Del

Line Kirkegaard

Docent Line Kirkegaard
Line Kirkegaard
Docent - Ph.d., Administrationsbacheloruddannelsen

Line Kirkegaards vidensområde er ledelse og styring af det moderne arbejdsliv med særligt fokus på muligheder og udfordringer i relation til resultat styring og New Public Management.

Særlig viden om:
 • Ledelse i og af det moderne arbejdsliv
 • Resultatstyring og New Public Management
 • New Public Govenance
 • Magt, identitet, køn og diversitet
Kontakt:
Tilbage til oversigt
Fra samme vidensområde:
Lektor Marie Kirstejn Aakjær
Særlig viden om:
 • Ledelse af velfærdsinnovation
 • Tværgående/grænsekrydsende ledelse
 • Social innovation og samskabelse
 • Design thinking og co-design
 • Medarbejderdrevet innovation og organisatorisk læring
Lektor Tine Murphy
Særlig viden om:
 • Ledelse og organisering i sundhedssektoren
 • Sensemaking, organisering og ledelse
 • Meningsfulde organisationsforandringer
 • Ledelse og organisering af tværfagligt samarbejde
Lektor Lonni Hall
Særlig viden om:
 • Offentlig ledelse
 • Affektiv ledelse
 • Skoleledelse
Docent Eva Pallesen
Særlig viden om:
 • Offentlig innovation og entrepreneurskab
 • Velfærdsledelse
 • Kreativitet, æstetik og organisation
 • Evaluering og dokumentation