Del

Projekter (afsluttede)

2016

Brobygning 3.0

- nye koblinger af uddannelse- og erhvervspraksis for kvalificering og understøttelse af unges uddannelsesvalg

Med projektet har Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon (Professionshøjskolen Absalon) sat fokus på, hvordan der kan skabes øget social mobilitet og motivation blandt unge til at gennemføre en videregående uddannelse.

Læs mere om projektet

2015

Børn og Unge på Tværs

– udvikling af digitalt undervisningsmateriale om tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge

Læs mere om projektet

DUR

DUR Drenge uddannelse Roskilde

Formålet med DUR er at styrke Roskildes drenge og unge mænds muligheder og forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. I projektet samarbejder aktører fra en stor del af Roskildes skoler og uddannelsesinstitutioner om nye tilrettelæggelser af vejledning, undervisning og uddannelsesmiljøer. Udviklingsarbejdet er organiseret i 7 delprojekter, der benytter sig af eksplorative, innovative og brugerinvolverende metoder.

Læs mere om projektet

PS projektet

– Pædagogisk arbejde i skolen efter reformen. Fælles skabelse af viden og nye faglige praksisser i samspillet mellem skole- og fritidspædagogiske traditioner.

Læs mere om projektet

Regfood

REGFOOD projektet har til formål at fremme den økonomiske konkurrenceevne af de sydbaltiske landes lokale fødevareprodukter både lokalt, regionalt, og i Europa.  

Projektet målrettes specifikt mod:

  1. at fremme forståelsen af eksisterende udfordringer, muligheder, styrker og svagheder ved lokal fødevareproduktion i den sydbaltiske region
  2. øge jobmuligheder for studerende fra højere uddannelsesinstitutioner
  3. øge kapaciteten af specialister/fagfolk? på fødevaremarkedet for at brande og markedsføre SB regionale fødevarer.

Læs mere om projektet

VIOL Projektet

Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring

Projektets formål er at iværksætte aktiviteter, som kan danne grundlaget for, at Professionshøjskolen Absalons studerende udvikler kompetencer til at anvende, implementere og udvikle velfærdsteknologiske løsninger, der højner kvaliteten af fremtidens velfærdsydelse.

Læs mere om projektet

Visitations- og opfølgningsprocesser for børn

- et projekt med fokus på det tværfaglige samarbejde omkring visitations- og opfølgningsprocesser for børn i relation til deres skolegang og sociale trivsel.

Læs mere om projektet

2014

GNU

Grænseoverskridende Nordisk Undervisning

Projektet etablerer en række virtuelle ”nordiske klasser”, hvor svenske, norske og danske elever undervises samtidigt af en fælles gruppe af nordiske lærere.

Læs mere om projektet

Imodus

Inklusion af Mænd og Drenge gennem uddannelse i region Sjælland

Region Sjælland har en stor opgave med at rekruttere og fastholde unge mænd i videregående uddannelser – en udfordring som skal ses i lyset af, at regionens uddannelsesniveau generelt men specifikt i yderkantskommunerne, er lavere end landsgennemsnittet.

Læs mere om projektet

LUG-projektet

Læring Uden Grænser

- Nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland

Læs mere om projektet

Udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning

- et forsøgs- og udviklingsprojekt, der undersøger og systematiserer udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning inden for to felter:

  • Erhvervsuddannelser (Vocational Education and training)
  • Læreruddannelser for erhvervsskolelærere (Vocational Teachers Education).

Læs mere om projektet

2012

ELYK

Projektet har forsket i og udviklet nye former for E-læringsbaseret kompetenceudvikling på små og mellemstore virksomheder i udkantsområderne i region Sjælland og region Syddanmark

Læs om projektet

Fagudviklingsprojektet

Fagene i Pædagoguddannelsen er relativt nye konstruktioner, hvor fagene kan ses som et puslespil af mange fagligheder, som har skullet finde en fælles profil. Fagudviklingsprojektet sætter her fokus på refleksion over og videreudvikling af denne faglighed.

Læs mere om projektet

Progress Towards Healthy Aging in Europe

Stort EU projekt skal sikre sundere aldring hos det grå guld.

Professionshøjskolen Absalon indgår i EU projektet Progress Towards Healthy Aging, der skal sikre en sund, aktiv og attraktiv alderdom for ældre borgere i EU samt flere år på arbejdsmarkedet.

Læs mere om projektet

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Professionshøjskolen Absalon's medarbejdere registrerer deres forsknings- og udviklingsaktiviteter i portalen UC Viden

Søg i UC viden