Del

Hvorhen?

Studerende på Professionshøjskolen Absalon kan komme på udlandsophold til mange forskellige steder i verden.

I oversigten nedenfor fremgår alle Professionshøjskolen Absalon's samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner i udlandet - både i og udenfor Europa. Der er dog endnu flere muligheder for både praktik -og studieophold i hele verden.

Start derfor altid med at tale med din internationale koordinator om mulighederne for udlandsophold på netop din uddannelse. Se kontaktinformation i venstre side.

Klik her for at se, hvor du bl.a. kan komme hen.
Vil du med til Namibia
På ernæring og sundhed, socialrådgiver-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen kan du komme i praktik i Namibia
Studieophold i Holland
Nikoline og Hannah fra fysioterapeutuddannelsen fortæller om det gode ved at være på udveksling

Kan jeg rejse til...?

Tjek altid Udenrigsministeriets rejsevejledning, inden du tager afsted.

Vær opmærksom på, at du ikke kan få godkendt praktik- eller studieophold i lande, hvortil de skandinaviske myndigheder fraråder rejser. 

Du kan tage et:

Kortere ophold

Intensive programmer: Professionshøjskolen Absalon er med i forskellige projekter om intensive programmer, der typisk varer 2 uger og har undervisere fra såvel Professionshøjskolen Absalon som de involverede partner. Intensive programmer foregår på skift i forskellige lande hvert år inklusiv Danmark. Du vil blive informeret om relevante tilbud af de involverede undervisere fra Professionshøjskolen Absalon.

Sommerskoler er korte kurser der afholdes på engelsk eller intensive sprogkurser.

Læs mere her.

Blogs

Blogs og beretninger fra vores studerende ude i verden

Kontakt os

Internationale koordinatorer
Nødsituation

For Professionshøjskolen Absalon studerende i udlandet:

I tilfælde af en nødsituation uden for kontortid kan vi kontaktes på telefonnummer:+ 45 7611 7060

Nummeret skal kun benyttes i tilfælde af alvorlig sygdom eller ulykke el.lign.