Del

Projekt- og praktikforløb HF (uge 46)

Projekt- og praktikforløbet er et tilbud i uge 46 til HF-elever på deres 3. semester i henhold til gymnasiereformen. 

Professionshøjskolen Absalon tilbyder eleverne og deres undervisere et praktik-projekt, som starter hjemme på skolerne, hvor der arbejdes med en fagpakkerelevant case, som tager udgangspunkt i en eller flere af de uddannelser, som Absalon udbyder. Til hver case hører refleksionsspørgsmål og pensummateriale.

HF-praktikken afvikles på Absalons 8 campusser tirsdag den 10. november 2020. Enkelte praktikforløb afvikles også onsdag den 11. november 2020 (afhænger af antal tilmeldinger).

På praktikdagen tages der udgangspunkt i det forarbejde, som eleverne har lavet, og der arbejdes videre med problemstillingerne, så de tilpasses professionens- eller professionernes fagområde(r). Der gives introduktion til og arbejdes med relevante metoder til at løse faglige problemstillinger og til sidst levendegøres problemstillingerne på forskellig vis (fx i laboratorie eller i rollespil).

Målet er at give eleverne indblik i det overordnede fagområde og en professionsforståelse samt indblik i den særlige sammensmeltning af teori og praksis, som en professionsbachelor giver. Herudover vil eleverne få en indsigt i, hvordan det er at være studerende på en professionshøjskole.

Tilmelding

Tilmelding åbnes den 18. juni og er åben indtil 8. september.

Case-beskrivelserne vil ligeledes blive åbnet den 18. juni.

Cases

På Absalon tilbyder vi følgende cases:

Foreløbigt program for dagen:

Introduktion

Velkommen og introduktion til dagens

program.

Workshop 1: Problemværksted

Hf-elever/kursisters problemstillinger forfines, grupperes og gøres virkelighedsnære i et problemværksted.

Workshop 2: Professionsmetoder

Hf-elever/kursister møder professionen/professionernes metoder, som de kan anvende til at løse deres faglige problemstilling.

Workshop 3: Simulation/praktisk øvelse

Hf-elever/kursister møder professionen kropsliggjort i fx laboratorier, rollespil, simulationsrum m.m.

 

 

Tilmelding og praktiske oplysninger

Dato:  Tirsdag den 10. november (eller evt. 11. november 2020)

Tidsrum: Kl. 8.30-15.30 (med mindre andet er angivet i selve casen). 

Case: Projekt- og praktikforløb på Absalon tager sit udgangspunkt i en case, som HF-elever/kursister arbejder med hjemme på deres HF-institution. 

 

Tilmeldingsperiode: 18. juni til 8. september 2020

Tilmelding: Klik her

Ved tilmelding skal du angive kontaktoplysninger på den/de HF-undervisere, der deltager sammen med HF-eleverne på selve dagen. Angiv så præcist som muligt det antal elever, som I forventer, der skal deltage på den enkelte case. Fordel gerne eleverne i mindre hold på forskellige cases efter deres interesse (hvis muligt).

Den primære HF-praktik dag vil være tirsdag den 10. november 2020, men hvis der kommer mange tilmeldinger til enkelte cases, så vil der igen i år blive afholdt HF-praktik i disse cases om onsdagen (11. november). I vil hurtigst muligt efter endt tilmeldingsfrist få besked på, om jeres elever skal deltage den 10. eller 11. november. Hvis fordelingen af elever gør det umuligt at få "puslespillet" til at gå op, så vil vi kontakte jer hurtigst muligt efter endt tilmeldingsfrist for at finde en løsning.

Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen, så kontakt Berit Rosenkilde (bero@pha.dk / 72481846)