Del

Eva Pallesen

Docent Eva Pallesen
Eva Pallesen
Docent - Ph.d., Center for Ledelse og Oplevelsesdesign

Eva Pallesens vidensområde er ledelse med særligt fokus på det borgernære velfærdsarbejde samt hvordan dette rammesættes af dominerende ideer om offentlig styring. Desuden har hun en interesse i krydsfeltet mellem kreativitet, æstetik og organisation med særligt fokus på procesfilosofiens indflydelse på nyere organisationsteori.

Særlig viden om:
 • Offentlig innovation og entrepreneurskab
 • Velfærdsledelse
 • Kreativitet, æstetik og organisation
 • Evaluering og dokumentation
Kontakt:
Tilbage til oversigt
Fra samme vidensområde:
Lektor Marie Kirstejn Aakjær
Særlig viden om:
 • Ledelse af velfærdsinnovation
 • Tværgående/grænsekrydsende ledelse
 • Social innovation og samskabelse
 • Design thinking og co-design
 • Medarbejderdrevet innovation og organisatorisk læring
Lektor Tine Murphy
Særlig viden om:
 • Ledelse og organisering i sundhedssektoren
 • Sensemaking, organisering og ledelse
 • Meningsfulde organisationsforandringer
 • Ledelse og organisering af tværfagligt samarbejde
Docent Line Kirkegaard
Særlig viden om:
 • Ledelse i og af det moderne arbejdsliv
 • Resultatstyring og New Public Management
 • New Public Govenance
 • Magt, identitet, køn og diversitet
Lektor Lonni Hall
Særlig viden om:
 • Offentlig ledelse
 • Affektiv ledelse
 • Skoleledelse