Del

Specialiseringsmoduler Målrettet den kommunale strategi

Der kan tilkøbes specialiseringsmoduler på yderligere hver 10 ECTS.

Specialiseringsmodulerne er tværfaglige og tværprofessionelle og kan designes målrettet til den kommunale strategi eller særlige indsatser på skolen, fx inklusion, innovation eller Outdoor/udeliv, sundhed mm. Der findes tillige en række specialiseringsmoduler, der fokuserer på elever i komplicerede læringssituationer.

For dansk og matematik findes også særlige monofaglige specialiseringsmoduler der går i dybden med disse fag

Specialiseringsmodulerne er formelt kompetencegivende svarende til 10 ECTS pr. modul.

Tilrettelæggelse

Specialiseringsmodulerne tilrettelægges, så det henvender sig til alle undervisere i kommunen, uanset hvilke fag, de er uddannet i, aktuelt uddanner sig og/eller underviser i.

Modulerne tilrettelægges med en ”almen” fælles del (målrettet alle) – og en projektorienteret fordybelsesdel, hvor man arbejder med det pågældende fokus/den pågældende strategi indenfor sit eget fagområde og med udgangspunkt i sine praksiserfaringer.

  • Den almene del kan tilrettelægges som face2face eller som blended learning efter aftale.
  • Fordybelsesdelen tilrettelægges projektorienteret indenfor faggrupper og med tilknyttet fag-faglig og pædagogiske vejledning.

Fordybelsesdelen/projektet danner grundlag for modulafslutningen, hvor projektet fremlægges.

Cxense Display