Del

Michael Viese

Lektor Michael Viese
Michael Viese
Lektor - Ph.d., Sygeplejerskeuddannelsen

Michael Viese´s vidensområde er inden for udvikling af arbejdsprocedure i præanalysen i forhold til optimal håndtering af forskellige vævsprøver post-operativt. Formålet med arbejdsprocedure er at få valide molekylærebiologisk analysemetoder, som kan bruges til tidlig og korrekt diagnosticering samt målrettet behandling til den enkelte patient

Forskningsmiljø:
Særlig viden om:
 • Præanalysens betydning for korrekt diagnose i forbindelse med molekylærbiologiske analysemetoder
 • GLUT4 ekspression i skeletmuskulatur
 • Regulering af GLUT4 ekspression som følge af fysisk træning og farmakologisk stimuli
Kontakt:
Tilbage til oversigt
Fra samme vidensområde:
Lektor Thomas Lausten
Særlig viden om:
 • Klinisk mikrobiologi
 • Methicillin resistant Staphylococcus aureus
 • Generel molekylærbiologi herunder PCR og qPCR
 • Molekylærbiologi microarray
 • Molekylær mikrobiologi i komplekse økosystemer
 • Mikrobiologi og infektionshygiejne
Lektor Merete Rasmussen
Særlig viden om:
 • Molekylærbiologisk diagnostik
 • Behandling af humane sygdomme
 • Human genetik og cancerbiologi
 • Personlig medicin
Uddannelsesleder Kathrine Bisgaard Christensen
Særlig viden om:
 • Sekundære metabolitter (naturstoffer) som kilde til nye funktionelle molekyler f.eks. lægemidler eller farvestoffer
 • Produktion og oprensning af sekundære metabolitter og andre biomolekyler fra lab-skala til stor-skala
 • Analytisk kemiske teknikker med fokus på små organiske molekyler bl.a. HPLC, LC-MS, GC-MS, IC og NMR
Lektor Lene Teglhus Kauffmann
Særlig viden om:
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Velfærdsteknologi
 • Viden og evidens
 • Diskurser i sundhedsvæsenet
Adjunkt Samuel McEwen Walsh
Særlig viden om:
 • Nanoscience
 • Fluorescens mikroskop
 • Biofysik og Biokemi