Del

Skoleledelse

Undervisningsministeriet har afsat en pulje på 60 mio. kr. til efteruddannelse og kompetenceudvikling af skoleledelser og skoleforvaltninger.

Nye opgaver stiller nye krav til skoleledelsens kompetencer. Med den nye skolereform får skoleledere nye opgaver og mere ansvar. Gennem bl.a. skræddersyede udviklingsforløb for skoleledelser, rådgivning om digital forandringsledelse og efteruddannelse bidrager UCSJ til at skolereformen kan lykkes.

Skræddersyet kompetenceudvikling

Med nationale pejlemærker for udvikling af skoleledelse og forvaltning

Skræddersyet kompetenceudvikling som både kan føre til en samlet udvikling af det fælles kommunale skolevæsen og som kan målrettes forskellige målgrupper. Samtidigt sikrer vi , at kompetenceudviklingen styrker skoleledelserne og forvaltningen i forhold til de nationalt udpegede pejlemærker.

Læs mere her

Nye opgaver stiller nye krav

Professionshøjskolen Absalon Efter- og Videreuddannelse sætter fokus på ledelsesudvikling i skolen. Det gør vi gennem særlig tilrettelagte forløb, som vi udvikler i tæt samarbejde med kommunerne.

Cxense Display