Del

Udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning

Der er tale om et forsøgs- og udviklingsprojekt, der undersøger og systematiserer udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning inden for to felter: i) Erhvervsuddannelser (Vocational Education and training), og ii) Læreruddannelser for erhvervsskolelærere (Vocational Teachers Education).

Undersøgelsen vil blandt andet belyse følgende spørgsmål:

  • Hvad forstår forskellige relevante institutioner ved begrebet e-læring og blended learning?
  • Hvorfor udbydes e-læring og blended learning – dvs. hvilken uddannelsesudfordring er e-læring og blended learning svar på?
  • Hvordan er e-læring og blended learning typisk organiseret – og ud fra hvilke rationaler?
  • Hvilken virkning har brugen af e-læring og blended learning for forskellige uddannelsesinstitutioner?

Undersøgelsen gennemføres via et desk research af udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning inden for de to felter samt via samarbejde med udenlandske eksperter og videns- og uddannelsesinstitutioner.

Undersøgelsens resultater formidles på en national konference med en kombination af danske og udenlandske keynote speakere, samt i en skriftlig rapport.

Projektets formål

Forsøgs- og udviklingsprojektet har til formål at udvikle koncepter og modeller for e-læring og blended learning, der kan styrke erhvervsskolernes og professionshøjskolernes viden om og muligheder for at udvikle undervisning med disse tilrettelæggelsesformer.

Projektperiode

1. januar 2014 – 30. september 2014

Finansiering

Projektet er støttet af Undervisningsministeriet

Cxense Display