Del

Kompetenceafklaring

Med den nye folkeskolereform skal alle lærere senest i 2020 have en reel og formel kompetence på linjefagsniveau i deres undervisningsfag. I den forbindelse tilbyder Professionshøjskolen Absalon  kompetenceafklaring og flere veje til undervisningskompetence.

Det er nu muligt at få afdækket de reelle kompetencer, erhvervet af en underviser gennem mange års undervisning, med et nyt system til kompetenceafklaring, som Professionshøjskolerne har udviklet i samarbejde med Rambøll.

Det nye system kan hjælpe skoleledere, lærere og forvaltning med at få overblik over læreres reelle kompetencer i fag, de ikke har formel kompetence i.

Kompetenceafklaringen sker gennem en samtale mellem en erfaren underviser fra læreruddannelsen og den lærer, der skal have vurderet sine reelle undervisningskompetencer i et fag.

Både lærerens faglige og fagdidaktiske kompetencer i faget indgår i samtalen.

Samtalerne tager udgangspunkt i kompetencemålene for undervisningsfaget i læreruddannelsen, og en spørgeguide sikrer, at samtalen kommer omkring alle fagets kompetenceområder.

Selve samtalen varer 45 minutter, og læreren får umiddelbart inden samtalen en time til at forberede sig.
Læreren kan, via det elektroniske system, hente forberedelsesmaterialet, som består af en case/noget materiale; fx en elevbesvarelse af en opgave, et læremiddel eller lignende med tilknyttede spørgsmål.
I løbet af samtalen registrerer underviseren fra læreruddannelsen besvarelserne. På grundlag af disse udregnes der umiddelbart efter samtalens afslutning et resultat – en samlet score.

Resultatet viser, hvor tæt læreren er på at opfylde fagets kompetencemål, og giver dermed en pejling på, hvilken efteruddannelse læreren har behov for, for at komme på niveau med lærere, der har en formel eksamen i faget. Nogle lærere vil have brug for to eller tre særligt tilrettelagte moduler i faget, mens andre kan gå direkte til en kompetencemålsprøve. Enkelte lærere vil måske have brug for at læse et fuldt forløb.

Der er udviklet samtalemateriale til alle skolens fag.
En kompetenceafklaringssamtale koster 1.500,-

Professionshøjskolen Absalon tilbyder forskellige veje til formel undervisningskompetence:

  • Turbo-moduler (særlige forløb i undervisningsfagene, via Center for Videreuddannelse, som henvender sig til uddannede lærere med undervisningserfaring i faget. Det anbefales, at læreren underviser i faget, mens forløbet tages)
  • Enkeltfag (forløb i undervisningsfagene på læreruddannelsen)
Cxense Display