Del

LUG projektet

Læring uden grænser

Nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland

LUG projektet er et innovationsprojekt med deltagelse af Professionshøjskolen Absalon / leadpartner og RUC samt virksomheder, brugerorganisationer og borgere i Region Sjælland.

Formål

Formålet er udvikling og formidling af ny viden om, hvordan digitale teknologier og nye koblinger i form af netværk- og institutionssamarbejde kan mindske grænser for læring i Region Sjælland. Der indgår fire delprojekter:

Delprojekt A vil forske i og udvikle en regionalt orienteret MOOC, som udbyder gratis efter- og videreuddannelse målrettet medarbejdere ansat i virksomheder med fokus på velfærdsydelser i Regionen.

Delprojekt B vil forske i, udvikle og formidle viden om, hvordan synkrone læringsmiljøer inden for forskellige teknologi- og kompetencefelter kan anvendes til gavn for uddannelsesinstitutioner, myndigheder og borgere i Regionen.

Delprojekt C vil undersøge, hvordan de professionelles forståelser af brugernes behov er et grundlæggende element i forhold til at skabe innovation. Projektet vil undersøge brugerinddragende interaktionsprocesser, og hvordan disse kan implementeres og udvikles i organisationer.

Delprojekt D vil forske i og udvikle nye veje til at styrke kvalitet omfattende såvel den sundhedsfaglige kvalitet, patientinvolvering, patienttilfredshed som en effektiv ressourceudnyttelse i forløb for de voksende grupper af kroniske og såkaldte komplekse patienter. Delprojektet har fokus på nytænkning af læring og innovation på tværs af grænser mellem aktører og de forskellige dele af sundhedssystemet.

Projektperiode

1. september 2013 – 31. december 2014

Finansiering

Projektet er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
 
 

Samarbejdspartnere

Projektet etableres i samarbejde med Roskilde Universitet og med Professionshøjskolen Absalon som leadpartner og støttet af den Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Cxense Display