Del

Turbo-moduler – få kompetence i alle undervisningsfag

Professionshøjskolen Absalon har udviklet særlige turbo-moduler i alle undervisningsfag. Turbo-modulerne er særligt komprimerede moduler, der leder frem til formel kompetence i de fag, du i forvejen underviser i uden at have papir på.

Du kan tage turbo-modulerne uden forudgående screening hvis du opfylder følgende:

  • Har undervist i faget i min. to år
  • Underviser i faget sideløbende med at du tager turbomodulerne
  • Er motiveret for at arbejde med faget og indhente ny viden

Turbofagene dansk og matematik er på i alt 24 ECTS point og de øvrige fag er på hver 20 ECTS-point. Alle undervisningsfag afsluttes med en kompetencemålsprøve.

Der kan tilkøbes specialiseringsmoduler på yderligere hver 10 ECTS: Specialiseringsmodulerne er tværfaglige og tværprofessionelle og kan kobles til den kommunale strategi og særlige indsatser på skolen, fx inklusion, innovation eller Outdoor/udeliv, sundhed mm. Der findes tillige en række specialiseringsmoduler, der fokuserer på elever i komplicerede læringssituationer.  

Dybde og bredde

En turbo-pakke kan bestå af flg.:

  • Turbomoduler i et undervisningsfag – her går du i dybden med faget og arbejder med digitale læremidler i netop dette fag

  • Et specialiseringsmodul (tværfagligt/tværprofessionelt). I alt 10 ECTS – her går du i bredden, og det samme specialiseringsmodul kan vælges af alle på skolen, både pædagoger og lærere. Der kan på det samme specialiseringsmodul være deltagere fra mange forskellige fag 

  • Kompetencemålsprøve i faget og diplom for specialiseringsmodul

Undervisnings-og arbejdsformer

I alle fag og moduler arbejdes der med digitale læremidler som en naturlig del af faget. Professionshøjskolen Absalon er i front hvad angår digitalisering. Ligeledes har Professionshøjskolen Absalon som det eneste UC i Danmark erfaring med skolebaseret læreruddannelse. Vi har således en unik og mangeårig erfaring med at tilrettelægge undervisning, der tager udgangspunkt i din hverdag. Vi inddrager den nyeste forskningsviden og der arbejdes med hvordan denne kan anvendes i din dagligdag på skolen.

Undervisningen tager udgangspunkt i det kendskab du i forvejen har til faget med afsæt i problemstillinger og dilemmaer fra din praksis. Du bliver opdateret med de nyeste metoder i alle fag.

Professionshøjskolen Absalon's turbopakke – kan tilrettelægges over et studieår

Af hensyn til refleksion, fordybelse og empirisk funderet problemorienteret tilgang anbefaler vi, at et modul strækkes over et semester. Der kan læses 2 moduler i et semester.

Cxense Display