Del

GNU - Grænseoverskridende Nordisk Undervisning

Forskere på Professionshøjskolen Absalon udvikler i tæt sammenspil med lærere på folkeskoler og undervisere på professionshøjskoler i Norden fælles undervisningsforløb i fagene matematik, modersmål, science og historie/samfundsfag.

De fælles undervisningsforløb mellem skolerne i de tre lande skal fagligt bidrage til, at eleverne får et øget kendskab til de nordiske landes kultur og historie, for her igennem styrke en fælles nordisk identitet samt integrationen mellem de tre nordiske lande. Derudover forventer man, at de grænseoverskridende undervisningsforløb kan skabe en merværdi i form af kvalitet i læringen og bedre nordiske sprogkundskaber hos folkeskoleelever i Norden.

I alt elleve skoleklasser fra ni skoler fordelt rundt omkring i Norden deltager i de virtuelle klasser, hvor eleverne undervises samtidig ved hjælp af forskellige digitale platforme.

Professionshøjskolen Absalon er leadpartner på projektet.

Foreløbige resultater

Der er udviklet og afprøvet en række prototyper på tværnordiske undervisningsforløb i fagene modersmål, science/naturfag, historie/samfundsfag og matematik . Prototyperne bliver evalueret, analyseret og redesignet med henblik på at blive implementeret på andre skoler efter projektets udløb.

“God grænseoverskridende undervisning tager blandt andet udgangspunkt i perspektivforskydninger. Det skal forstås sådan, at eleverne lærer, at det, der undervises i, kan ses fra forskellige vinkler. Det kunne for eksempel være at undersøge den samme fjordmusling i Danmark og Norge, der på grund af af den mikrobiologiske sammensætning i Oslofjorden har væsentlige størrelsesforskelle. Eller at diskutere de forskellige opfattelser af Christian d. 4 i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge”.

Karsten Gynther, Forskningsprogramleder, Professionshøjskolen Absalon.

Projektets hjemmeside

 

Projektperiode

2011-2014

Cxense Display