Del

Forskning og Udvikling på Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon (Professionshøjskolen Absalon) uddanner til job i både den offentlige og private sektor – job som har en stor betydning for det enkelte menneske og for samfundet som helhed, og som samtidig er i hastig forandring.

Forskning i Professionshøjskolen Absalon skal bidrage til at styrke vores nyuddannedes viden og kompetencer – og til at udvikle praksis i de professioner og erhverv, vi uddanner til. Derfor prioriterer vi forskningstemaer, der kan løfte kvalitet og innovation i det arbejde, som vores uddannede skal udføre, og effektivitet i et samfund under stort ressourcepres.

Forskningen er organisatorisk forankret sammen med vores uddannelser i syv faglige centre. Forskning foregår altid i et tæt samspil med vores professions- og erhvervsområder og ofte også med andre forskningsinstitutioner og -aktører.

Vores forskningsopgave har været en del af Lov om Professionshøjskoler siden 2013.

Rehabilitering og Bevægelse
Palliation og Hverdagsliv
Fødevareinnovation
Fødevare- og turismeoplevelse
Ledelse og organisering af velfærdsinnovation
Pædagogisk arbejde med faglighed, familier og børn
Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde
Fagdidaktik og faglige fællesskaber
Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber
Digitale læringsmiljøer og didaktisk design
Beskæftigelsesindsatser for udsatte voksne
Effektiv styring af velfærd
Ulighed i sundhed
Det nære sundhedsvæsen
Bioteknologisk produktion
Personlig medicin

Nyheder om forskning og udvikling

Docenttiltrædelsesforelæsning ved ph.d. Line Lindahl-Jacobsen
23. aug. 2019
Til markering af Line Lindahl-Jacobsens tiltrædelse som docent ved forskningsmiljøet ’Palliation og Hverdagsliv’ inviterer Center for Ernæring og…
Interreg-projekt om demens forlænget med nyt perspektiv
1. maj 2019
Projekt Demantec har fokus på demens, livskvalitet og teknologi. Det er et dansk-tysk Interreg-projekt,…
Absalon og VIA sammen om kurser i værdig ældrepleje
13. marts 2019
Sundhedsstyrelsens videnscenter for værdig ældrepleje har udpeget professionshøjskolerne Absalon og VIA…
Afsnit 10 - Studerende i forskning
26. februar 2019
Gæster: docent og forskningsleder på Center for Skole og læring, René Boyer Christiansen og lektor på…
500.000 kr. til forskning i digitalisering af socialt arbejde
17. januar 2019
Center for Socialt Arbejde har modtaget en bevilling på 500.000 kr. af Lauritzen Fonden. Pengene går til…
Absalon partner i nyt dansk-tysk kræftbehandlingsprojekt
13. december 2018
18,5 millioner kroner er bevilliget fra EU til projekt, der skal gøre kræftbehandling bedre og…
Cxense Display