Del

Åben skole

Som en del af folkeskolereformen skal skolerne i højere grad åbne sig mod det omkringliggende samfund.  Det skal skolen gøre ved at arbejde sammen med lokale organisationer som for eksempel idrætsforeninger, musik- og billedskoler eller ungdomsskolen.

Når skolerne udvikler konkrete læringsforløb sammen med lokale aktører, skaber det nye veje til at styrke elevernes læring om og kendskab til foreningsliv og samfund.  Her kan man inddrage nye læringsrum – skolegården, naturen, et museum, en virksomhed – og tilbyde eleverne en anden måde at lære på, som tager højde for, at eleverne lærer på forskellige måder.

Et åben skole-samarbejde skal give værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning. Samarbejdet skal give størst mulig kvalitet og effekt på elevernes læring, trivsel og motivation. Læringsaktiviteter i den åbne skole skal altid tage udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål.
Undervisningsministeriet, 2016

Cxense Display