Del

Forskning og Udvikling på Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon (Professionshøjskolen Absalon) uddanner til job i både den offentlige og private sektor – job som har en kolossal stor betydning for det enkelte menneske og for samfundet som helhed, og som samtidig er i hastig forandring.

Forskning i Professionshøjskolen Absalon skal bidrage til at styrke vores nyuddannedes viden og kompetencer – og til at udvikle praksis i de professioner og erhverv, vi uddanner til. Derfor prioriterer vi forskningstemaer, der kan løfte kvalitet og innovation i det arbejde, som vores uddannede skal udføre, og effektivitet i et samfund under stort ressourcepres.

Forskningen er organisatorisk forankret sammen med vores uddannelser i seks faglige centre. Forskning foregår altid i et tæt samspil med vores professions- og erhvervsområder og ofte også med andre forskningsinstitutioner og -aktører.

Vores forskningsopgave har været en del af Lov om Professionshøjskoler siden 2013.

Rehabilitering og palliation
Fødevareinnovation
Et aktivt liv med muskel- og skeletbesvær
To forsknings- og udviklingsmiljøer med hver deres forskningsområde, som er skabt i tæt kontakt med praksis.
To forsknings- og udviklingsmiljøer med hver deres forskningsområde, som er skabt i tæt kontakt med pædagogprofessionens praksis.
Tre forsknings- og udviklingsmiljøer med hver deres forskningsområde, som er skabt i tæt kontakt med praksis, folkeskolen og kommunerne.
To forsknings- og udviklingsmiljøer med hver deres forskningsområde, som er skabt i tæt kontakt med praksis.
Tre forsknings- og udviklingsmiljøer med hver deres forskningsområde, som er skabt i tæt kontakt med praksis.

Nyheder om forskning og udvikling

Elevplaner hæver ikke det faglige niveau
Da de obligatoriske elevplaner blev indført i 2006, var det politiske mål, at planerne skulle hæve det faglige niveau. I dag - mere end ti år senere…
EU-bevilling på 15 mio. kr. til fødevareinnovation
University College Sjælland skal stå i spidsen for et stort EU-projekt støttet af ”interreg South Baltic”. Projektet skal blandt andet arbejde med…
MUS-tid: Husk 80 procent støtte
I disse uger og måneder står den på MUS, PUS og LUS på mange arbejdspladser, og så er der god grund til at huske, at man som ansat i både kommune,…
Cxense Display