Del

Tilmelding til projekt- og praktikforløb HF (uge 46)

Felter markeret med skal udfyldes

Navn
 Mail
 Telefon
HF-institution (Gymnasium)
HF-institution (VUC)
Anden institution - står ikke på listen
 Vælg Case og lokation
 Antal elever til valgte case
 Hvilken fagpakke har eleverne

HF-lærer der deltager på dagen:

 Navn
 Mail
 Telefon

HF-lærer der deltager på dagen (hvis flere)

Navn
E-mail
Telefon
Bemærkninger

Databeskyttelse

I forbindelse med tilmeldingen til aktiviteten skal vi gøre dig opmærksom på, at Professionshøjskolen Absalon som dataansvarlig har pligt til at oplyse dig om følgende:
Dine oplysninger indsamles med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, b. Derudover indsamles eventuelle følsomme personoplysninger med hjemmel i artikel 9 stk. 2, litra a. Oplysningerne indsamles til følgende formål:

  • Identifikations oplysninger for at registrere din tilmelding og med henblik på at kunne identificere dig som deltager på aktiviteten.
  • Kontaktoplysning til administrative opgave i forbindelse med aktiviteten.
  • Navn, titel og arbejdsplads/organisation til deltagerlister.

Behandling af dine oplysninger

Professionshøjskolen Absalon forventer at behandle dine oplysninger i et tidsrum indtil højest 30 dage efter aktiviteten er afholdt. Derefter bliver dine oplysninger slettet. Dog vil Professionshøjskolen Absalon gemme dit navn og din mail-adresse i op til to år efter aktiviteten er afholdt med det formål at kunne oplyse dig om kommende aktiviteter.I henhold til bogføringsloven gemmer vi eventuelle betalings oplysninger i fem år.  

Professionshøjskolen Absalon videregiver dine oplysninger til eksterne undervisere/oplægsholdere, kursussteder og muligvis til din arbejdsgiver, men kun i det omfang det er nødvendigt eller påkrævet.

Du kan til enhver tid efter anmodning blive slettet fra Professionshøjskolen Absalons liste. Ligeledes kan du anmode Professionshøjskolen Absalon om indsigt i eller berigtigelse af de indsamlede personoplysninger samt begrænsning af behandlingen. Derudover har du retten til at gøre indsigelse mod behandling og indgive klage til en tilsynsmyndighed.

Har du spørgsmål til indsamlingen af dine oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver dpo@pha.dk. .