Del

Studenterambassadører

Kontakt os

Som studenterambassadører har vi til opgave at hjælpe dig, der er ved at vælge uddannelse. Vi er ikke studievejledere, men vi kan fortælle dig om vores uddannelser, hvad vi brænder for, studieliv, jobmuligheder, hvordan det faktisk vil sige at være studerende på vores uddannelser. Du er meget velkommen til at sende os en mail, for at høre mere om vores uddannelser.

Studerende for en dag

Ønsker du at afprøve, hvordan det er at være 'Studerende for en dag' er vi din vært på dagen, så du får den bedste oplevelse af, hvordan det er at være studerende på en af vores uddannelser. Kontakt os for at høre om muligheden for være studende for en dag.

OBS: På grund af den nuværende COVID19-situation, kan du ikke blive ’studerende for en dag’ i øjeblikket. 

Du er dog meget velkommen til at sende en mail til en af ambassadørerne med dine spørgsmål til den pågældende uddannelse, og du kan også skrive til dem, at du gerne vil kontaktes, når det igen er muligt at blive ’studerende for en dag’.

Kontakt os og hør mere

Nedenfor finder du en oversigt over alle os studenterambassadører (alfabetisk oversigt - opdelt i forhold til vores uddannelser). 

Administrationsbachelor (offentlig administration)

Diana Bergholtz

Mit navn er Diana Bergholtz, og jeg læser til administrationsbachelor i Næstved

Jeg er 31 år gammel og bor i Nykøbing F. Jeg er oprindeligt uddannet inden for detailbranchen, men da min datter kom til verden, fik jeg brug for en uddannelse, der kunne give mig bedre fleksibilitet i hverdagen. Jeg har altid interesseret mig for samfund og politik, så derfor faldt valget naturligt på uddannelsen Administrationsbachelor.

På uddannelsen får man kendskab til samfundets opbygning og alle de problemstillinger, som jeg gerne vil være med til at prøve at løse.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse og/eller ønsker at blive 'studerende for en dag' er du velkommen til at skrive til mig på min mail dn17se025@edu.pha.dk

Nadja Kiær Waagensen

Hej mit navn er Nadja, og jeg læser Administrationsbachelor i Næstved og er startet i september 2020.

Jeg valgte denne uddannelse, fordi samfundet interesserer mig, og her får jeg en dybere forståelse for både det politiske, økonomiske og juridiske. Uddannelsen giver uendeligt mange jobmuligheder, så dette er en ekstra bonus ved en interessant uddannelse.

Hvis du har spørgsmål til mig, min uddannelse og/eller du ønsker at komme ud på skolen og følge mig en dag som "studerende for en dag", er du velkommen til at skrive til mig på følgende mail: dn20s052@edu.pha.dk 

Nikoline Kjær Mortensen

Jeg læser på Offentlig administrationsuddannelsen i Næstved.

Jeg er 27 år og bor i Nykøbing F. 

Jeg startede på uddannelsen i september 2020. Jeg valgte at læse offentlig administration, fordi uddannelsen er enormt bred, hvor man kan arbejde både i den offentlige-, men også private sektor. Jeg kan se mig selv i flere forskellige jobfunktioner og gerne som enten projektleder, konsulent eller sidde med ledelsesansvar i statsligt regi. 

Hvis du har spørgsmål til mig, min uddannelse og/eller ønsker du at komme ud på skolen og følge mig en dag som "studerende for en dag", er du velkommen til at skrive til mig på følgende mail: dn20s031@edu.pha.dk 

Bioanalytiker

Alvine Skovgaard Laubacher

Jeg læser til Bioanalytiker i Næstved. 

Jeg er født og opvokset i Ugerløse (Holbæk kommune), men jeg er flyttet til Næstved, så jeg er tæt på campus Næstved. Jeg har før studeret molekylær og medicinal biologi på Roskilde universitet, men droppede ud i 2017, fordi jeg personligt manglede, at jeg kunne det praktiske bag uddannelsen.

At være studerende på bioanalytikeruddannelsen i Næstved er det bedste, der er sket for mig, da det virkelig er en kombination af teori og praktisk arbejde både på skolen og i klinik (praktikken).

Jeg tager det et step af gangen, men jeg vil gerne efter nogle år videreuddanne mig med noget molekylær biologi, da det er vejen frem for diagnosticering. Ved at tage bioanalytikeruddannelsen først vil det give mig et større indblik i baggrunden for teorien og have praktisk kunnen med.

Hvis du vil vide mere om min uddannelse, eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på bioanalytikeruddannelsen i Næstved, så er du velkommen til at skrive til mig på min mail bn18s006@edu.pha.dk

Marcus Lindholm Haupt-Hansen

Jeg læser på bioanalytikeruddannelsen i Næstved. 

Jeg er 20 år gammel og startede på uddannelsen i 2019. Jeg valgte at læse til bioanalytiker, fordi jeg i gymnasiet havde en lærer, der var uddannet inden for faget. Da jeg læste mere om uddannelsen, fandt jeg ud af, hvor mange muligheder der for at specialisere sig indenfor lige akkurat det, jeg har lyst til.

Tøv endelig ikke med at skrive til mig, hvis du har spørgsmål til uddannelsen :o) Du kan også følge mig en dag på min uddannelse i Næstved ('Studerende for en dag').

Min mail: bn19s003@edu.pha.dk 

Mette Fisker

Jeg læser på bioanalytikeruddannelsen i Næstved.

Jeg er 32 år gammel og bor i Næstved, men jeg er oprindeligt fra Haslev.

Før jeg søgte ind som bioanalytiker, der læste jeg til lægesekretær. Jeg har altid været vild med “den hvide verden”, men da jeg ikke har en gymnasial uddannelse, troede jeg, at alt videregående uddannelse var lukket land for mig. Efter længere tids overvejelser tilmeldte jeg mig fjernundervisning, hvor jeg tog kemi, biologi og matematik, mens jeg færdiggjorde lægesekretæruddannelsen. Da jeg hverken opfyldte kravene i kvote 1 eller kvote 2, søgte jeg kvote 2 gennem individuel kompetence vurdering (IKV). Her bliver det vurderet, om man har kompetencer, som kan sidestilles med de formelle adgangskrav - samt om man med sine kompetencer vurderes til at kunne gennemføre uddannelsen. Det resulterede heldigvis i en plads på studiet i 2018.  

En af grundene til, at jeg er så glad for mit studie, er, fordi man lærer utrolig mange spændende ting omkring, hvordan kroppen er opbygget, og hvordan den fungerer. Denne viden er nemlig super vigtig for at kunne forstå og kvalitetssikre de analyser, som vi skal lære at udføre. Derfor bruger vi også en del tid i laboratoriet, hvor vi får lov til at prøve tingene af i praksis og fx øve os i at blive strukturerede i forhold til at sætte laboratorieforsøg op. Jeg er glad for uddannelsen, fordi der netop ikke kun er forelæsninger, men også er en del praktisk arbejde, hvor man får det i hænderne og så er der selvfølgelig klinik ophold, hvor vi er ude på sygehusene for at opleve “den virkelige verden”. 

Hvis du vil vide mere om min uddannelse, eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på bioanalytikeruddannelsen i Næstved, så er du velkommen til at skrive til mig på min mail: bn18s066@edu.pha.dk

Heidi Camilla Larsen

Jeg læser til Bioanalytiker i Kalundborg.

Jeg er 33 år og bor i en lille by Kundby som ligger mellem Holbæk og Kalundborg sammen med min søn på 11 år. Oprindeligt kommer jeg fra det Sønderjyske, hvor jeg er født og opvokset. Derefter har jeg boet 10 år på Fyn, inden jeg flyttede til Sjælland i sommer 2015. 

Af uddannelser har jeg været vidt omkring bl.a. HG, mekaniker og kreativ maler. Jeg afsluttede i januar 2017 min HF enkeltfag. Derefter kom jeg ind på laborantuddannelsen men jeg kunne mærke, at jeg gerne ville mere og meget gerne også have noget patientkontakt - derfor valgte jeg i stedet at søge ind på bioanalytikeruddannelsen. 

Det bedste ved bioanalytikeruddannelsen er, at selve uddannelsen er så bred med 6 forskellige og spændende specialer. Vi veksler meget mellem skole og praktik, hvilket gør, at vi hurtigt kommer ud og prøver teorien af i praksis. Og så har vi et super studiemiljø med forskellige arrangementer. Og ikke mindst nogle kompetente undervisere, som er gode til at hjælpe, når man har brug for det.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg, så er du velkommen til at skrive til mig på min mail bn18s018@edu.pha.dk

Astrid Fischer Sonne

Jeg hedder Astrid, er 21 år gammel og læser til bioanalytiker på Campus Næstved.

Jeg er oprindeligt uddannet landmand, men jeg opdagede hurtigt, at det ikke var det, jeg ville. Med en EUX baggrund kunne jeg vælge at søge ind på en videregående uddannelse, og da jeg undersøgte de mange uddannelsesmuligheder, fangede bioanalytikeruddannelsen mig hurtigt. Det naturvidenskabelige interesserer mig meget, og jeg kan godt lide koblingen mellem teori og praksis. Vi laver mange forsøg i forbindelse med den teori, vi lærer, og at vi får lov at komme ud og opleve, hvordan det foregår på hospitalerne.

Hvis du vil vide mere om min uddannelse, eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på bioanalytikeruddannelsen i Næstved, så er du velkommen til at skrive til mig på min mail bn20s005@edu.pha.dk

Diplomingeniør i bioteknologi

Jonathan Peder Svendsen

Jeg læser diplomingeniør i bioteknologi på den danske linje.

Jeg er 21 år, har gået på STX i Næstved og flyttede til Kalundborg i forbindelse med, at jeg skulle starte på uddannelsen i 2019. 

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi, så er du velkommen til at skrive til mig: ik19s005@edu.pha.dk

Mathias Lilleskov Adler Jensen

Jeg er 23 år og læser diplomingeniør i bioteknologi i Kalundborg på den danske linje.

Efter jeg fik min studentereksamen var jeg meget i tvivl om, hvilken retning jeg skulle tage mht. uddannelse. Det resulterede i, at jeg arbejdede i nogle år, indtil jeg så Absalon reklamere for deres nye bioteknologi ingeniøruddannelse lokaliseret i Kalundborg. Jeg har altid haft en interesse for naturvidenskab, så jeg greb chancen og blev optaget sommeren 2019. 

Med denne uddannelse drømmer jeg om at komme ud i industrien, hvor jeg kan være en del af team som til dagligt bliver præsenteret for udfordringer som skal løses.

Det bedste ved min uddannelse er, at det er meget intimt! Både socialt, fordi vi stadig er et relativt lille campus, der giver mulighed for snakke på tværs af årgange, men også i undervisningen. Når vi har undervisning, minder det på mange punkter om gymnasiet, da det er muligt, at ens spørgsmål bliver hørt og svaret. Og noget som også skal nævnes er, at vi fra skolens side bliver klædt godt på til at komme ud i industrien med de nødvendige færdigheder.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi, så er du velkommen til at skrive til mig: ik19s006@edu.pha.dk

Mathilde Ginnerskov Bergstrøm

Jeg læser diplomingeniør i bioteknologi på den internationale linje.

Jeg er 21 år gammel og er flyttet til Kalundborg i forbindelse med min uddannelse. Jeg er født og opvokset i Faxe. I 2018 blev jeg student på Midtsjællands Gymnasium i Haslev, hvor jeg havde studieretningen Bioteknologi A, Matematik A og Fysik B. Derefter var tanken egentlig, at jeg skulle have et sabbatår, men var meget tvivl og besluttede derfor at søge ind på efteroptagelse, da der stadigvæk var flere pladser på uddannelsen. 

Jeg har igennem hele min skoletid haft en voksende interesse for naturvidenskab især bioteknologi, og jeg var ikke i tvivl om at det var det jeg skulle studere. Jeg lærer bedst, når teori og praksis bliver blandet, og det er også derfor, at jeg valgte denne uddannelse. Jeg har valgt den internationale linje, da jeg gerne vil arbejde i udlandet, når jeg er færdig med min uddannelse, og jeg tænker, at det er nemmere, når jeg har lært fagsproget på engelsk, mens jeg studerer. Noget af det bedste ved min uddannelse er samarbejdet mellem skolen og lokale virksomheder, der gør at man kan se teorien anvendt i praksis.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på Diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi, så er du velkommen til at skrive til mig på både dansk og engelsk:
ik18si303@edu.pha.dk

Faidra-Maria Dede

I am Faidra. I am Greek-Italian and currently in the 3rd semester of the Bachelor of Engineering in Biotechnology.

I am 19 years old and I moved in Denmark in August of 2019 to chase my dreams.

If you have any questions about the education or/and you want to be 'Student for a day' I will be more than happy to help you. I am available in English, Greek and Italian: ik19si007@edu.pha.dk

Guillermo Hernandez Cutillas

I am from Spain, Aicante, and I am now studying on my 2nd semester. I moved to Denmark when I was 17 years old, seeking for new career opportunities.

In this biotech education, I found the perfect balance between practical and theoretical learning, and the small environment created makes this university a very good opportunity the get involved in the industry. 

When I was 15, I moved to Canada for a full-year exchange. Starting in a new place is not always easy, and that is why I want to help new students making their "start of a new life" more straight-forward.

If you have any questions about the programme, accomodation at Kalundborgkollegiet (where I live), or how it is living here please do not hesitate to contact me in Spanish or English: ik20si016@edu.pha.dk

Andreea-Teodora Grasu

I am born in Romania, raised in Greece and I am studying the Bachelor of Engineering in Biotechnology on my 3rd semester.

I am 20 years old and moved to Denmark in August 2019 to start on the biotech education because I heard about the great opportunities that I can get here. Even though this education is new, I can see that everyone is trying to improve it and I'd like to be a part of it too. 

If you have any questions or want to be 'Student for a day' you are welcome to contact me by mail in English, Greek or Romanian: ik19si301@edu.pha.dk

Akshita Tripathi

I come from India and I am 21 years old. Currently I am in the 4th semester of Bachelor of Engineering in Biotechnology and a student worker at Novo Nordisk. 

Studying at Absalon is fun and challenging, and it gives me a lot of opportunities as it is in a close collaboration with major Biotech companies in Denmark and abroad. The special thing about this campus is that Kalundborg is the Biotech city of Denmark and it has a very special system of Kalundborg symbiosis which is one of a kind. This gives the aspiring engineers a very big chance to learn and deal with real life situations. I would like to share my experience so far with everyone and will be very happy to help with all your queries. 

You can write to me in English or in Hindi and contact me at ik19si019@edu.pha.dk

Jinyuhan Wang (Vera)

I come from China and you can also call me Vera. I am now in my 5th semester of the Bachelor of Engineering in Biotechnology in English.

I am 21 years old and I moved to Denmark in 2018 for this education, where we can get in touch with biotech companies and have the opportunities to work in the future.

If you have any questions about the studies or how it is to move to our little closeknit community in Kalundborg you are very welcome to contact me by email in English and Chinese: ik18si014@edu.pha.dk

Christian Carstensen

Mit navn er Christian Carstensen. Jeg er 19 år gammel og jeg læser til diplomingeniør i bioteknologi på den danske linje i Kalundborg.

Jeg har gået på HTX i Svendborg og flyttede til Kalundborg i august 2020 i forbindelse med, at jeg skulle starte på uddannelsen. Jeg har altid været interesseret i bioteknologi, og hvordan den kan bruges i virkeligheden fx i industrien. Med denne uddannelse håber jeg, at jeg vil få et indblik i, hvordan hverdagen i industrien ser ud, og at jeg kan blive en del af denne hverdag, når jeg er færdiguddannet.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi, er du velkommen til at skrive til mig: ik20s011@edu.pha.dk

Phillip Jensen

Mit navn er Phillip Jensen. Jeg studerer til diplomingeniør i bioteknologi i Kalundborg, hvor jeg også er født og opvokset.

Jeg er 24 år gammel og har efter en uddannelsesbaggrund rettet mod humaniora skiftet studieretning til det naturfaglige.

Der er et alskens af grunde til, at Campus Kalundborg er et rigtig godt uddannelsessted for kommende ingeniører. Bl.a. har vi Kalundborg Symbiose som pro tempore har 12 medlemmer, med Chr. Hansen på vej som nummer 13. Med Kalundborg Symbiose som verdens første industrisymbiose, er der altså også noget helt specielt ved at studere her.

Udover det mangfoldige udvalg af arbejdspladser, man har som ingeniør i Kalundborg, så er her også et super fint studiemiljø - både på Campus, men også i det studenterhus som hovedsageligt styres af studerende fra Campus Kalundborg. Studenterhuset med de mange sociale og lokalaktivistiske projekter sikrer, at det aldrig bliver en ørkesløs tilværelse at bo og studere i Kalundborg.

Hvis du har spørgsmål, ønsker at se mere til Campus eller ønsker at opleve en normal dag for en studerende på uddannelsen diplomingeniør i bioteknologi er du mere end velkommen til at kontakte mig på min mail: ik20s302@edu.pha.dk

Diplomingeniør i maskinteknologi

Kamilla Maria Grøntved

Jeg læser på diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi i Kalundborg og går i skrivende stund på 2. semester.

Jeg er 24 år gammel og bor i Gørlev. Jeg er uddannet elektronikoperatør og har efterfølgende taget et adgangskursus for at komme ind på maskinteknologi-uddannelsen.

Grunden til, at jeg har valgt at læse til maskiningeniør, er, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel i verden. Jeg vil være med til at udvikle, optimere og opfinde. På uddannelsen får vi stor mulighed for at kæde teori sammen med praksis. For eksempel laver vi projektarbejde med virksomhederne i og omkring Kalundborg, hvor vi virkelig får ”hands on”- oplevelser.

Hvis du har lyst til at vide mere om uddannelsen eller være studerende for en dag, skal du ikke tøve med at sende mig en mail på: tk20s009@edu.pha.dk 

Mød flere studerende ›

Nicolaj Grue Mortensen

Jeg læser til Diplomingeniør i maskinteknologi i Kalundborg og startede på uddannelsen i 2020.

Jeg er 22 år gammel og bor i Kalundborg med min orkidé.

Min baggrund er EUX smed, hvor jeg har stået i lære hos Novo Nordisk. Da jeg blev færdig med uddannelsen, ville jeg gerne ud at prøve noget nyt, fordi jeg fandt ud af at jeg ikke ville være smed resten af mit liv. En af fordelene ved at tage ingeniøruddannelsen er, at der er mange jobmuligheder. Derudover er studiemiljøet noget helt specielt, da vi ikke er et hold på 200 studerende - men et lille hold. Det betyder at vi kommer hinanden meget nært, og at der er tid til den enkelte. Mit favoritfag er teknisk design, da vi bruger Autodesk Inventor, som jeg har arbejdet med som smed. 

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknologi, så er du meget velkommen til at skrive til mig på: tk20s301@edu.pha.dk

Ergoterapeut

Ea Brodka

Mit navn er Ea, og jeg læser til ergoterapeut på Næstved. Jeg er 21 år og bor i Nykøbing F, sammen med min forlovet og vores fælles hund.

Jeg startede på uddannelsen under coronapandemien, og jeg har derfor haft en lidt anderledes start på uddannelsen end de tidligere studerende, men der blev virkelig taget hånd om, at vi var de ”nye” studerende. 

Jeg er student fra Nykøbing Katedralskole (STX). Herefter havde jeg 2 sabbatår, hvor jeg var vikar/pædagogmedhjælper for flere autismeklasser. Her fik jeg virkelig øjnene op for, hvad en ergoterapeut OGSÅ kan lave. 

Grunden til at jeg har valgt ergoterapeutuddannelsen er, at jeg virkelig brænder for at hjælpe andre mennesker og finde ud af, hvad man kan gøre for at hjælpe andre med deres betydningsfulde hverdagsaktiviteter. Efter en lille ”snuse” praktik og undervisning, er jeg kun blevet bekræftet i, at jeg er landet på rette hylde.  

Så hvis du har nogle spørgsmål omkring min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive ’Studerende for en dag’ på ergoterapeutuddannelse i Næstved, så er du velkommen til at skrive til mig på: en20s011@edu.pha.dk

Maria Rocchin

Jeg hedder Maria, bor i Næstved og læser på ergoterapeutuddannelsen på Absalon i Næstved.

Mit valg faldt på ergoterapi grundet mit seneste arbejde på CNN (Center for neurorehabiliteringscenter) på Næstved sygehus som serviceassistent. Her bliver almindelige mennesker med følger efter en alvorlig hjerneskade indlagt til genoptræning. I rehabiliteringen på CNN arbejder de med de fysiske, psykiske, kommunikative og/eller sociale udfordringer. Jeg så hvordan patienter, der ikke selv kunne klare de almindelige hverdagsaktiviteter som at tage et bad, lave mad eller få tøj på, med et tværfagligt samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, sygeplejersker, talepædagoger mm. og med et særligt fokus på den enkeltes behov for undersøgelser, træning og aktiviteter, udviklede sig helt fantastisk - og det inspirerede mig til studere til ergoterapeut.

Det gode ved uddannelsen på Absalon Næstved er, at vores undervisere altid har tid til en personlig eller faglig snak, samt at de er nogle der selv har haft ”fingrene i mulden” og kender til de udfordringer, vi har som studerende og kan komme med mange gode dagligdagseksempler koblet til vores teori.

For at få erfaring med at arbejde med mennesker, har jeg ved siden af mit studie arbejdet som udekørende vikar i hjemmeplejen, siddet fast vagt på CNN, arbejdet med børn med autisme og nu arbejder jeg på et Neuropædagogisk center for folk med en senhjerneskade.

Jeg drømmer om at komme til at arbejde med børn og unge igennem sansebearbejdning og sansemotorik. Dog kan det tænkes at det nok kan ændre sig, da mulighederne er mange, man kan arbejde i psykiatrien, skoleregi, kommunen, sygehus, privat regi m.fl. Du har også gode muligheder for at arbejde i udlandet som ergoterapeut. Du kan ligeledes læse videre og specialisere dig yderligere ved at tage en, diplom -, master- eller en kandidatuddannelse. Ydermere kan du i Næstved tage den Europæiske Master of Science i Ergoterapi.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på ergoterapeutuddannelsen i Næstved, så er du velkommen til at skrive til mig: en19s015@edu.pha.dk

Marlene Svensson

Jeg læser på ergoterapeutuddannelsen i Næstved.

Jeg er 21 år og bor i Nykøbing F, og jeg elsker min uddannelse. Da jeg blev student fra STX i Maribo, havde jeg absolut ingen ide om, hvad det var jeg ville, så jeg tog et sabbatår. Jeg tog til åbent hus og til studievejledning osv. for at finde ud af, hvad jeg skulle læse til. Det eneste jeg vidste var, at jeg godt ville arbejde med mennesker, og så faldt jeg over ergoterapeutuddannelsen. Efter jeg havde været til åbent hus, kunne jeg da mærke, at det var da meget interessant, og siden jeg startede har jeg ikke været i tvivl om, at det er det helt rigtige for mig. 

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på ergoterapeutuddannelsen i Næstved, så er du velkommen til at skrive til mig: en18s004@edu.pha.dk

Ditte Nielsen

Jeg læser til ergoterapeut i Næstved.

Jeg er 28 år og bor i Næstved. Ergoterapeut er min nr. 2 uddannelse. Jeg har en HF og er uddannet ernæringsteknolog. Grunden til at jeg valgte ergoterapeut uddannelsen er, at jeg manglede udfordringer på min tidligere arbejdsplads. Derudover havde jeg et ønske om at kunne hjælpe andre mennesker i deres hverdagsliv. Jeg håber i fremtiden at kunne kombinere mine 2 uddannelser.

Man kan godt sige, at jeg har taget nogle omveje for at komme dertil, hvor jeg er i dag, alligevel føler jeg mig 100% sikker på, at mit valg er det rigtige ved at uddanne mig til ergoterapeut, og det bliver jeg løbende bekræftet i på skolen og i praktikken.

De steder hvor jeg har været i praktik er: Folkeskole hvor der var børn med handicap, et rehabiliterings/sundhedscenter og et neorehabiliteringscenter.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på ergoterapeutuddannelsen i Næstved, så er du velkommen til at skrive til mig: en18s018@edu.pha.dk

Ernæring og sundhed

William August Kjær Hildebrand

Hej mit navn er William, og jeg læser på ernæring og sundhedsuddannelsen i Sorø (Slagelse pr. 1/4-2021).

Jeg er 20 år gammel og kommer fra Roskilde, men bor nu i Slagelse. 

Før jeg startede på uddannelsen, tog jeg en HF på Roskilde gymnasium. Derefter havde jeg sabbatår, hvor jeg arbejdede på McDonald’s. 

Efter jeg er startet på denne uddannelse, er jeg ikke i tvivl om, at det er det her, jeg vil. Det er en uddannelse, hvor man professionelt lærer om mad/ernæring, og om hvordan kroppen fungerer. På 3. semester skal man vælge studieretning. Her kan man enten vælge fødevare og ledelse (FL) eller sundhedsfremme og diætetik (SD). 

På uddannelsen har man fag som anatomi, biokemi, psykologi, sociologi, ernæring og sundhed og mad/måltider. 

Uddannelsen er til dig, der brænder for området inden for mad og kroppen, og som gerne vil arbejde med at hjælpe mennesker. Uddannelsen giver store muligheder for job, når man er færdiguddannet, da man arbejder tværfagligt. Du kan fx arbejde med fødevarer, kostvejlede, fungere som projektleder, arbejde i kæmpe produktionskøkkener eller noget helt andet indenfor madbranchen. 

Jeg drømmer personligt om at kostvejlede elite sportsudøvere til at spise den optimale kost ift. deres sportspræstationer, og jeg vil derfor vælge sundhed og diætetik (SD) på 3.semester.   

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på ernæring- og sundhedsuddannelsen i Sorø (snart Slagelse), så er du velkommen til at skrive til mig på mail: aa20s012@edu.pha.dk 

Silje Seider Ottosen

Jeg hedder Silje og læser Ernæring og Sundhed i Sorø (Slagelse pr. 1/4-2021).

Jeg er 27 år og er efter knap 10 år i København, flyttet til Slagelse for at finde ro til studiet.

Jeg har taget adskillige runder på arbejdsmarkedet, har taget både en HG og HF og været et halvt år på en ø i Thailand, fordi jeg pludselig troede, at det var dér, jeg hørte hjemme.

Jeg har altid været i tvivl om, hvad jeg ville, og jeg har bestemt ikke været en mønsterelev, hverken i folkeskolen eller på HF. Men efter, at det en dag gik op for mig, at Ernæring og Sundhed var det rigtige for mig, har jeg ikke set mig tilbage.

Jeg drømmer om og knokler målrettet for at blive Klinisk Diætist. Det er til tider hårdt. Det er tunge bøger og svære ord, men glæden ved at være havnet på den rigtige hylde, at have nogle fede undervisere og skønne medstuderende og hver dag føle sig klogere og stærkere i sit fag, overskygger for mig de lange dage.

Om du vil udvikle fødevarer, kostvejlede, være projektleder, arbejde i kæmpe produktionskøkkener eller noget helt andet, så er der plads til dig på uddannelsen; den er nemlig virkelig (!!) bred og åbner op for en masse spændende verdener.

Hvis du tror, ved eller er i tvivl om Ernæring og Sundhed er den rigtige vej for dig, så tøv ikke med at sende mig en mail, så vil jeg gøre mit bedste for at berige dig med mine erfaringer, så du bedre kan træffe det rigtige valg for DIG! :-)

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen i Sorø, så er du velkommen til at skrive til mig: aa19s013@edu.pha.dk

Fysioterapeut

Kristine Friis Kjær

Mit navn er Kristine. Jeg er 23 år og fysioterapeutstuderende på Campus Næstved.

Jeg har altid vidst at arbejde med mennesker var vejen frem for mig, og det at hjælpe folk i min hverdag, var yderst vigtigt. 

Jeg blev student i 2016, hvorefter jeg havde 3 sabbatår. Jeg arbejdede knap 2 år i vuggestue og herefter som staldmedarbejder, hvor jeg passede heste i 16 måneder.

Jeg valgte fysioterapi, da jeg var i studiepraktik i 3.g, hvor jeg blev fascineret af, hvor meget de studerende vidste om kroppen. Det måtte jeg også bare lære! Jeg har bestemt ikke fortrudt det, og jeg synes, at det er yderst spændende studie, hvor jeg bliver udfordret i både teori og praksis. Vi arbejder både teoretisk og praktisk, og vi skal have meget viden om anatomi, ledbevægelighed og viden om, hvordan de forskellige dele af kroppen fungerer. Vi skal kunne diagnosticere ud fra vores undersøgelse og derefter lave en behandling til den enkelte. 

Fysioterapeutuddannelsen åbner mange døre, hvor jeg ikke føler mig låst i mit efterfølgende liv. Jeg overvejer selv, om jeg skal læse videre, når den tid kommer, måske til osteopat eller måske en kandidat. 

Hvis du har nogle spørgsmål om fysioterapeutuddannelsen, eller lyst til at blive ’Studerende for en dag’, på fysioterapeutuddannelsen campus Næstved, så vil jeg med glæde hjælpe dig. Kontakt mig på fn19s031@edu.pha.dk

Josephine Brohus Jørgensen

Hej, mit navn er Josephine, og jeg læser til fysioterapeut på Campus Næstved.

Jeg har længe drømt om at læse til fysioterapeut. Jeg finder det interessant at hjælpe andre mennesker. Det fede ved at læse til fysioterapeut er, at undervisningen er vekslende mellem det teoretiske og praktiske. Man får det mellem hænderne, og det giver på den måde meget mere mening, når man får lov til at afprøve det, man har læst i praksis. Noget andet, der virkelig fanger mig ved studiet, er mine medstuderende, den fælles interesse vi har for faget og professionen og den måde fagene kommer til at hænge sammen på - på tværs af hinanden. Når jeg er færdiguddannet, vil jeg bare gerne have lov til at hjælpe andre mennesker inden for mit fagområde. 

Hvis du vil vide mere om fysioterapeutuddannelsen eller har lyst til at være studerende for en dag sammen med mig i Næstved, så skriv endelig til mig på fn20s050@edu.pha.dk

Leisure Management

Chelina Makholm Bonne

Jeg hedder Chelina og læser Leisure Management i Roskilde.

Jeg er 22 år og startede på uddannelsen i september 2019. Jeg er rigtig glad for mit uddannelsesvalg, og især det at kunne dele min passion for Leisure med andre studerende, der har samme interesser.

Efter handelsskolen havde jeg et par sabbatår, hvor jeg uddannede mig til skiinstruktør og efterfølgende havde en sæson både i Østrig og Japan. Jeg har tidligere også været på landsholdet i ridning, og har derfor generelt en stor passion for sport.

Ydermere har jeg de sidste 4 år arbejdet i nattelivet, hvor jeg har haft muligheden for at arrangere forskellige events og koncerter med både større dansker artister og mindre udenlandske artister.

Jeg finder det rigtig interessant at skabe de første kontakter og idéer, der senere hen bliver til en stor oplevelse for mange mennesker, samtidig med at man skaber en værdi og heraf indtjening.

Leisure åbner rigtig mange døre, og heraf et hav af muligheder for hvilken vej man kan gå, og jeg er derfor ikke helt fast besluttet på hvilken branche jeg ender i endnu, men valgmulighederne er heldigvis mange.

Jeg vil med glæde hjælpe med at give dig et indblik i hvad uddannelsen egentlig går ud på eller hvad man kan bruge den til. Kunne du tænke dig at blive ’studerende for en dag’, eller bare få svar på nogle spørgsmål, så send mig endelig en besked på: mr19s066@edu.pha.dk

Andreas Gai Rasmussen

Jeg hedder Andreas og læser Leisure Management i Roskilde.

Jeg er glad for at have fundet en uddannelse, der er praksisnær og giver mening at bruge 3,5 år af mit liv på!

Vejen til Professionshøjskolen Absalon har været lang, og tanken om at skulle uddanne mig er blevet udskudt i flere år. Efter gymnasiet har jeg beskæftiget mig med alt fra fuldtids musiker til hjemmehjælper, og været bosat i udlandet i knap 4 år, hvor jeg arbejdede som koordinator/destinationschef for rejseselskaber, for igen at bosætte mig i Danmark for at arbejde som salgskonsulent for Radisson Hotels.

Jeg brænder for at skabe gode oplevelser for mennesker og give dem noget udover det sædvanlige! Mit mål er at blive selvstændig og drive mit eget rejseselskab, hvor jeg kan skabe oplevelser for livet.

Jeg vil utrolig gerne hjælpe dig med at få afklaring om denne uddannelse også kunne være noget for dig. Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på Leisure Management uddannelsen i Roskilde, så er du velkommen til at skrive til mig på: mr18s056@edu.pha.dk

Ida Landsmann Neiiendam

Mit navn er Ida. Jeg er 22 år og startede på Leisure Management uddannelsen på Campus Roskilde i september 2019.

Jeg bor i Hillerød og pendler derfor hver dag til Roskilde for at studere. Ved siden af studiet arbejder jeg som Segway Guide og Barista i København. Samtidig er jeg i sommerhalvåret medarbejder som eventpersonale på Klampenborgs Galopbane. Jeg elsker at arbejde med mennesker, fortælle historier og inspirere folk.

Min rejse til Leisure Management uddannelsen har været lang. Jeg blev færdig med gymnasiet i 2017 og havde derefter 2 sabbatår, hvor jeg var ude og "finde mig selv" - en super kliché.. - men det har været altafgørende for mig at skulle finde mine interesser i processen!

Jeg var egentlig sikker på, at jeg skulle studere noget helt andet. Tilfældigvis hørte jeg om Leisure Management uddannelsen, og måtte derfor besøge uddannelsen for at se, om dette var noget for mig. Jeg blev hurtigt forelsket og overbevist om, at dette var det rigtige valg.

Som uddannet Leisure Management vil du komme til at skabe uforglemmelige oplevelser for folk. Der er ikke mange, der tænker over hvor meget planlægning, der ligger bag fx et stort arrangement. Du vil med denne uddannelse have mulighed for at vække disse arrangementer til livs.

Uddannelsen byder alle velkommen. Den åbner også bl.a. for en bred vifte af karrieremuligheder, og du vil kunne komme ud og have det fedeste arbejde (et job som andre kun drømmer om). Der er rigtig mange oplevelsesmuligheder i Danmark og i udlandet – derfor er det en oplevelsesindustri, der aldrig vil kunne erstattes.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at være 'studerende for en dag' på Leisure Management uddannelsen i Roskilde, så er du velkommen til at skrive til mig: mr19s114@edu.pha.dk  

Lærer

Thomas Kofoed-Dam

Jeg er 24 år og læser på læreruddannelsen i Vordingborg, hvor jeg har valgt talentlinjen 'Sport og bevægelse'.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på Læreruddannelsen i Vordingborg, så er du velkommen til at skrive til mig: lv18s306@edu.pha.dk

Johan Sofus Fritsche

Jeg læser til folkeskolelærer på Absalon i Roskilde.

Jeg er 23 år gammel og bor i Roskilde. Før boede jeg i Køge, men jeg valgte at flytte, da jeg startede på uddannelsen. Jeg blev student i 2016 efter 3 år med samfundsfag A, matematik A, naturgeografi B og spansk A. Min oprindelige plan var at læse idræt på Københavns universitet, men jeg valgte det fra, da jeg følte, at det ville begrænse mig fremadrettet.

Jeg valgte at læse til folkeskolelærer, efter jeg havde arbejdet som vikar med faste timer og skemaer, og jeg følte, at den rolle var korrekt for mig. Førhen havde jeg aldrig kunne forestille mig selv som lærer. Det var en meget pludselig åbenbaring for mig. Undervisningen i Roskilde er baseret på klasseundervisning, som minder meget om det, der foregår i gymnasiet eller folkeskolen, hvilket er lige noget for mig. 

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på Læreruddannelsen i Roskilde, så er du velkommen til at skrive til mig: lr18s096@edu.pha.dk 

Liv Constantin

Jeg læser til lærer i Vordingborg.

Jeg er 23 år gammel og kommer oprindeligt fra Nykøbing Falster. Inden længe flytter jeg sammen med min kæreste i Næstved. Jeg har tidligere gået på RUC, hvor jeg læste psykologi og pædagogik- og uddannelsesstudier, men fandt ud af efter 2 års studie, at jeg havde brug for et uddannelsessted, som også havde tænkt praktikken ind i studieforløbet. Derfor valgte jeg læreruddannelsen på Professionshøjskolen. Jeg har valgt undervisningsfagene dansk, samfundsfag og engelsk.

Sideløbende med studiet har jeg et job hos MentorDanmark, hvor jeg underviser børn og unge privat et par gange om ugen. Jeg brænder for at undervise og se glimtet i mine elevers øjne, når de knækker koden til noget, der for dem er svært

Jeg kan godt lide at gå på Absalon, fordi der ikke er én finger at sætte på det sociale ved studiet. Vi bliver også tit blandet ift. årgangene på de forskellige hold, så der er hele tiden nye mennesker, man kan lære at kende. Jeg lærer allerbedst, når teori og praksis bliver kombineret, og jeg elsker samtidig at lære fra mig og arbejde med børn og unge mennesker, så derfor faldt valget på læreruddannelsen - og jeg har ikke fortrudt mit valg!

Jeg vil meget gerne hjælpe dig med at afklare, om læreruddannelsen kunne være vejen frem for dig. Hvis du er i tvivl, har spørgsmål eller har lyst til at være 'Studerende for en dag' i Vordingborg på læreruddannelsen, så skal du være noget så velkommen til at skrive til mig her: lv18s099@edu.pha.dk

August Engell

I am a danish student, studying at the International Honours Degree in Teaching at Campus Vordingborg on my 3rd year. And I am currently living in Vordingborg.

I am 24 years old and lived all my life in Denmark except one year abroad as a volunteer. This is where I became interested in the globalised world and I was exposed to English everyday. I have always had an interest in becoming a teacher, but never thought I would study in English. I found the possibility to do so here, and have loved my decision ever since.

If you have any questions regarding the program, social life or want to see it for yourself (‘Student for a day’), feel free to contact me anytime on my mail: lv18s011@edu.pha.dk

**************

Jeg studerer på den Internationale læreruddannelse i Vordingborg, hvor jeg læser på 3. år. Og lige pt. bor jeg i Vordingborg.

Jeg er 24 år gammel og har boet i Danmark hele mit liv undtaget et år i udlandet som volontør. Her blev jeg kastet ud i at bruge Engelsk hver dag, og opdagede hurtigt min egen interesse i den globaliserede verden. Jeg har i længere tid ønsket at læse til lærer, men aldrig troet, at det ville blive på en international uddannelse. Da jeg fandt muligheden, blev jeg helt vild glad. En kombination af min interesse for den globale verden og muligheden for at læse til lærer, kunne jeg ikke sige nej til.

Hvis du ønsker at spørge ind til programmet på den Internationale læreruddannelse, det sociale liv på uddannelsen eller opleve det med dine egne øjne som ‘studerende for en dag', kan du til enhver tid kontakte mig på min mail: lv18s011@edu.pha.dk

Pædagog

Mikkel Gorm Alfheim

Hej! Mit navn er Mikkel, og jeg læser på pædagoguddannelsen i Vordingborg med specialiseringen ”Skole & Fritid”

Jeg er 24 år, og jeg har valgt pædagoguddannelsen, fordi jeg godt kunne tænke mig at arbejde med udsatte børn/unge. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle starte, da jeg havde et sabbatår efter min STX. Jeg kiggede lidt på forskellige uddannelser, og så tænkte jeg, at jeg bare vil prøve pædagoguddannelsen, og jeg har ikke set mig tilbage siden. Pædagoguddannelsen har gjort så meget for mig som menneske, og jeg har fundet ud af specifikt, hvad det er jeg vil arbejde med, når jeg er færdig.

Hvis du har nogle spørgsmål eller spekulationer i forhold til min uddannelse, eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på pædagoguddannelsen i Vordingborg, så er du mere end velkommen til at skrive til mig på mailadressen: Pv18v528@edu.pha.dk

 

 

Maria Juul Nielsen

Mit navn er Maria, og jeg er 21 år gammel. Til daglig læser jeg til pædagog i Slagelse.

jeg er for et år siden flyttet til Slagelse grundet studie, og jeg har siden 8. klasse været sikker på valg af uddannelse. Min vej frem til uddannelsen har været rimelig direkte, jeg er som person blandt andet meget målrettet, kreativ og selvstændig hvilket også lægger til grund for valg af min uddannelse.

Kort CV

  • Svebølle folkeskole
  • Idrætsefterskolen Klintsøgaard
  • Kalundborg gymnasium og HF
  • Sabbat år – fast stilling i børnehave som pædagogmedhjælper
  • Professionshøjskolen Absalon

Jeg er ambitiøs og ønsker hele tiden at forbedre mig – heraf udvikle mine faglige kompetencer inden for pædagogikken.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse og/eller ønsker at blive studerende for en dag på pædagog uddannelsen i Slagelse, er du velkommen til at kontakte mig; ps18s051@edu.pha.dk

Ud over det - hvis du skulle have lyst til en snak om uddannelsen, er du ligeledes velkommen til at kontakte mig på mail og heraf få mit nummer.

De kærligste hilsner Maria

Iza Quanjer

Mit navn er Iza. Jeg er 28 år og pædagogstuderende i Slagelse.

Jeg har siden jeg var ganske ung vidst, at jeg ville have med mennesker at gøre. Først så var jeg overbevist om, at jeg skulle være børnepsykolog, men den lange uddannelse skræmte mig lidt. Derfor besluttede jeg mig for at tage pædagogisk assistent uddannelsen for ligesom at få en bedre grundforståelse af børn i 0-6 års alderen. Siden dengang har min interesse for børn og deres udvikling fyldt mere og mere, og derfor besluttede jeg mig for at starte på pædagoguddannelsen, efter jeg havde erhvervet mig en masse års erfaring foruden selv at få 2 børn.

Jeg nyder min skolegang og blandingen af gruppearbejde og frie tøjler fuldt ud, og jeg håber og tror på, at min uddannelse vil føre mig mod et super spændende job i en fantastisk børnehave her på Sjælland, og så tror jeg om nogle år jeg vil læse noget logopædi i et eller andet omfang (Tale/høre pædagog).

 

Uddannelsens skift mellem teori og praktik efter din grundfarlighed er super fantastisk, og du får her en kæmpe mulighed for at prøve dine teorier af, og samtidigt får du en masse erfaring, som du kan tage med dig i din undervisning. En stor cirkel af viden og erfaring, som man tager med sig ud, når man engang er færdig.

 

Hvis du vil vide mere om pædagoguddannelsen eller prøve at være 'Studerende for en dag' på pædagoguddannelsen i Slagelse, så skriv endelig til mig: ps18s011@edu.pha.dk

Jonas Jørgensen

Jeg læser på pædagoguddannelsen og har specialiseringen ”Skole & Fritid” på Campus Roskilde.

Jeg er 23 år og bor i Roskilde. Jeg er vokset op i en stor familie, hvor vi altid har hjulpet hinanden, og derfor har jeg også altid været interesseret i at arbejde med mennesker. Så efter HF på Stenhus Gymnasium, startede jeg derfor på en sundhedsfaglig uddannelse i København, men efter et ½ års tid fandt jeg ud af, at jeg ikke skulle arbejde med mennesker på denne måde.

Efter en tid som vikar/medhjælper i et børnehus fandt jeg ud af, at det var vejen frem for mig, og jeg valgte derfor at starte på pædagoguddannelsen. 

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på Pædagog bacheloruddannelsen i Roskilde er du velkommen til at skrive til mig: pr18s029@edu.pha.dk

Sune Petersen

Jeg er 24 år gammel, og læser til pædagog på campus Nykøbing, hvor jeg har været så heldig at få specialiseringen “dagtilbud” som er arbejdet med børnehave og vuggestue.

Jeg er født og opvokset i Nakskov og flyttede til Nykøbing, da jeg startede på uddannelsen i 2019.

Jeg havde altid tænkt, at jeg skulle læse nanoscience på KU, og efter endt STX på den matematiske linje, bestemte jeg mig alligevel for at tage et hurtigt sabbatår, hvor jeg bl.a. tilbragte 8 måneder i Livgarden.

Det ene hurtige sabbatår blev så til fire sabbatår, og jeg gik fra at skulle læse nanoscience til at skulle være betjent til at skulle være pædagog. Det valg har jeg ikke fortrudt.

Udover at læse til pædagog, bruger jeg også en del tid som vikar i forskellige institutioner rundt om på Lolland. Jeg er også aktiv i det sociale liv på campus Nykøbing.

Du skal endelig ikke tøve med at skrive til mig, hvis du har spørgsmål vedrørende uddannelsen eller det generelle studiemiljø på campus Nykøbing. Du kan også følge mig en dag på min uddannelse som 'studerende for en dag'. Jeg kan kontaktes på mail: pf19s003@edu.pha.dk

Socialrådgiver

Zeineb Al-Jawahari

Jeg læser til Socialrådgiver på Campus Roskilde.

Jeg er 20 år gammel og bor i København.

Jeg fik interesse til at læse socialrådgivning engang i 2018, hvor jeg hørte et oplæg omkring den hjælp, som mangles derude. Det fik mig til at reflektere over meningen med mit liv; og det er netop det at gøre godt for andre. Jeg tror på, at hjælp findes i mange former og størrelser, og at socialrådgiveruddannelsen er én af de nøgler, som kan føre til, at min drøm bliver opfyldt. 

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på socialrådgiveruddannelsen i Roskilde, så er du velkommen til at skrive til mig: or19s047@edu.pha.dk

Mary Fardoras Dupont

Jeg læser til socialrådgiver på Campus Roskilde.

Uddannelsen giver en bred faglig viden i fagene: Socialt arbejde, jura, samfundsvidenskab og psykologi - herunder også kommunikation og meget mere, hvilket jeg med glæde fortæller dig mere om.

Så vis du har spørgsmål vedrørende min uddannelse og/eller har mod på at være studerende for en dag på socialrådgiveruddannelsen i Roskilde, så er du mere end velkommen til at kontakte mig på: or18v051@edu.pha.dk 

Sofie Bach Thygesen

Jeg læser til socialrådgiver på campus Nykøbing. 

Jeg er 22 år gammel og bor i Nykøbing f. Jeg valgte uddannelsen efter jeg havde været til Åbent Hus med min mor, hvor jeg blev sikker i min sag om, at det var den helt rigtige uddannelse for mig. Jeg gik i gang direkte efter gymnasiet, da jeg ikke følte, at jeg havde nogen grund til at vente. Det bedste ved uddannelsen er kombinationen af fag og konstant udvikling inden for viden. Jeg drømmer om at arbejde inden for børn og unge området som myndighed på kommunen eller at komme ud og arbejde på et opholdssted. I min fritid arbejder jeg to jobs og er også frivillig for Ældre Sagen samt SAND (de hjemløses landsorganisation).

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på Socialrådgiveruddannelsen i Nykøbing F., så er du velkommen til at skrive til mig: of18s022@edu.pha.dk 

Chinnaroj Hongyon Gregersen

Jeg læser til socialrådgiver på Campus Nykøbing F.

Jeg er 25 år gammel og bor i Maribo. Jeg har stor interesse for jura på det sociale område. Derudover har jeg altid vidst, at jeg gerne vil arbejde med mennesker og hjælpe dem igennem deres udfordringer. Dette var også grunden til, at valget faldt på socialrådgiveruddannelsen. Uddannelsen giver en mulighed for, at man kan fordybe sig i de fire spændende fag: socialt arbejde, samfundsvidenskab, jura og psykologi. Jeg oplever, at der er et stærkt socialt fællesskab på uddannelsen, hvor der også er plads til at udvikle sig både på det faglige og det personlige plan.

Ved siden af studiet er jeg også studentervejleder og bestyrelsesmedlem i studenterrådet på Campus Nykøbing.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på socialrådgiveruddannelsen i Nykøbing Falster, så er du velkommen til at skrive til mig: of18v038@edu.pha.dk

Camilla Kampmann Christensen

Jeg læser til socialrådgiver i Slagelse.

Jeg er 29 år gammel og bor i Slagelse med min kæreste og datter. Jeg er uddannet SOSU-assistent og har arbejdet flere år i hjemmeplejen. Jeg er aktiv i fagbevægelsen.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på Socialrådgiveruddannelsen i Slagelse, så er du velkommen til at skrive til mig: os18s007@edu.pha.dk

Sygeplejerske

Mie Cecillie Siff Pedersen

Jeg læser til sygeplejerske på campus Roskilde. 

Jeg var efter folkeskolen meget skoletræt og vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle inden for karriere. Jeg valgte derfor et grundforløb på sundhedsskolen i Hillerød, hvor jeg så endte med efterfølgende at søge ind på SOSU-hjælper uddannelsen, da det var det, der gav mest mening for mig på daværende tidspunkt.

Jeg fik efterfølgende mod på udvikling af ansvar og kompetencer og tog en overbygning til SOSU-Assistent og er nu efter endnu en følelse af behov for udvikling ved at uddanne mig til sygeplejerske.

Jeg har gennem tiden fundet ud af, at jeg elsker at kunne hjælpe andre mennesker og føler en tilfredsstillelse af at kunne gøre noget godt for andre i tider og situationer, hvor de ikke selv har muligheden. Derfor er sygeplejefaget nu min drøm for fremtiden.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' er du velkommen til at skrive til mig: sr18s036@edu.pha.dk 

Andreas Reimer Christensen

Mit navn er Andreas og jeg går på sygeplejerskeuddannelsen på Campus Roskilde.

Jeg valgte uddannelsen, da jeg vidste, at jeg ville arbejde med mennesker, og samtidigt har jeg en stor interesse for sundhed og biologi. Disse interesser er naturligvis blevet mødt på uddannelsen i en vinkling som fanger mig!

Jeg har altid hørt og fået at vide at sygepleje er et KÆMPE fag med mange veje og jeg er kun blevet bekræftet i dette. 

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde, så er du velkommen til at skrive til mig på min mail: sr19s015@edu.pha.dk 

Cathrine Due

Jeg har netop påbegyndt sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse som e-learning (september 2020).

Jeg er 53 år gammel, uddannet kemiingeniør og har over 20 års erfaring med udvikling af medicinsk udstyr, både som leder, projektleder og udvikler.

For over et år siden sagde jeg mit job op og flyttede med min mand og yngste datter til Toronto/Canada. Denne arbejdsmæssige pause har givet mig muligheden for at tage sygeplejerskeuddannelsen. Jeg har arbejdet meget sammen med sygeplejersker og patienter gennem mit arbejdsliv, og jeg har altid syntes, at sygeplejersker er "mega seje"! Nu nyder jeg virkelig at få lov at lære alle disse nye og meget brugbare kompetencer, som dels vil åbne en masse nye døre og dels supplere min arbejdserfaring med meget ny relevant indsigt og viden.

Hvis du har brug for at høre noget om:

  • at være ny på studiet
  • at læse på e-learning ordningen
  • at læse fra udlandet
  • at læse i en høj alder
  • eller andet?

Så er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon eller mail: +45 53624138 / ss20se037@edu.pha.dk 

Malene Lindhardt Wittorff Jensen

Jeg læser til sygeplejerske i Holbæk. 

Jeg har valgt at studere sygepleje, idet jeg sætter en ære i at interagere med både borgere, patienter og pårørende. Jeg arbejder i hjemmeplejen og på sygehuset i Holbæk, hvilket jeg er utrolig glad for at få mulighed for igennem sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk. 

Det bedste ved min uddannelse er, at jeg får lov til at være en del af netop dét menneskes liv og gøre en forskel i forbindelse med deres kontakt i sundhedsvæsnet. 

Jeg har en HHX baggrund fra Slotshaven Gymnasium i Holbæk. Jeg er 22 år og bor i Holbæk.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk, så er du velkommen til at skrive til mig: sh19s027@edu.pha.dk 

Louise Michella Ingberg-Hind

Jeg læser til sygeplejerske på e-learning i Slagelse.

Jeg hedder Louise er 31 år gammel. Jeg har valgt at læse videre til sygeplejerske, da uddannelsen giver mig flere muligheder for at arbejde indenfor sygeplejefaget. Jeg er tidligere uddannet social- og sundhedsassistent, men jeg har hele tiden vidst, at jeg gerne ville læse videre en dag. Jeg stræber efter at gøre en forskel for syge mennesker, hjælpe dem igennem deres krise og gøre deres sygdom håndgribelig.

Udover at studere, har jeg et job ved siden af, samt en mand og en lille dreng.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, så er du velkommen til at skrive til mig: ss20se018@edu.pha.dk 

Mette Lyngaae Akselbo

Jeg læser til sygeplejerske i Holbæk.

Jeg er 22 år gammel, og bor i Holbæk.

Jeg er uddannet social og sundhedsassistent i 2017, og arbejder ved siden af studiet som afløser på et plejehjem.

I fremtiden drømmer jeg om at komme til at arbejde inden for psykiatrien, eller komme til udlandet.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk, så er du meget velkommen til at skrive til mig: sh2018v024@edu.pha.dk

Sigurd Glargaard Jacobsen

Jeg læser til sygeplejerske på campus i Nykøbing, hvor jeg startede i september 2019.

Jeg er 35 år, gift og er far til to børn på 2 og 6 år. Jeg er uddannet social -og sundhedsassistent og har arbejdet på et psykiatrisk sengeafsnit gennem 7 år. Jeg har aldrig været i tvivl om, at hvis jeg skulle videreuddanne mig, så skulle det være den sundhedsfaglige vej som sygeplejerske. I sommers blev det tid til at få flere udfordringer og muligheder i fremtiden, og jeg startede på uddannelsen.

Jeg syndes livet er fantastisk som studerende og nyder at have muligheden for at lære en masse nyt, sammen med mine medstuderende.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse og/eller ønsker at blive 'studerende for en dag' på sygeplejerskeuddannelsen i Nykøbing F., så skriv til mig: sf19s022@edu.pha.dk 

Ditte Carlsson

Jeg læser til sygeplejerske på campus i Slagelse, hvor jeg startede i februar 2020.

Jeg er 32 år, har en kæreste og søn på 4 år. 

Jeg startede på sygeplejerskeuddannelsen på Campus Roskilde i 2011, men droppede ud efter 2. semester fordi jeg ikke var klar til det, som uddannelsen kræver. Jeg valgte en anden vej, og i 2014 blev jeg færdiguddannet kontorassistent. Jeg har frem til 2020 arbejdet som kontorfunktionær. 

Men mit hjerte har altid været ved sygeplejerskejobbet, og jeg valgte derfor at starte forfra og tage sygeplejerskeuddannelsen fra start igen. Og det har jeg absolut ikke fortrudt. Jeg nyder at gå på Absalon Slagelse hvor jeg lærer en masse nyt, sammen med mine medstuderende.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse og/eller ønsker at blive 'studerende for en dag' på sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse, så skriv til mig: ss19v519@edu.pha.dk

Chili Ann Pedersen

Jeg hedder Chili og jeg er 20 år gammel. Jeg går på sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse og er cirka halvvejs i mine studier.

Jeg søgte ind på uddannelsen lige efter gymnasiet. Jeg havde ikke brug for et sabbatår, og jeg kunne ikke vente med at fortsætte studielivet. Jeg elsker at lære, og jeg har altid haft interesse for de sundhedsvidenskabelige fag - især hvordan mennesket er opbygget og virker.

Jeg valgte sygeplejerskeuddannelsen, da jeg fik øje for hvor meget kontakt og relation med mennesker, der ligger i faget - ud over selve anatomien og sygdomslæren. Siden opstart på studiet har jeg ikke været andet end glad for det. Jeg synes, at det er mega interessant, idet man lærer SÅ meget, både fagligt og personligt. Man lærer sig selv meget bedre at kende, og man lærer hvor vigtig en relation til et andet menneske kan være, og hvor vigtigt det kan være for både dig og modparten at være rare og imødekommende. Der er uendeligt mange måder at være sygeplejerske på, hvilket også gav mig ro til ikke at sætte kæmpe forventninger til fremtiden, men ligesom at "tage det som det kommer". Det handler virkelig om at finde sin plads i arbejdet, og finde ud af hvad man er god til :) 

Jeg har altid drømt om få et arbejde hvor jeg er en del af et team under operationer, og jeg overvejer derfor operationssygeplejerske - men det kan nå at ændre sig en million gange, hehe

Jeg drømmer om at blive den bedste sygeplejerske, jeg kan blive, og finde et job hvor jeg glæder mig til at komme på arbejde. Drømmejobbet ville derfor give mig en masse næste-kærlighed, og gode relationer i hverdagen, som jeg kun kan lære mere af som menneske.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse, så er du velkommen til at skrive til mig: ss19s070@edu.pha.dk 

Har du spørgsmål vedrørende optagelse?