Del

Kunst og humor som vej ud af sårbare ældres isolation

F&I Professionshøjskolen Absalon samarbejder med medarbejdere på Storm P Museet og en lægefaglig forsker ved Folkesundhedsvidenskabeligt Institut på Københavns Universitet om et projekt som både rummer musealt erindrings- og formidlingsarbejde og forskning. Projektet er påbegyndt i september måned 2013 og fortsætter til december 2015.

Der er tale om et komplekst projekt, hvor tre forskellige fagligheder og forskningstraditioner knyttes sammen. Vi anvender mixed methods i forskningen.

  1. Første fase er påbegyndt september 2013 og løber til udgangen af januar 2014. Det er en lægefaglig del består i et RCT, der anvendes fire forskellige internationalt validerede ratingscales, projektets kvantitative metode del. I denne del af projektet rates 1500 ensomme ældre, men raske personer mhp. livskvalitets- og demensscore - denne forskningsdel udføres af praktiserende læger og forskere ved Institut for Folkesundhedsvidenskab.

På baggrund af dette udvælges to grupper af 20 personer til at indgå i projektet som henholdsvis en eksperiment og en kontrolgruppe. Eksperimentgruppen gennemgår hele forløbet på museet, kontrolgruppen deltager kun i et informationsmøde med museet, hvor der fortælles om Storm Ps kunst.

  1. Anden fase påbegyndes februar 2014 og afsluttes udgangen af december 2014. Der er to sideløbende aktiviteter. Museets medarbejdere med at skabe fortællinger/ historier om Storm P og med materialer fra Storm P Museets samling sammen med 20 raske, ensomme ældre borgere, med det formål at inkludere deltagerne i museets miljø og skabe sociale netværk. Professionshøjskolen Absalon Forskning og innovation deltager med en forsker i denne fase af projektet. Forskningen drejer sig tematisk om: museets arbejde med historieværkstederne,  deltagernes hverdagsliv, netværk og inklusion.

  2. Tredje del af projektet påbegyndes januar 2015 og slutter december 2015. Denne del er et interventionsstudie, hvor erindringsmaterialet om Storm P præsenteres på tre plejecentre for grupper af mennesker med demens. Hensigten er at skabe erindringer om deres liv. I erindringsværkstedet deltager ansatte på museet, nogle af de ældre, der udvikler materialet, og professionelle fra plejecentrene. Mette Andresen  og Nelli Øvre Sørensen deltager fra Professionshøjskolen Absalon som forskere i denne del af projektet. Der deltager studerende i denne del af projektet.

  3. Fjerde fase af projektet består af udvikling af undervisningsmateriale for studerende på tværprofessionelle undervisningsforløb. Mette Andresen (Professionshøjskolen Absalon) står for denne del af projektet.

Læs om projektet på museets hjemmeside

Cxense Display