Slagelse og Nykøbing)

Case 10 – Administrationsbachelor og Sundhedsadministrativ koordinator (Næstved)

Case 11 – Pædagog (Roskilde)

Case 12 – Leisure Management (Roskilde)

Case 13 – Diplomingeniør i maskinteknologi (Kalundborg)

 

 

Tilmelding og praktiske oplysninger

Dato:  Tirsdag den 16. november (eller onsdag den 17. november 2021)

Tidsrum: Kl. 9.00-15.30 

Case: Projekt- og praktikforløb på Absalon tager sit udgangspunkt i en case.

Tilmeldingsperiode: 11. juni til 9. august 2021

Tilmelding: Klik her

Ved tilmelding skal du angive kontaktoplysninger på den/de HF-undervisere, der deltager sammen med HF-eleverne på selve dagen. Angiv så præcist som muligt det antal elever, som I forventer, der skal deltage på den enkelte case. Fordel gerne eleverne i mindre hold på forskellige cases efter deres interesse (hvis muligt).

I vil hurtigst muligt efter endt tilmeldingsfrist få besked på, om jeres elever skal deltage den 16. eller 17. november. Hvis fordelingen af elever gør det umuligt at få "puslespillet" til at gå op, så vil vi kontakte jer hurtigst muligt efter endt tilmeldingsfrist for at finde en løsning.

HF-praktikken foregår i et samarbejde mellem Absalon-underviserne og HF-underviserne på de enkelte cases, og det er derfor vigtigt, at underviserne mødes til et online møde inden HF-praktikken for at afstemme forventninger, aftale processen før-under-efter samt afklare rollefordelingen på selve praktikdagen.

Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen, så kontakt Berit Rosenkilde (bero@pha.dk / 72481846)