Del

Projekt- og praktikforløb HF (uge 46)

I efteråret 2019 udbyder Professionshøjskolen Absalon projekt- og praktikforløb for HF-klasser, i henhold til den nye gymnasiereform. I samarbejde med øvrige professionshøjskoler i Danmark er der udviklet et samlet koncept for afvikling af fremtidige HF-projekt- og praktikforløb på professionshøjskolerne.

For Absalon bliver HF projekt- og praktikforløbet afviklet på 6 af Absalons campus tirsdag den 12. november 2019. Enkelte praktikforløb afvikles også onsdag den 13. november 2019.

Tilmelding

Tilmelding åbnes i uge 23. Hvis der er ledige pladser udbydes disse i uge 24.

Tilmelding sker via UCSamtalebooking. Oprettelse i systemet er nødvendig for at kunne tilmelde sig praktik, kontakt derfor Ditte Sekshøj via optagelse@pha.dk, hvis du ønsker at tilmelde hold til praktikken.

Cases

På Absalon tilbyder vi følgende cases:

 1. Ergoterapeut og fysioterapeut 
 2. Ernæring og Sundhed
 3. Bioanalytiker og sygeplejerske  
 4. Bioanalytiker og diplomingeniør i bioteknologi  
 5. Fysioterapeut og sygeplejerske  
 6. Lærer og pædagog 
 7. Lærer og socialrådgiver
 8. Pædagog og socialrådgiver 
 9. Administrationsbachelor 
 10. Pædagog 
 11. Leisure Management (BLM) 

 

Foreløbigt program for den 12. og 13. november

Introduktion

Velkommen og introduktion til dagens

program.

Workshop 1: Problemværksted

Hf-elever/kursisters problemstillinger forfines, grupperes og gøres virkelighedsnære i et problemværksted.

Workshop 2: Professionsmetoder

Hf-elever/kursister møder professionen/professionernes metoder, som de kan anvende til at løse deres faglige problemstilling.

Workshop 3: Simulation/praktisk øvelse

Hf-elever/kursister møder professionen kropsliggjort i fx laboratorier, rollespil, simulationsrum m.m.

 

 

Praktiske oplysninger

Dato:  Tirsdag den 12. november eller 13. november 2019 i tidsrummet 8.30-15.30; 

Case: Projekt- og praktikforløb på Absalon tager sit udgangspunkt i en case, som HF-elever/kursister arbejder med hjemme på deres HF-institution. 

Tilmeldingsperiode (første runde): uge 23

Tilmelding til ledige pladser (anden runde): uge 24

Tilmelding sker via UCSamtalebooking.

Oprettelse i systemet er nødvendig for at kunne tilmelde sig praktik, kontakt derfor Ditte Sekshøj via optagelse@pha.dk, hvis du ønsker at tilmelde hold til praktikken.