Del

VIOL projektet

Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring

Skal nye velfærdsteknologier kunne bidrage til at løse af nogle af de velfærdsudfordringer, vi kan se komme de kommende år, forudsætter det en arbejdsstyrke, som kan anvende, vurdere og medvirke til innovation og implementering af nye velfærdsteknologiske løsninger i offentlige og private virksomheder.

Velfærdsprofessionerne i Region Sjælland er her den helt centrale faktor for realisering af de politisk opstillede mål for indførelse af velfærdsteknologier i Region Sjælland.

Skal morgendagens professionsudøvere være med til at innovere velfærdssamfundet, kræver det, at de allerede i deres uddannelse tilegner sig de nødvendige kompetencer.

VIOL- projektets formål

At iværksætte aktiviteter, som kan danne grundlaget for, at Professionshøjskolen Absalon's studerende udvikler kompetencer til at anvende, implementere og udvikle velfærdsteknologiske løsninger, der højner kvaliteten af fremtidens velfærdsydelser

Projektperiode

1. januar 2013 – 28. februar 2015

Finansiering

Projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond.
 
 

Fakta

  • Velfærdsteknologi er brugerorienterede teknologier, der understøtter en række offentlige eller private velfærdsydelser. Formålet med velfærdsteknologier er at sikre en bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med velfærdsydelser og/eller at tilvejebringe en bedre kvalitet af disse ydelser for deres brugere.
  • Ofte anvendes begrebet velfærdsteknologier som synonym med sundhedsteknologier, men i de senere år er det blevet almindeligt at relatere velfærdsteknologier til andre offentlige velfærdsydelser og dermed arbejdsfeltet for alle Professionshøjskolen Absalons professionsuddannelser.
  •  I projektet defineres velfærdsteknologi bredt som en rammebetegnelse for brugerorienterede teknologier, der understøtter en række offentlige eller private velfærdsydelser. Teknologibegrebet dækker både over de tekniske systemer, artefakter mv. som anvendes samt organisering og ledelse af de arbejdsprocesser eller anvendelsesformer, der er knyttet til den konkrete brug.

Samarbejdspartnere

Projektet etableres i samarbejde med Roskilde Universitet og med Professionshøjskolen Absalon som projektleder og støttet af den Den Europæiske Socialfond.

Cxense Display