Gå til hovedindhold
Sygepleje

Fleksibel diplomuddannelse Fleksibel diplomuddannelse i psykosocial rehabilitering og recovery

Den fleksible diplomuddannelse i psykosocial rehabilitering og recovery er for dig, der arbejder med psykosocialt rehabiliterende og recoveryorienterede indsatser, der er rettet mod borgere og patienter med sindslidelser og psykisk sårbarhed.

Uddannelsen er tværprofessionel og rettet mod dig, der er sygeplejerske, socialrådgiver, socialpædagog, ergo – og fysioterapeut eller anden uddannelse.

Uddannelsen er særligt tonet dels rettet mod arbejdet med psykosociale rehabiliterende og recovery orienterede indsatser, dels rettet mod dette at arbejde tværprofessionelt med borgere og patienter med sindslidelser og psykisk sårbarhed.

Uddannesen er bygget op om studieordninger,  inden for den psykiatriske, den social og den pædagogiske diplomuddannelse og på 4.modul i uddannelsen skal du vælge ét fag ud af tre.

Vi lægger vægt på praksisnær uddannelse, der understreger betydningen af kollegiale tværfaglige fællesskaber og refleksion, hvorfor der vil arbejdes med forundringspunkter fra praksis, som reflekteres og kvalificeres med ny viden, som kan afprøves og føres tilbage til praksis.

Obligatoriske moduler

Valgmoduler - vælg et modul

Obligatorisk afgangsprojekt