Del

IMODUS

Region Sjælland har en stor udgave med at rekruttere og fastholde unge mænd i videregående uddannelser – en udfordring som skal ses i lyset af, at regionens uddannelsesniveau generelt men specifikt i yderkantskommunerne, er lavere end landsgennemsnittet.

IMODUS projektet vil med brugerinvolverende udviklingsmetoder udvikle og afprøve nye tilrettelæggelser af  undervisningen i alle typer af videregående uddannelser i Regionen samt de uddannelsesveje som fører hertil med henblik på, at flere drenge og mænd begynder på og gennemfører en videregående uddannelse i regionen.

Projektperiode

1. oktober 2011–30. september 2014

Projektets hjemmeside

Finansiering

Det samlede budget er 22 mil. kr. 50% er støttet af Den Europæiske Socialfond.
 
 

Cxense Display