Del

For leverandører

Er du leverandør til Professionshøjskolen Absalon eller ønsker at blive det? Vil du her kunne finde nogle oplysninger, der kan være relevante for dig.  

I forbindelse med deltagelse i udbud, er det et krav til alle tilbudsgivere, at aflevere en Tro- og Love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 

Professionshøjskolen Absalons EAN-nr. 5798000554504

Her kan du læse mere om elektronisk fakturering