Del

Stipendier og legater

Hvis du vil på studie- eller praktikophold i udlandet, har du flere forskellige muligheder for at få stipendium. Dit ophold skal altid være aftalt med den internationale koordinator på din uddannelse.

Når dit ophold indgår som en del af din uddannelse - og altså ikke forlænger dit studie, kan du næsten altid få et stipendium.

Du har følgende muligheder - men drøft dem med din koordinator, da der er visse betingelser knyttet til stipendierne. De forskellige stipendiemuligheder kan ikke kombineres. Som regel vil du kunne tage din SU med til udlandet.

Erasmus stipendium

Erasmus stipendium satserne ændres årligt, og i øjeblikket er de:

Leveomkostninger

Studieophold

(3-12 måneder)

Praktikophold

 (2-12 måneder)

Praktikophold efter endt uddannelse

(2 – 12 måneder)

Højere leveomkostninger

(Island, Irland, Finland, Luxembourg, Sverige, Storbritannien, Liechtenstein og Norge)

 

€370 per måned


 

 

€470 per måned

 

 

€470 per måned

Lavere leveomkostninger

(Østrig, Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Grækenland, Spanien, Cypern, Holland, Malta, Portugal, Slovenien, Tyrkiet, Bulgarien, Kroatien, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien)

 

€320 per måned

 


 

 

€420 per måned

 


 

€420 per måned

 

 
80% af Erasmus tilskuddet udbetales til den studerende før afrejse, de resterende 20% når ’final report’ er afleveret.

Kortere studie- eller praktikophold i Norden (Nordplus stipendier)

Kontakt den internationale koordinator for at høre om din uddannelse er med i et nordisk netværk, der giver støtte til studie- eller praktikophold i Norden.

Udlandsstipendium

Ønsker du yderligere oplysninger om mulighederne kan du spørge SU-vejlederen på din uddannelse, eller læse mere på SU's hjemmeside her.

Studierejselegat fra Nordea fonden

Nordea-fonden uddeler årligt op til 3 mio. kr. i legater til professionsbachelorstuderende, der tager en del af deres uddannelse i udlandet. 

Der er to årlige ansøgningsfrister: 15. april og 15. oktober.

Læs mere og søg legatet her, eller tjek Fondens Facebook side.


Særlige muligheder for pædagogstuderende

Som pædagogstuderende har du herudover også mulighed for at søge en nyoprettet "Belønningsfond", som uddeler legater til blandt andre pædagogstuderendes studie- og praktikophold i udlandet. Nærmere oplysninger om Belønningsfonden, herunder ansøgningsfrister og ansøgningsskema kan findes på www.stenohus.dk. Belønningsfonden er en selvstændig fond der administreres af et advokatfirma, og Professionshøjskolen Absalon har intet med fonden at gøre, ud over at vi orienterer om dens eksistens.

Dansk Studiefond

Dansk Studiefond administreres af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Fondens har til formål at støtte studerende på videregående uddannelser, som tager hele eller del af deres uddannelse på en udenlandsk institution. Læs mere, se om du kan komme i betragtning og find ansøgningsskemaet her

Skat og SU

Skat af stipendier

I følge Told og Skattestyrelsens cirkulære af 30. oktober 1991 er rejselegater skattefrie "når de er ydet med den klausul at de skal anvendes til rejse og ophold i studierejseøjemed og i øvrigt opfylder betingelserne i Ligningsrådets anvisning for det år de er ydet". Det er vigtigt, at du selv sørger for dokumentation for samtlige større udgifter under studieopholdet, så du kan dokumentere efterfølgende overfor SKAT, at dine stipendier rent faktisk er blevet brugt på et studieophold i udlandet

SU i udlandet

Du kan søge om at få SU med til studieophold og hele uddannelser i udlandet. Desuden har du mulighed for at få udlandsstipendium til visse studieophold/uddannelser

Du kan søge om at få din SU og dit SU-lån med til studieophold i udlandet i kortere eller længere perioder.

Det kræver, at:

  1. Studieopholdet er et led i din danske uddannelse
  2. Dit danske uddannelsessted godkender, at studieopholdet giver fuld merit

Læs mere om SU i udlandet

Legater

Det er en rigtig god idé at starte legatsøgningen i god tid. Der er nemlig mange legater, som har ansøgningsfrist en eller to gange om året. Vi anbefaler desuden også, at du udarbejder en standardansøgning, som du kan rette til alt efter hvilket legat, som du søger. Dette kan spare dig meget tid, hvis du skal søge mere end et legat.

Andre nyttige links:

  • EDUs gode råd om legatsøgning.
  • LegatNet
    Danske fonde og legaters eget officielle legatsøgningssystem. Her kan danske studerende hurtigt og let få overblik over de legater, der kan søges til studieophold i udlandet.
  • Fundraising.how tilbyder en række gratis artikler, samt hjælp med fonds- og legatsøgning (mod betaling).  

 

Kontakt os

Internationale koordinatorer
Nødsituation

For Professionshøjskolen Absalon studerende i udlandet:

I tilfælde af en nødsituation uden for kontortid kan vi kontaktes på telefonnummer:+ 45 7611 7060

Nummeret skal kun benyttes i tilfælde af alvorlig sygdom eller ulykke el.lign.

Grib verden

Grib verden er fyldt med inspiration til dig, der går med udlandsdrømme.