Del

Daniel Schwartz Bojsen

Direktør for Sundhed, Social og Engineering  Daniel Schwartz Bojsen
Daniel Schwartz Bojsen
Direktør for Sundhed, Social og Engineering , Direktionen

Daniel Schwartz Bojsen deltager som direktør for sundhed og social på folkemødet 2018, hvor han er et stærkt kort i debatter, workshops og events, der tager udgangspunkt i fremtidens sundhedsprofessionelle, og ikke mindst hvordan vi kan samarbejde med vores omverden om at skabe uddannelser til fremtidens behov. 

Samskabelse om udviklingen af uddannelser har Daniel konkrete perspektiver og erfaring med, bl.a. i forbindelse med Absalons åbning af et udbud af sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk fra 2018, et udbud som er blevet til virkelighed i et tæt samspil mellem reelle samfundsbehov og et stærkt samarbejde mellem de tilstødende kommuner og sygehuse. 

I forhold til selve udviklingen af sundhedsuddannelserne, er Daniel nysgerrig på dialoger og diskussioner af, hvor sundhedsuddannelserne er på vej hen, og dermed hvordan vi bedst tilrettelægger vores uddannelser på Absalon for at de kan matche fremtidens arbejdsmarked og behov, fx sat i relation til ældreområdet, det nære sundhedsvæsen mv. 

Hos Absalon er der ledelsesmæssigt netop søsat en kursændring, som betyder, at der er fokus på begrebet kvalitetsledelse, hvor forandringer drives af data, og netop dette er Daniel også den rette at rådføre sig med, hvis man overvejer denne tilgang til ledelse i en organisation.

Særlig viden om:
  • Det nære sundhedsvæsen
  • Kvalitetsledelse - at arbejde med datadrevne forandringer
  • Udvikling af meningsfulde efter- og videreuddannelsesløsninger
  • Samskabelse med omverdenen i udviklingen af nye uddannelsesudbud
  • Fremtidens sundhedsprofessionelle
Kontakt:
Tilbage til oversigt
Cxense Display