Del

Thomas Lausten

Lektor Thomas Lausten
Thomas Lausten
Lektor - Ph.d., Bioanalytikeruddannelsen

Thomas Laustens vidensområde er inden for det bioteknologiske felt med speciale i Agrobacterium medieret transformation af umodne hvede pollenkorn, dvs. genspejling af planter. I en mikrobiologisk kontekst har han det sidste årti fokuseret på resistensudvikling af bakterier og resistensmekanismer på genniveauet samt regulering af resistensgener i sygdomsfremkaldende bakterier.

Forskningsmiljø:
Særlig viden om:
 • Klinisk mikrobiologi
 • Methicillin resistant Staphylococcus aureus
 • Generel molekylærbiologi herunder PCR og qPCR
 • Molekylærbiologi microarray
 • Molekylær mikrobiologi i komplekse økosystemer
 • Mikrobiologi og infektionshygiejne
Kontakt:
Tilbage til oversigt
Fra samme vidensområde:
Lektor Merete Rasmussen
Særlig viden om:
 • Molekylærbiologisk diagnostik
 • Behandling af humane sygdomme
 • Human genetik og cancerbiologi
 • Personlig medicin
Lektor Michael Viese
Særlig viden om:
 • Præanalysens betydning for korrekt diagnose i forbindelse med molekylærbiologiske analysemetoder
 • GLUT4 ekspression i skeletmuskulatur
 • Regulering af GLUT4 ekspression som følge af fysisk træning og farmakologisk stimuli
Uddannelsesleder Kathrine Bisgaard Christensen
Særlig viden om:
 • Sekundære metabolitter (naturstoffer) som kilde til nye funktionelle molekyler f.eks. lægemidler eller farvestoffer
 • Produktion og oprensning af sekundære metabolitter og andre biomolekyler fra lab-skala til stor-skala
 • Analytisk kemiske teknikker med fokus på små organiske molekyler bl.a. HPLC, LC-MS, GC-MS, IC og NMR
Lektor Lene Teglhus Kauffmann
Særlig viden om:
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Velfærdsteknologi
 • Viden og evidens
 • Diskurser i sundhedsvæsenet
Adjunkt Samuel McEwen Walsh
Særlig viden om:
 • Nanoscience
 • Fluorescens mikroskop
 • Biofysik og Biokemi