Del

Samuel McEwen Walsh

Adjunkt Samuel McEwen Walsh
Samuel McEwen Walsh
Adjunkt - Ph.d., Diplomingeniørudd Bioteknologi

Samuel McEwen Walshs vidensområde er at designe og teste fluorescerende assays for hermed at undersøge enzym og receptoraktiviteter ved hjælp af forskellige mikroskopi og spektroskopiteknikker. Samuel arbejder med molekylærbiologi og protein biokemi og har erfaring i polymerase chain reaction (PCR); plasmiddesign og -oprensning, site-directed mutagenese, proteinoprensning samt proteinkarakterisering under anvendelse af massespektrometri. Han har stor erfaring i håndtering af bakteriers og pattedyrs cellekulturer samt transfektion af gensplejsede DNA-konstruktioner, ligesom han arbejder med udarbejdelse og karakterisering af syntetiske cellemembraner (lipidvesikler).

Særlig viden om:
 • Nanoscience
 • Fluorescens mikroskop
 • Biofysik og Biokemi
Kontakt:
Tilbage til oversigt
Fra samme vidensområde:
Lektor Thomas Lausten
Særlig viden om:
 • Klinisk mikrobiologi
 • Methicillin resistant Staphylococcus aureus
 • Generel molekylærbiologi herunder PCR og qPCR
 • Molekylærbiologi microarray
 • Molekylær mikrobiologi i komplekse økosystemer
 • Mikrobiologi og infektionshygiejne
Lektor Merete Rasmussen
Særlig viden om:
 • Molekylærbiologisk diagnostik
 • Behandling af humane sygdomme
 • Human genetik og cancerbiologi
 • Personlig medicin
Uddannelsesleder Kathrine Bisgaard Christensen
Særlig viden om:
 • Sekundære metabolitter (naturstoffer) som kilde til nye funktionelle molekyler f.eks. lægemidler eller farvestoffer
 • Produktion og oprensning af sekundære metabolitter og andre biomolekyler fra lab-skala til stor-skala
 • Analytisk kemiske teknikker med fokus på små organiske molekyler bl.a. HPLC, LC-MS, GC-MS, IC og NMR
Lektor Lene Teglhus Kauffmann
Særlig viden om:
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Velfærdsteknologi
 • Viden og evidens
 • Diskurser i sundhedsvæsenet