Del

Mød os på job- og uddannelsesmesser

I løbet af året kan du møde Professionshøjskolen Absalon på uddannelsesmesser og lokale events rundt på Sjælland. Vi deltager på arrangementer, der retter sig mod unge - primært i aldersgruppen 13-30 årige. Absalon ønsker på uddannelsesmesserne at udbrede kendskabet til vores 12 grunduddannelser samt at komme i dialog med unge om uddannelsesvalg og livet som studerende. Vi deltager altid med studerende, der levende kan fortælle om deres erfaringer med at være studerende på Absalon.

De store job- og uddannelsesmesser er grundet Covid19 enten aflyst eller ændret til online-koncepter i 2020.

KarriereTanken

Professionshøjskolen Absalon deltager på KarriereTanken, der er store uddannelsesmesser rundt på en række af region Sjællands ungdomsuddannelser.

OBS: KarriereTanken 2020 er grundet Covid19 omlagt til online-konceptet KarriereTanken LIVE. Absalon deltager på alle KarriereTanken LIVE i region Sjælland.

Job- og Uddannelsesmesse i Sorø

Absalon deltager på Job- og Uddannelsesmessen Sorø Hallen, hvor de lokale folkeskoleelever har mulighed for at blive klogere på deres fremtidige uddannelsesmuligheder. Messen afholdes i januar måned. 

Job- og Uddannelsesmesse i Ringsted

Absalon deltager på Job- og Uddannelsesmessen i Ringsted Kongrescenter. Messen har åbent for alle interesserede. Kom og få en snak om dine uddannelsesmuligheder.

OBS: Job- og uddannelsesmessen den 7. maj 2020 er aflyst pga. Covid19

Ungefolkemøde Møn

Absalon deltager i august måned på Ungefolkemøde Møn. Mød studerende fra forskellige uddannelser.

OBS: Ungefolkemøde Møn er aflyst i 2020 pga. Covid19

Campus+ Køge

Absalon deltager i august måned på uddannelsesmessen Campus+ i Køge. Her har afgangseleverne på de lokale folkeskoler mulighed for at blive klogere på deres fremtidige uddannelsesmuligheder.

OBS: Campus+ i Køge er aflyst i 2020 pga. Covid19

Slagelse Uddannelse- og Karrierefestival (SUK)

Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival er Sjællands største job- og uddannelsesmesse med ca. 7.000 besøgende. SUK afholdes hvert år i september måned. SUK er en mulighed for unge mellem 14 og 30 år for at komme i kontakt med uddannelsesinstitutioner og virksomheder og høre om, hvad de kan tilbyde. SUK-festivalen består af stande fra både private virksomheder, universiteter, gymnasier og efterskoler, offentlige arbejdspladser, ungdomsuddannelser, forsvaret, politiet og mange flere. Professionshøjskolen Absalon deltager med stande på SUK, hvor vi præsenterer alle 11 grunduddannelser.

OBS: SUK-Festivalen 2020 er aflyst pga. covid19. SUK-Talks med oplæg på ungdomsuddannelserne i Slagelse gennemføres den 10. september 2020.

Fremtidsbazaren i Holbæk

Fremtidsbazaren er en uddannelsesmesse der samler elever fra skoler i hele Holbæk og Odsherred på EUC Nordvestsjælland på én dag. 

OBS: Fremtidsbazaren den 23. november 2020 er aflyst pga. Covid19

Konference: Pædagogers og forældres samarbejde
25. maj 2018
Hvad skal pædagogers og forældres samarbejde handle om i børns tidlige år?

Kom og bliv klogere på aktuel forskning, der på forskellig vis…
Billedkunst som valgfag - gratis online fyraftensmøder
8. marts 2021 - 24. marts 2021
Vælg mellem to virtuelle eftermiddage i marts 2021 og bliv opdateret og inspireret!
Ambassadørdag (Sorø)
16. marts 2021
Traditionen tro inviterer vi alle jer, der er tilknyttet PLC på jeres skole til den årlige ambassadørdag.
Ambassadørdag (Vordingborg)
23. marts 2021
Traditionen tro inviterer vi alle jer, der er tilknyttet PLC på jeres skole til den årlige ambassadørdag.
Matematik i marts 2021
29. april 2021
I 2021 afholdes vore traditionsrige ’Matematik i marts’ i april og i Slagelse. Vi har sat fokus på elevernes arbejdsmåder i matematik herunder bl.a.,…
Konferencen Børnehaveklasseleder 2021
6. maj 2021
Konferencen byder på foredrag om relationskompetence og motivationsformer samt inspirerende workshops til din hverdag i børnehaveklassen.
Fokus på flersprogede elever - konference
27. maj 2021
OBS: Ny dato! Konferencen byder på spændende, faglige og underholdende oplæg om blandt andet fagsprog, nyt fra ministeriet, sprogstræk,…
Netværksdag for Åben Skole i Region Sjælland
26. august 2021
OBS: Ny dato! Vi dykker ned i begrebet ’åben skole’, ser på tiltagene i Region Sjælland og koncentrerer os om udvalgte eksempler.
Dansk lige nu 1.-4. klasse - konference
21. september 2021
Konferencen er under udarbejdelse. Sæt kryds i kalenderen!
Læsevejlederkonference 2021
4. november 2021
Konferencen er under udarbejdelse. Sæt kryds i kalenderen!
Musikfagets dag 2021
11. november 2021
Konferencen er under udarbejdelse. Sæt kryds i kalenderen!
AKT-konference 2022
23. marts 2022
Ny dato! Konferencen er under udarbejdelse. Sæt kryds i kalenderen!
Samfundsfagslærernes dag 2022
23. marts 2022
OBS: Ny dato! Under overskriften "Hvem styrer?" vender vi spørgsmålene: Har politikerne tabt magten? Hvordan påvirker populisme demokratiet og…
Sproglærerens dag 2022
24. marts 2022
Under overskriften "Nye veje til sprog" byder konferencen på faglige keynotes og praksisnære workshops til sprogfagene i grundskolen.