Del

Forskning og Udvikling på Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon (Professionshøjskolen Absalon) uddanner til job i både den offentlige og private sektor – job som har en stor betydning for det enkelte menneske og for samfundet som helhed, og som samtidig er i hastig forandring.

Forskning i Professionshøjskolen Absalon skal bidrage til at styrke vores nyuddannedes viden og kompetencer – og til at udvikle praksis i de professioner og erhverv, vi uddanner til. Derfor prioriterer vi forskningstemaer, der kan løfte kvalitet og innovation i det arbejde, som vores uddannede skal udføre, og effektivitet i et samfund under stort ressourcepres.

Forskningen er organisatorisk forankret sammen med vores uddannelser i syv faglige centre. Forskning foregår altid i et tæt samspil med vores professions- og erhvervsområder og ofte også med andre forskningsinstitutioner og -aktører.

Vores forskningsopgave har været en del af Lov om Professionshøjskoler siden 2013.

Rehabilitering og Bevægelse
Palliation og Hverdagsliv
Fødevareinnovation
Fødevare- og turismeoplevelse
Ledelse og organisering af velfærdsinnovation
Pædagogisk arbejde med faglighed, familier og børn
Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde
Fagdidaktik og faglige fællesskaber
Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber
Digitale læringsmiljøer og didaktisk design
Beskæftigelsesindsatser for udsatte voksne
Effektiv styring af velfærd
Ulighed i sundhed
Det nære sundhedsvæsen
Bioteknologisk produktion
Personlig medicin

Nyheder om forskning og udvikling

Docenttiltrædelsesforelæsning ved ph.d. Niels Westergaard
4. feb. 2019
Til markering af Niels Westergaards tiltrædelse som docent ved bioanalytikeruddannelsen inviterer Center for Engineering and Science til…
Absalon partner i nyt dansk-tysk kræftbehandlingsprojekt
13. december 2018
18,5 millioner kroner er bevilliget fra EU til projekt, der skal gøre kræftbehandling bedre og…
Få de børn, du ønsker, mens du kan: Pris til Absalon-adjunkt
19. november 2018
Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm overrakte i aftes Fonden ’En god start i livet’s årlige…
Cxense Display