Del

Folkeskolereform 2014

Pædagogisk udvikling og læring

I den nye skolereform er der brug for at arbejde med øget fokus på elevers læring og trivsel. Lærere og pædagoger skal arbejde med at tilrettelægge undervisningen og skoledagen så den rammer alle elever, uanset om der er fokus på inklusion, udfordring af elever med særlige forudsætninger elle noget helt tredje. Det betyder at fagene og didaktikkerne skal nytænkes og spille sammen med en løbende udvikling ude på skolerne og i de enkelte teams.

Kurser og workshops

Korter kurser og netværk med sparring/vejledning for lærere og pædagoger

  • Inklusion
  • Innovation og entreprenørskab
  • Understøttende undervisning - hvad og hvordan

Diplommoduler

Modulerne udbydes i åbent udbud som deltidstilrettelagte forløb. Og kan rekvireres i andre udbudsformer efter nærmere aftale – f.eks. som fultidstilrettelagt uddannelse med deltagelse af en eller flere kommuner.
 

Kontakt os

Vi tilrettelægger det på den måde, der passer bedst

Hvad enten det handler om undervisningskompetencer, ledelse, vejledning, inklusion, digitalisering, eller samarbejde mellem lærere og pædagoger, så kan vi finde veje, hvor vi kan hjælpe til med at skræddersy de helt rigtige kompetenceudviklingsforløb for hele det kommunale folkeskolevæsen eller for enkelte skoler.

  • En enkelt kommune kan rekvirere et særligt tilrettelagt forløb.
  • Flere kommuner kan slå sig sammen om at danne fælles hold.
  • De enkelte lærere kan tilmelde sig Professionshøjskolen Absalons eget udbud
  • Vi kan vejlede lærere/skoler/kommuner om relevante diplomuddannelser eller kurser.
  • Der er mulighed for fleksible forløb med forskellige udbudsformer – herunder E-læring.

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Cxense Display