Del

Mød os på job- og uddannelsesmesser

I løbet af året kan du møde Professionshøjskolen Absalon på uddannelsesmesser og lokale events rundt på Sjælland. Vi deltager på arrangementer, der retter sig mod unge - primært i aldersgruppen 13-30 årige. Absalon ønsker på uddannelsesmesserne at udbrede kendskabet til vores 13 grunduddannelser samt at komme i dialog med unge om uddannelsesvalg og livet som studerende. Vi deltager altid med studerende, der levende kan fortælle om deres erfaringer med at være studerende på Absalon.

KarriereTanken

Professionshøjskolen Absalon deltager i løbet af efteråret på KarriereTanken, der er store uddannelsesmesser rundt på en række af region Sjællands ungdomsuddannelser.

Job- og Uddannelsesmesse i Sorø

Absalon deltager på Job- og Uddannelsesmessen Sorø Hallen, hvor de lokale folkeskoleelever har mulighed for at blive klogere på deres fremtidige uddannelsesmuligheder. Messen afholdes typisk i januar måned. 

Job- og Uddannelsesmesse i Ringsted

Absalon deltager på Job- og Uddannelsesmessen i Ringsted Kongrescenter. Messen har åbent for alle interesserede. Kom og få en snak om dine uddannelsesmuligheder. Messen afholdes typisk i maj måned.

Ungefolkemøde Møn

Absalon deltager i august måned på Ungefolkemøde Møn. Mød studerende fra forskellige uddannelser.

Campus+ Køge

Absalon deltager i august måned på uddannelsesmessen Campus+ i Køge. Her har afgangseleverne på de lokale folkeskoler og andre besøgende mulighed for at blive klogere på deres fremtidige uddannelsesmuligheder.

Slagelse Uddannelse- og Karrierefestival (SUK)

Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival er Sjællands største job- og uddannelsesmesse med ca. 7.000 besøgende. SUK afholdes hvert år 2. torsdag i september måned. SUK er en mulighed for unge mellem 14 og 30 år for at komme i kontakt med uddannelsesinstitutioner og virksomheder og høre om, hvad de kan tilbyde. SUK-festivalen består af stande fra både private virksomheder, universiteter, gymnasier og efterskoler, offentlige arbejdspladser, ungdomsuddannelser, forsvaret, politiet og mange flere. Professionshøjskolen Absalon deltager med stande på SUK, hvor vi præsenterer alle 13 grunduddannelser. 

Fremtidsbazaren i Holbæk

Fremtidsbazaren er en uddannelsesmesse der samler elever fra skoler i hele Holbæk og Odsherred på EUC Nordvestsjælland på én dag. Fremtidsbazaren afholdes typisk i november måned.

FYSISK besøgsevent: Se det nye Campus i Kalundborg
19. juni 2021
Absalon bygger nyt campus i Kalundborg, som står klar til studiestart 2021. Kig forbi, tal med studerende og mærk området tæt på det hele.
Virtuelt åbent hus på CFU
14. juni 2021 - 29. juni 2021
Deltag i gratis faglige oplæg på Zoom i ugerne 24, 25 og 26.
Åbent hus på CFU
29. juni 2021
Besøg os d. 29. juni kl. 9-15 i Informationssamlingen i Vordingborg.
Læringscenterets dag 2021
23. august 2021
Årets konference giver gennem oplæg og workshops konkrete bud på, hvordan en styrkelse af samarbejdet i PLC kan struktureres og styrke…
Netværksdag for Åben Skole i Region Sjælland
26. august 2021
OBS: Ny dato! Vi dykker ned i begrebet ’åben skole’, ser på tiltagene i Region Sjælland og koncentrerer os om udvalgte eksempler.
Religionernes dag 2021 (Odense)
9. september 2021
Konferencen afholdes på Syddansk Universitet i Odense i samarbejde med Religionslærerforeningen.
Dansk lige nu 1.-4. klasse - konference
21. september 2021
Konferencen byder på faglige oplæg og spændende temagrupper til dansklærere og pædagoger.
Prøve med selvvalgt problemstilling i kulturfag (København)
21. september 2021
Gratis kursus for dig, der underviser i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Kurset afholdes af Københavns Professionshøjskole.
Fokus på flersprogede elever - konference
29. september 2021
OBS: Ny dato! Konferencen byder på spændende, faglige og underholdende oplæg om blandt andet fagsprog, nyt fra ministeriet, sprogstræk,…
Pædagogkonference 2021
29. september 2021
Faglig mini-konference for pædagogiske medarbejdere i daginstitutioner med oplæg og workshops.
Dansk lige nu 5.-10. klasse - konference
7. oktober 2021
Faglig inspiration til dansklærere i skolens ældste klasser med oplæg og workshops.
Historielærernes dag 2021
28. oktober 2021
Med temaet "Indhenter fortiden os? - kan vi lære af historierne?" byder årets konference på spændende oplæg og praksisnære workshops.
Konferencen Børnehaveklasseleder 2021
3. november 2021
OBS: Ny dato! Konferencen byder på foredrag om relationskompetence og motivationsformer samt inspirerende workshops til din hverdag i…
Læsevejlederkonference 2021
4. november 2021
Konferencen er under udarbejdelse. Sæt kryds i kalenderen!
Turen til Folketinget
8. november 2021
Vi gentager succesen - og glæder os til en indholdsrig dag med dig og dine kollegaer på Borgen!
Musikfagets dag 2021
10. november 2021
Få ny viden og inspiration til din musikundervisning - uanset klassetrin.
AKT-konference 2022
23. marts 2022
Ny dato! Konferencen er under udarbejdelse. Sæt kryds i kalenderen!
Samfundsfagslærernes dag 2022
23. marts 2022
OBS: Ny dato! Under overskriften "Hvem styrer?" vender vi spørgsmålene: Har politikerne tabt magten? Hvordan påvirker populisme demokratiet og…
Sproglærerens dag 2022
24. marts 2022
Under overskriften "Nye veje til sprog" byder konferencen på faglige keynotes og praksisnære workshops til sprogfagene i grundskolen.