Del

Professionshøjskolen Absalon Facility Service

Professionshøjskolen Absalon Facility Service driver og vedligeholder Professionshøjskolen Absalons bygninger og hertil knyttede faciliteter på alle vores adresser.

Professionshøjskolen Absalon Facility Service sikrer ensartet kvalitet og standarder for drift og service i Professionshøjskolen Absalons bygninger således at studerende og ansatte oplever Professionshøjskolen Absalons faciliteter som som fungerende og tiltalende.

Afdelingen har ansvar for følgende:

 Bygningsdrift

 • Afdelingen er ansvarlig for vedligeholdelsesplaner og løbende vedligehold af Professionshøjskolen Absalons bygninger.
 • Afdelingen varetager alle indkøb af driftsmidler og udstyr til bestykning af ejendommen.

Kantinedrift

 • Hvert Professionshøjskolen Absalon campus har tilknyttet en eller flere kantiner, hvor studerende og ansatte hver dag har mulighed for at købe et sundt og velsmagende måltid. Kantinerne har stort fokus på, at deres arbejde ikke kun er madudlevering - kantinen er det uformelle samlingspunkt på campus og altid et rart sted at være.

  Virksomheder og organisationer har desuden mulighed for at bestille velsmagende forplejning til møder og kurser afholdt på Professionshøjskolen Absalon.

Service

 •  It support: Der er på hver lokation udpeget en medieansvarlig der er den primære kontaktperson ved fejl og problemer med udstyr i vores mange videokonference- og parallelundervisningslokaler. Medarbejderen vil også være behjælpelige ved test og forberedelse før brug af lokalet.
 • Tekniske installationer: Professionshøjskolen Absalon Facility Service er i samrabejde med IT-afdelingen ansvarlig for vedlighold og drift af Professionshøjskolen Absalons tekniske installationer herunder, kopimaskiner, projektorer, smartboard m.v

Booking og klargøring af lokaler

 • Nøgler og alamer: Professionshøjskolen Absalon Facility Service er ansvarlig for adgang til Professionshøjskolen Absalons bygninger.
 • Ønsker du at booke et lokale og evt. forplejning, kan du kontakte vores  Booking og Event Manager, der i samarbejde med Facility Service sikrer at lokalet er klar og opsat korrekt.
  (se under Lokaleudlejning og forplejning i menuen til venstre).

Rengøring

 • Afdelingen er ansvarlig for rengøring på alle lokationer, servicekoordinator er kontaktpersoner på lokationerne 

Indkøb og logistik

 • Afdelingen er arbejder med indkøb og ledelsen i Professionshøjskolen Absalon indgår alle indkøbsaftaler  med leverandør i forhold til området

Kollegier

 • Professionshøjskolen Absalon råder selv over to kollegier i henholdsvis Sorø og Vordingborg