Del

Viden og undervisningskompetence

Folkeskolereformen stiller krav om, at alle lærere fremover skal have linjefagskompetencer i de fag, de underviser i. Professionshøjskolen Absalon tilbyder flexible forløb til lærere, skoler og kommuner, der kan vælges mellem forskellige typer af forløb.

Turbomoduler

Turbo-moduler i alle undervisningsfag

Turbo-modulerne er særligt komprimerede moduler, der leder frem til formel kompetence i de fag, du i forvejen underviser i uden at have papir på.

Mooc

Massive Open Online Courses

Kompetenceudviklingsforløb til undervisningsfagene dansk og matematik (begge både til indskoling og udskoling), Natur/Teknik, Engelsk, Kristendom og Design/Håndværk er klar fra august 2015. 

Specialiseringsmoduler

Specialiseringsmoduler tilbydes på to forskellige måder

  • Moduler fra læreruddannelsens specialiseringskatalog
  • Specialiseringsmoduler målrettet den kommunale strategi og indsatsområder

Vi tilrettelægger det på den måde, der passer bedst

Professionshøjskolen Absalon tilbyder at hjælpe lærerne, skolen og kommunen med at tilrettelægge lærenes kompetenceløft på den måde, som passer bedst til behov og muligheder. Tag en dialog med os og lad os skræddersy det helt rigtige forløb.

Mulighederne er mange:

  • En enkelt kommune kan rekvirere et særligt tilrettelagt forløb.
  • Flere kommuner kan slå sig sammen om at danne fælles hold.
  • De enkelte lærere kan tilmelde sig Professionshøjskolen Absalons eget udbud
  • Vi kan vejlede lærere/skoler/kommuner om relevante diplomuddannelser eller kurser.
  • Der er mulighed for fleksible forløb med forskellige udbudsformer – herunder E-læring.

Med den nye folkeskolereform skal alle lærere senest i 2020 have en reel og formel kompetence på linjefagsniveau i deres undervisningsfag. I den forbindelse tilbyder Professionshøjskolen Absalon kompetenceafklaring og flere veje til undervisningskompetence. 

Cxense Display