Del

Progress Towards Healthy Aging in Europe

Stort EU projekt skal sikre sundere aldring hos det grå guld

Professionshøjskolen Absalon indgår i EU projektet Progress Towards Healthy  Aging, der skal sikre en sund, aktiv og attraktiv alderdom for ældre borgere i EU samt flere år på arbejdsmarkedet.

2012 var ”Året for aktiv og sund aldring” i EU. Derfor gik fem EU lande (UK, Tyskland, Italien, Spanien og Danmark) sammen i Progress Towards Healthy Aging projektet, for at udvikle modeller og anbefalinger, der sikrer at et længere liv også bliver et sundere liv - blandt andet med det formål at forhindre tidlig afgang fra arbejdsmarkedet.

Professionshøjskolen Absalon deltager som partner i projektet.

Professionshøjskolen Absalon har sagt ja til at deltage i dette projekt, da vi i Region Sjælland har en alderssammensætning, der gør det særligt interessant at finde nye initiativer og programmer, der kan sikre sundere livsstil for denne gruppe af borgere.

Progress Towards Healthy Aging vil identificere innovative måder at fremme aktiv og sund livsstil. Frem for mere traditionelle sundhedsrelaterede tiltag, har projektet særligt fokus på arbejdspladsinitiativer målrettet aldersgruppen 45-68 årige.

Projektets hjemmeside: www.progresshealthyageing.eu

Samarbejdspartnere

Projektet er toårigt og er støttet af EU programmet: Community Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS

Lead partner: Suffolk County Council, England

Partnere: Professionshøjskolen Absalon samt partnere fra Tyskland, Italien og Spanien.

Cxense Display