Del

Forskning og Udvikling på Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon (Professionshøjskolen Absalon) uddanner til job i både den offentlige og private sektor – job som har en stor betydning for det enkelte menneske og for samfundet som helhed, og som samtidig er i hastig forandring.

Forskning i Professionshøjskolen Absalon skal bidrage til at styrke vores nyuddannedes viden og kompetencer – og til at udvikle praksis i de professioner og erhverv, vi uddanner til. Derfor prioriterer vi forskningstemaer, der kan løfte kvalitet og innovation i det arbejde, som vores uddannede skal udføre, og effektivitet i et samfund under stort ressourcepres.

Forskningen er organisatorisk forankret sammen med vores uddannelser i syv faglige centre. Forskning foregår altid i et tæt samspil med vores professions- og erhvervsområder og ofte også med andre forskningsinstitutioner og -aktører.

Vores forskningsopgave har været en del af Lov om Professionshøjskoler siden 2013.

Rehabilitering og Bevægelse
Palliation og Hverdagsliv
Fødevareinnovation
Fødevare- og turismeoplevelse
Ledelse og organisering af velfærdsinnovation
Pædagogisk arbejde med faglighed, familier og børn
Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde
Fagdidaktik og faglige fællesskaber
Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber
Digitale læringsmiljøer og didaktisk design
Beskæftigelsesindsatser for udsatte voksne
Effektiv styring af velfærd
Ulighed i sundhed
Det nære sundhedsvæsen
Bioteknologisk produktion
Personlig medicin

Nyheder om forskning og udvikling

Prækonference - 9th Nordic Health Promotion Research Conference
12. jun. 2019
Kom til prækonferencen 'Fra professions- til problemorienteret indsats' og få indblik i nye tværfaglige samarbejdsflader i social- og…
Conference - Plant proteins in food and diets
21. maj. 2019
Conference in the project South Baltic Food Innovation
This conference addresses plant proteins in a North European context!
National konference - Hvordan skabes den bedst mulige regionale forsyning af videregående uddannelse
24. apr. 2019
Bliv klogere på hvordan landskabet for forsyning af videregående uddannelser kan forankres regionalt og få inspiration til at gå nye veje.
Absalon og VIA sammen om kurser i værdig ældrepleje
13. marts 2019
Sundhedsstyrelsens videnscenter for værdig ældrepleje har udpeget professionshøjskolerne Absalon og VIA…
Afsnit 10 - Studerende i forskning
26. februar 2019
Gæster: docent og forskningsleder på Center for Skole og læring, René Boyer Christiansen og lektor på…
500.000 kr. til forskning i digitalisering af socialt arbejde
17. januar 2019
Center for Socialt Arbejde har modtaget en bevilling på 500.000 kr. af Lauritzen Fonden. Pengene går til…
Cxense Display