Del

HF-praktik uge 46

Projekt- og praktikforløbet (HF-praktikken) er et tilbud i uge 46 til HF-elever på deres 3. semester i henhold til gymnasiereformen. 

Professionshøjskolen Absalon tilbyder eleverne og deres undervisere et praktik-projekt, som starter hjemme på skolerne, hvor der arbejdes med en fagpakkerelevant case, som tager udgangspunkt i en eller flere af de uddannelser, som Absalon udbyder. Til hver case hører refleksionsspørgsmål og pensummateriale.

HF-praktikken afvikles på Absalons 7 campusser tirsdag den 16. november 2021. Enkelte praktikforløb afvikles også onsdag den 17. november 2021 (afhænger af antal tilmeldinger).

På praktikdagen tages der udgangspunkt i det forarbejde, som eleverne har lavet, og der arbejdes videre med problemstillingerne, så de tilpasses professionens- eller professionernes fagområde(r). Der gives introduktion til og arbejdes med relevante metoder til at løse faglige problemstillinger og til sidst levendegøres problemstillingerne på forskellig vis (fx i laboratorie eller i rollespil).

Målet er at give eleverne indblik i det overordnede fagområde og en professionsforståelse samt indblik i den særlige sammensmeltning af teori og praksis, som en professionsbachelor giver. Herudover vil eleverne få en indsigt i, hvordan det er at være studerende på en professionshøjskole.

Tilmelding

Mere info om dette senere.

Cases

Mere info om cases senere.