Del

Studieture

Når du skal på en studietur af min. 14 dages varighed, er det muligt at søge om et tilskud fra Team International.

Man kan søge om tilskud til at dække udgifter til transport og hotel, og Team International støtter med op til 1500 kr. per studerende.

For at søge om tilskuddet, skal du:

  • Være registreret - dette kan gøres via linket øverst til højre.
  • Udfylde og underskrive denne udlægsblanket og sende den til ampr@pha.dk.
  • Vedlægge originale kvitteringer, for de udlæg du har haft. Hvis du f.eks. har købt en flybillet på nettet, kan denne sagtens medsendes, men hvis du har haft et udlæg, hvor du har fået en kvittering i hånden, så skal du indsende den originale kvittering. Det er ikke nok med en scannet kopi.

OBS! Team International dækker IKKE udlæg til AIRBNB, Uber og andre deletjenester.

Hvad kan et kort ophold ellers være?

Udover længere studie- eller praktikophold i udlandet, er det også muligt at komme afsted på et kortere ophold.

Det kan f.eks. være:

  • Sommerskole
  • Intensive programmer (oftest 1-2 uger)
  • Research til opgaver/projekter
  • Konferencedeltagelse
Hvis du vil afsted på et kortere udlandsophold, skal du indsende en ansøgning - følg linket under Ansøgning til højre på siden.

Kontakt os

Internationale koordinatorer