Del

Erasmus studie- eller praktikophold

Erasmus-ophold kan foregå i EU-medlemslande, samt Norge, Island, Tyrkiet, Liechtenstein og Makedonien.

 • Studieophold skal vare mellem 3 og 12 måneder. 
 • Praktikophold skal vare mellem 2 og 12 måneder.
 • Du skal som minimum have afsluttet 1. år af dit studium, før du tager afsted, og der skal gives fuld merit for opholdet. Tjek din studieordning eller kontakt din internationale koordinator for at finde ud af, hvornår du har mulighed for at tage til udlandet.
 • Ved studieophold skal din uddannelse skal have en aftale med værtsinstitutionen, og dette anbefales også ved praktikophold. Se under destinationer eller spørg din internationale koordinator, hvilke muligheder du har.

Læs vores Erasmus Policy Statement her.

Sådan gør du

Før dit udvekslingsophold skal der indgås en aftale (Learning eller Traineeship Agreement) mellem Absalon, dig og værtsinstitution om indholdet af opholdet (f.eks. fag eller praktikopgaver). Denne skal være underskrevet inden dit ophold starter, ellers vil det ikke være muligt at få tildelt Erasmusmidler. Aftalen omfatter også, hvor meget merit du får for dit gennemførte ophold. Når denne aftale er underskrevet af alle parter og afleveret til din internationale koordinator, kan Absalon gå i gang med at behandle et Erasmus stipendium til dig.

Du skal herefter selv arrangere din rejse, eventuelt visum samt opholds- og/eller arbejdstilladelse (hvis nødvendigt), bolig (ofte kan man få hjælp fra værtsinstitutionen), syge- og rejseforsikring mv., før du tager af sted. Du er selv ansvarlig for at få disse ting i orden, men du kan selvfølgelig spørge din internationale koordinator til råds. Læs mere under praktisk.

Forsikringer ved Erasmus-ophold

Når du skal på studie eller praktikophold i udlandet, så er det dit eget ansvar at sørge for, at du har de nødvendige forsikringer. Se vejledninger omkring dette på Uddannelses -og Forskningsministeriet hjemmeside.

Kontakt også gerne din Internationale koodinator til råds.

Sprogtest før og efter ophold

Hvis arbejds- eller undervisningssproget på dit udlandsophold ikke er dit modersmål, skal du tage en online sprogtest før og efter dit ophold. Testens resultater har ingen indflydelse på, om du kan komme afsted, men er udelukkende et redskab til dig selv, så du kan få en vurdering af dine sprogkundskaber.

Du skal derfor ikke tage testen, hvis arbejds- eller undervisningssproget er dit modersmål. Det gælder desuden også, at hvis du har dansk modersmål og f.eks. skal til Sverige eller Norge, så regnes disse skandinaviske sprog også for modersmål.

Du kan læse mere om sprogtesten her.

 

Praktiske oplysninger

Du modtager et fast Erasmus stipendium, mens du er i udlandet, og du kan også tage din SU med.

Du modtager 80 % af dit stipendium kort før afrejse, mens de sidste 20 % udbetales, når du har udfyldt en endelig evaluering efter dit ophold.  

Dit månedlige stipendium afhænger af, hvilket land du rejser til, hvor mange dage dit ophold skal vare, og om det er et studie- eller praktikophold. Der ydes særlige tilskud til handicappede studerende. Læs mere om dine rettigheder og forventninger til dig som Erasmus studerende her: Erasmus Student Charter.

Studerende med særlige behov

Professionshøjskolen Absalon kan søge om ekstra tilskud til Erasmus aktiviteter for studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller andre sundhedsmæssige tilstande, som gør at deltagelse i et Erasmus ophold ikke er muligt uden ekstra økonomisk støtte. Hvis dette er tilfældet, kan du derfor søge om ekstra støtte oveni det regulære Erasmus stipendium.

Områder som eventuelt kan give ekstra støtte (blandt andet):

 • Assistance under rejsen
 • Besøg hos lægen
 • Tilpasset bolig f.eks. til kørestol
 • Medfølgende person
 • Hjælpemidler eller udstyr
 • Tilpasning af undervisningsmaterialet

Læs mere på Uddannelses -og Forskningsministeriets hjemmeside, eller kontakt det internationale kontor på international@pha.dk for at søge, eller i tilfælde af eventuelle spørgsmål.

Forældretillæg til Erasmus+ studerende der rejser med børn

Forældretillægget kan søges af studerende, der skal have deres barn/børn med på et Erasmus+ studie- eller praktikophold. Tillægget udgør max 200 euro ekstra per måned.

Hvis to studerende med børn skal afsted på et Erasmus+ ophold samtidigt, kan begge søge om at modtage tillægget. Der skal i så fald indgives en ansøgning per studerende.

Vil du vide mere, eller ønsker du at søge om forældretillægget, så kontakt Team International på ampr@pha.dk.

Praktik efter endt uddannelse

Det er muligt at søge Erasmus tilskud til praktikophold efter endt uddannelse. Der vil blive tildelt et begrænset antal af disse tilskud, og beløbets størrelse afhænger af antallet af ansøgere.

De følgende regler er gældende for praktik efter endt uddannelse:

 1. Samme vilkår og ansøgningsfrister som ved regulært praktikophold skal overholdes. Læs mere her.
 2. Ansøgningen skal være indsendt inden uddannelsens afslutning.
 3. Praktikforløbet skal finde sted inden for det første år efter endt uddannelse.
Erasmus stipendium

Erasmus stipendium satserne ændres årligt, og i øjeblikket er de:

Leveomkostninger

Studieophold

(3-12 måneder)

Praktikophold

 (2-12 måneder)

Praktikophold efter endt uddannelse

(2 – 12 måneder)

Højere leveomkostninger

(Island, Irland, Finland, Luxembourg, Sverige, Storbritannien, Liechtenstein og Norge)

 

€370 per måned


 

 

€470 per måned

 

 

€470 per måned

Lavere leveomkostninger

(Østrig, Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Grækenland, Spanien, Cypern, Holland, Malta, Portugal, Slovenien, Tyrkiet, Bulgarien, Kroatien, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien)

 

€320 per måned

 


 

 

€420 per måned

 


 

€420 per måned

 

 
80% af Erasmus tilskuddet udbetales til den studerende før afrejse, de resterende 20% når ’final report’ er afleveret.

Hjemkomst og afrapportering
  • Ved hjemkomst skal du altid udfylde to evalueringsskemaer inkl. en "final report" om dit udlandsophold. Du skal desuden også tage OLS sprogtesten igen efter opholdet. 
  • Vi gør opmærksom på, at 20% af dit Erasmus stipendiet først udbetales, når disse tre er modtaget.  
  • Der er jævnligt internationale orienteringsdage på uddannelserne, hvor der oplyses om mulighederne for at komme på praktik og studieophold i udlandet. Ved orienteringsdagene forventes det, at studerende, der tidligere har været på udveksling, er villige til at fortælle andre studerende om deres oplevelser og erfaringer.

  Erasmus og Storbritannien

  Her kan du følge med i de seneste opdateringer om, hvordan Brexit vil påvirke Erasmus+ programmet

  Kontakt os

  Internationale koordinatorer