Del

Forskning og Udvikling på Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon (Professionshøjskolen Absalon) uddanner til job i både den offentlige og private sektor – job som har en kolossal stor betydning for det enkelte menneske og for samfundet som helhed, og som samtidig er i hastig forandring.

Forskning i Professionshøjskolen Absalon skal bidrage til at styrke vores nyuddannedes viden og kompetencer – og til at udvikle praksis i de professioner og erhverv, vi uddanner til. Derfor prioriterer vi forskningstemaer, der kan løfte kvalitet og innovation i det arbejde, som vores uddannede skal udføre, og effektivitet i et samfund under stort ressourcepres.

Forskningen er organisatorisk forankret sammen med vores uddannelser i syv faglige centre. Forskning foregår altid i et tæt samspil med vores professions- og erhvervsområder og ofte også med andre forskningsinstitutioner og -aktører.

Vores forskningsopgave har været en del af Lov om Professionshøjskoler siden 2013.

Rehabilitering og palliation
Fødevareinnovation
Et aktivt liv med muskel- og skeletbesvær
Fødevare- og turismeoplevelse
Ledelse og organisering af velfærdsinnovation
Pædagogisk arbejde med faglighed, familier og børn
Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde
Fagdidaktik og faglige fællesskaber
Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber
Digitale læringsmiljøer og didaktisk design
Beskæftigelsesindsatser for udsatte voksne
Effektiv styring af velfærd
Personlig medicin
Ulighed i sundhed
Det nære sundhedsvæsen
Ny viden, kompetencer og samarbejdsflader, der matcher regionale og nationale behov inden for bioteknologisk produktion.

Nyheder om forskning og udvikling

Forskningens døgn 2018- Få besøg af en af vores forskere
Igen i år deltager vi på Forskningens Døgn. Her stiller en række af vores forskere sig til rådighed med inspirerende oplæg, som kan bookes lokalt…
Uddannelse 4.0 - er her allerede
I fremtiden vil meget uddannelse foregå i data-mættede læringsmiljøer, der takket være netop en enorm mængde af data vil være nøje tilpasset den…
Absalon med i stort kompetenceløft på demensområdet
Den 14. marts lyder startskuddet til et stort demensprojekt, der skal opkvalificere 200 sundhedsprofessionelle i Region Sjælland. Det er herefter…
Cxense Display