Del

Daniel Schwartz Bojsen

Direktør for Sundhed, Social og Engineering  Daniel Schwartz Bojsen
Daniel Schwartz Bojsen
Direktør for Sundhed, Social og Engineering , Direktionen
Særlig viden om:
  • Det nære sundhedsvæsen
  • Kvalitetsledelse - at arbejde med datadrevne forandringer
  • Udvikling af meningsfulde efter- og videreuddannelsesløsninger
  • Samskabelse med omverdenen i udviklingen af nye uddannelsesudbud
  • Fremtidens sundhedsprofessionelle
Kontakt:
Tilbage til oversigt