Del

Elektronisk fakturering

Professionshøjskolen Absalons EAN-nr. 5798000554504 

Ændrede krav vedr. elektroniske fakturaer!
Pr. 1. april 2011 træder de nye regler om elektronisk fakturering i kraft. Det betyder, at alle afdelinger og uddanenlser i Professionshøjskolen Absalon fremadrettet har det samme EAN- nr.

Ændringerne i kravene til de offentlige myndigheders modtagelse af elektroniske fakturaer fremgår af de to bekendtgørelser:

  1. Bekendtgørelse nr. 206 af 11/3/2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder.
  2. Bekendtgørelse nr. 354 af 26/3/2010 om information og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder.

Bekendtgørelserne vedrører en opdatering af selve formatet for den elektroniske regning (fra OIOXML til OIOUBL). Efter 1. maj 2011 er de offentlige myndigheder kun forpligtet til at modtage dokumenter i det nye fakturaformat. Begge formater understøttes dog frem til 1. december 2011.

Ved fakturering henledes opmærksomheden på, at faktura skal indeholde nedenstående oplysninger:

  1. EAN-lokationsnummer
  2. Ordre- eller rekvisitionsnummer
  3. Personreference: mailadresse
  4. Betalingsoplysninger: indbetalingskort (FIK) eller bankkonto
  5. Sidste rettidige betalingsdato
  6. Gerne intern kontostreng fra Professionshøjskolen Absalon, hvis dette oplyses

Informationer vedr. Lov om offentlig betaling, EAN-lokationsnumrer, OIOUBL-format m.m. kan læses på Økonomistyrelsens hjemmeside www.oes.dk.

Læs Ind-bureauer findes på www.virk.dk.

Professionshøjskolen Absalon vil på den baggrund returnere alle modtage papirfakturaer med oplysning om, at betaling først kan finde sted, når faktura er modtaget korrekt elektronisk.